English    Türkçe    فارسی   

3
1075-1124

 • Senin gibi nice hilebazlar vardı, bizim Mısır’ımız da nihayet rüsvay oldular” dedi. 1075
 • همچو تو سالوس بسیاران بدند ** عاقبت در مصر ما رسوا شدند
 • Musa’nın Firavunun tehdidine cevap vermesi
 • جواب موسی فرعون را در تهدیدی کی می‌کردش
 • Musa, Firavuna dedi ki: “Ben, Allah emrine karışamam. Emreder de kanımı bile dökerse korkum yok.
 • گفت با امر حقم اشراک نیست ** گر بریزد خونم امرش باک نیست
 • Ben, bu âlemde rüsvay olayım, buna hem razıyım, hem de şükrederim… Tek Hak yanında yüce olayımda.
 • راضیم من شاکرم من ای حریف ** این طرف رسوا و پیش حق شریف
 • Halka karşı hor hakir olayım, benimle alay etsinler, bana gülsünler… Allah’a karşı sevgili olayım, o beni istesin, beğensin… Yeter bu bana.
 • پیش خلقان خوار و زار و ریش‌خند ** پیش حق محبوب و مطلوب و پسند
 • Bunları da söz olsun diye söylüyorum hani. Yoksa Allah seni yarın kara yüzlülerden edecek, bu muhakkak!
 • از سخن می‌گویم این ورنه خدا ** از سیه‌رویان کند فردا ترا
 • Yücelik onundur, onun kullarınındır. Onun nişanesini Âdem’le İblisin hikâyesini oku da anla! 1080
 • عزت آن اوست و آن بندگانش ** ز آدم و ابلیس بر می‌خوان نشانش
 • Allah’ın zatına nasıl son yoksa hikmetlerine de son yoktur. Aklını başına al da ağzını yum, yaprağı çevir!”
 • شرح حق پایان ندارد همچو حق ** هین دهان بربند و برگردان ورق
 • Firavunun Musa aleyhisselâm’a cevap vermesi
 • پاسخ فرعون موسی را علیه السلام
 • Firavun, Musa’ya “Yaprak bizim elimizde... Şimdi defter de bizim hükmümüzde, divan da bizim!
 • گفت فرعونش ورق درحکم ماست ** دفتر و دیوان حکم این دم مراست
 • Bütün âlem halkı beni seçmiş, beni kabul etmiş. A Musa, bütün âlemde en akıllı sen misin ki?
 • مر مرا بخریده‌اند اهل جهان ** از همه عاقلتری تو ای فلان
 • A Musa, sen kendini beğenmiş, almışsın… Haydi oradan be… Kendini az gör, kendine güvenip gururlanma.
 • موسیا خود را خریدی هین برو ** خویشتن کم بین به خود غره مشو
 • Dünyanın sihirbazlarını toplayayım da bütün şehre senin bilgisizliğini göstereyim. 1085
 • جمع آرم ساحران دهر را ** تا که جهل تو نمایم شهر را
 • Fakat bu, bir iki gün içinde olmaz. Bu yaz çağında bana kırk günceğiz mühlet ver” dedi.
 • این نخواهد شد بروزی و دو روز ** مهلتم ده تا چهل روز تموز
 • Musa’nın Firavuna cevabı
 • جواب موسی فرعون را
 • Musa dedi ki: “Bana bu hususta izin yok. Ben bir kulum, sana mühlet vermeye emir almadım.
 • گفت موسی این مرا دستور نیست ** بنده‌ام امهال تو مامور نیست
 • Sen hükümdarsın, galipsin, benim yardımcım, dostum yok… Fakat Allah fermanına tabiim, başka bir şeyle işim yok.
 • گر تو چیری و مرا خود یار نیست ** بنده فرمانم بدانم کار نیست
 • Diri oldukça seninle canla başla savaşacağım. Ben kulum, yardımla, yardımcıyla ne işim var?
 • می‌زنم با تو بجد تا زنده‌ام ** من چه کاره‌ی نصرتم من بنده‌ام
 • Allah’ın hükmü zuhur edinceye kadar seninle uğraşacağım. Her hasmı düşmanından Allah ayırır” 1090
 • می‌زنم تا در رسد حکم خدا ** او کند هر خصم از خصمی جدا
 • Firavunun Musa’ya cevabı ve Musa aleyhisselâm’a vahiy gelmesi
 • جواب فرعون موسی را و وحی آمدن موسی را علیه‌السلام
 • Firavun, hayır dedi, mutlaka bir mühlet vermek gerek. Beni aldatıp durma, yel alıp poyraz satma.
 • گفت نه نه مهلتم باید نهاد ** عشوه‌ها کم ده تو کم پیمای باد
 • Bu sırada ulu Allah’tan Musa’ya “ Ona bol, bol mühlet ver, korkma.
 • حق تعالی وحی کردش در زمان ** مهلتش ده متسع مهراس از آن
 • Bu kırk gün mühleti, ona gönül rızasıyla ver de çeşit, çeşit hileler düzsün.
 • این چهل روزش بده مهلت بطوع ** تا سگالد مکرها او نوع نوع
 • İstediği gibi çalıp çabalasın. Ben uyumuyorum ki. Ona söyle, hızlı gitsin, fakat yolu ben tuttum, pusuda ben varım.
 • تا بکوشد او که نی من خفته‌ام ** تیز رو گو پیش ره بگرفته‌ام
 • Onların hilelerini ben birbirine katar, onların arttırdıklarını ben eksiltirim. 1095
 • حیله‌هاشان را همه برهم زنم ** و آنچ افزایند من بر کم زنم
 • Su getirirlerse ateş haline sokar, şerbet içerlerse zehir yaparım.
 • آب را آرند من آتش کنم ** نوش و خوش گیرند و من ناخوش کنم
 • Birbirlerine muhabbet bağlasalar sevgilerini yıkar, berbat ederim. Vehimlerine bile gelmeyen şeyleri yaparım ben.
 • مهر پیوندند و من ویران کنم ** آنک اندر وهم نارند آن کنم
 • Sen korkma, ona uzun bir müddet mühlet ver… Asker topla, yüzlerce hileler düz de” diye vahiy geldi.
 • تو مترس و مهلتش ده دم‌دراز ** گو سپه گرد آر و صد حیلت بساز
 • Musa aleyhisselâm’ın Firavuna şehirlerdeki sihirbazları toplamak üzere mühlet vermesi
 • مهلت دادن موسی علیه‌السلام فرعون را تا ساحران را جمع کند از مداین
 • Musa, “Emir geldi, mühlet sana. Bizden kurtuldun, şimdilik ben yerime gidiyorum” dedi.
 • گفت امر آمد برو مهلت ترا ** من بجای خود شدم رستی ز ما
 • Musa yola düştü, ejderha da bilgili ve dost bir av köpeği gibi peşine takıldı. 1100
 • او همی‌شد و اژدها اندر عقب ** چون سگ صیاد دانا و محب
 • Av köpeği gibi kuyruğunu sallayarak gidiyor, ayaklarının altında taşları kum gibi eziyordu.
 • چون سگ صیاد جنبان کرده دم ** سنگ را می‌کرد ریگ او زیر سم
 • Taşı, demiri nefesiyle çekip sömürmekte, demiri apaşikâr bir surette ağzında ezip çiğnemekteydi.
 • سنگ و آهن را بدم در می‌کشید ** خرد می‌خایید آهن را پدید
 • Havalanıp burçların üstüne çıkmakta, Rum, Gürcü… Herkes ondan kaçmaktaydı.
 • در هوا می‌کرد خود بالای برج ** که هزیمت می‌شد از وی روم و گرج
 • Deve gibi ağzından köpükler saçıyordu. O köpüğün bir katresi kimin üstüne düşse cüzzam illetine tutuluyordu.
 • کفک می‌انداخت چون اشتر ز کام ** قطره‌ای بر هر که زد می‌شد جذام
 • Dişlerinin gıcırtısı, yürekleri yerinden oynatıyor, kara aslanların bile canları elden gidiyordu. 1105
 • ژغژغ دندان او دل می‌شکست ** جان شیران سیه می‌شد ز دست
 • O seçilmiş peygamber, kavminin yanına varınca ejderhayı boğazından yakaladı, ejderha asâ oldu yine.
 • چون به قوم خود رسید آن مجتبی ** شدق او بگرفت باز او شد عصا
 • Asâya dayandı da dedi ki: “Ne şaşılacak şey. Bizim yanımızda güneş, düşmana karşı gece!
 • تکیه بر وی کرد و می‌گفت ای عجب ** پیش ما خورشید و پیش خصم شب
 • Ne hayret edilecek şey ki bu ordu, kuşluk güneşiyle dopdolu olan bu âlemi görmüyor.
 • ای عجب چون می‌نبیند این سپاه ** عالمی پر آفتاب چاشتگاه
 • Göz de açık, kulak da; sonra da bu zekâ… Allah’ın gözbağcılığına hayretteyim!
 • چشم باز و گوش باز و این ذکا ** خیره‌ام در چشم‌بندی خدا
 • Ben onlara şaşırıyorum, onlar da bana şaşırıyorlar. Baharın onlar diken, ben yasemin: 1110
 • من ازیشان خیره ایشان هم ز من ** از بهاری خار ایشان من سمن
 • Onlara nice lezzetli şaraplarla dolu kadehler sundum. Fakat onlara kadehteki şerbet taş kesildi.
 • پیششان بردم بسی جام رحیق ** سنگ شد آبش به پیش این فریق
 • Gül desteleri yaptım, götürdüm, her gül, diken oldu, şerbet zehir döndü.
 • دسته گل بستم و بردم به پیش ** هر گلی چون خار گشت و نوش نیش
 • Bu kendisinden geçenlerin canlarına nasip olan bir şey. Onlar, kendilerine oldukça nasıl meydana çıkar?
 • آن نصیب جان بی‌خویشان بود ** چونک با خویش‌اند پیدا کی شود
 • Yanımızda uyanık bir uyur gerek ki uyanıkken rüyalar görsün!
 • خفته‌ی بیدار باید پیش ما ** تا به بیداری ببیند خوابها
 • Halkın düşüncelere dalması bu güzelim uykunun düşmanıdır. Halk, düşünceleri yatışmasın, uyumasın diye bu güzelim uykunun boğazını sıkar. 1115
 • دشمن این خواب خوش شد فکر خلق ** تا نخسپد فکرتش بستست حلق
 • Bir hayret lâzım ki düşünceleri silip süpürsün. Hayret, fikirleri de yok eder, zikirleri de!
 • حیرتی باید که روبد فکر را ** خورده حیرت فکر را و ذکر را
 • Hüner ve marifette kim daha kâmilse mana bakımından artta sureta ileridedir.
 • هر که کاملتر بود او در هنر ** او بمعنی پس بصورت پیشتر
 • Allah “Geri dönenler” dedi. Geri dönmek sürünün yazıdan gelip ağıla gitmesine benzer.
 • راجعون گفت و رجوع این سان بود ** که گله وا گردد و خانه رود
 • Sürü, yazıdan dönüp geldi mi giderken en önde olan keçi artta kalır.
 • چونک واگردید گله از ورود ** پس فتد آن بز که پیش آهنگ بود
 • Giderken geride kalan topal keçiye gelince suratı asıkları bile güldürecek bir halde öne düşer. 1120
 • پیش افتد آن بز لنگ پسین ** اضحک الرجعی وجوه العابسین
 • Bu kavim, laf olsun diye topal olmadılar ya… övünmeyi terk ettiler de ârı satın aldılar.
 • از گزافه کی شدند این قوم لنگ ** فخر را دادند و بخریدند ننگ
 • Bu kavim, hacca ayakları kırık olduğu halde topallaya topallaya giderler. Sıkıntıdan kurtuluşa gizli bir yol vardır.
 • پا شکسته می‌روند این قوم حج ** از حرج راهیست پنهان تا فرج
 • Bu tarife gönüllerini bilgilerden yıkayıp arıtmışlardır. Çünkü bu yol, zahirî bilgiyi tanımaz.
 • دل ز دانشها بشستند این فریق ** زانک این دانش نداند آن طریق
 • Bu yolda, aslı o âlemden olan bir bilgi gerek. Zira her feri, aslında yol gösterir.
 • دانشی باید که اصلش زان سرست ** زانک هر فرعی به اصلش رهبرست