English    Türkçe    فارسی   

3
1186-1235

 • Gözlerimin nurları, oraya varın da onun uyumakta olduğu yeri anlayın.
 • نور چشمانم چو آنجا گه روید ** از مقام خفتنش آگه شوید
 • O hakikat sahibi uyurken korkmayın asayı almaya kalkışın.
 • آن زمان که خفته باشد آن حکیم ** آن عصا را قصد کن بگذار بیم
 • Eğer çalabilirseniz o sihirbazın biridir. Sihirbaza karşı çare bulmayı bilirsiniz siz.
 • گر بدزدی و توانی ساحرست ** چاره‌ی ساحر بر تو حاضرست
 • Yok, eğer çalamazsanız aman ha aman… Kendinize gelin, o, Allah eridir. Ululuk sahibi ve hidayet verici Allah’ın elçisidir.
 • ور نتانی هان و هان آن ایزدیست ** او رسول ذوالجلال و مهتدیست
 • Yeryüzü doğudan batıya kadar Firavunla dolsa savaş zamanı Allah, yine onu üstün eder; Firavun, baş aşağı gelir. 1190
 • گر جهان فرعون گیرد شرق و غرب ** سرنگون آید خدا آنگاه حرب
 • Babalarının canı yavrucuklarım, bu doğru nişaneyi verdim işte. Buna göre iş yapın, Allah doğrusunu daha iyi bilir.
 • این نشان راست دادم جان باب ** بر نویس الله اعلم بالصواب
 • Yavrularım, sihirbaz uyuyunca sihirinin, hilesinin hükmü kalmaz.
 • جان بابا چون بخسپد ساحری ** سحر و مکرش را نباشد رهبری
 • Çoban uyudu mu kurt emin olur. Çoban uykuya daldı mı dikkati elden gider.
 • چونک چوپان خفت گرگ آمن شود ** چونک خفت آن جهد او ساکن شود
 • Fakat bir hayvana Allah çobanlık ederse kurt, oraya nereden yol bulur, onu kapmayı nasıl umabilir?
 • لیک حیوانی که چوپانش خداست ** گرگ را آنجا امید و ره کجاست
 • Hakk’ın yaptığı sihir, haktır, yerindedir. O yerli yerinde olan şeye sihirbazlık demek hatadır. 1195
 • جادوی که حق کند حقست و راست ** جادوی خواندن مر آن حق را خطاست
 • Babalarının canı yavrular, bu keskin bir nişanedir. O peygamber, zahiren ölse bile Allah yine onu yüceltir, kadrini yükseltir.
 • جان بابا این نشان قاطعست ** گر بمیرد نیز حقش رافعست
 • Kadri yüce Kur’an, Musa’nın asâsına, Mustafa sallallâhi aleyhi vesellem’in vefatı, Musa’nın uykusuna, Kur’an’ı, değiştirmek isteyenler de Musa’yı uyur bulup asâyı çalmak isteyen o iki küçük sihirbaza benzer
 • تشبیه کردن قرآن مجید را به عصای موسی و وفات مصطفی را علیه السلام نمودن بخواب موسی و قاصدان تغییر قرآن را با آن دو ساحر بچه کی قصد بردن عصا کردند چو موسی را خفته یافتند
 • Allah’ın lütufları, Mustafa’ya vaatlerde bulundu da dedi ki: “Sen ölsen bile bu din, bu iman ölmez.
 • مصطفی را وعده کرد الطاف حق ** گر بمیری تو نمیرد این سبق
 • Senin kitabını, mucizeni ben yüceltirim. Kur’an’dan bir şey eksiltmeye, ona bir şey katmaya yeltenen kişiye ben mâni olurum.
 • من کتاب و معجزه‌ت را رافعم ** بیش و کم‌کن را ز قرآن مانعم
 • Ben seni iki cihanda da korurum. Sözünü kınayanları terk eder, onları hor hakir bir hale korum.
 • من ترا اندر دو عالم حافظم ** طاعنان را از حدیثت رافضم
 • Hiç kimse Kur’an’ı değiştirmeye kudret bulamaz; ona ne bir şey ilâve edebilirler, ne ondan bir şey eksiltebilirler. Sen benden daha iyi başka bir koruyucu arama! 1200
 • کس نتاند بیش و کم کردن درو ** تو به از من حافظی دیگر مجو
 • Senin parlaklığını gün geçtikçe artırır, adını altınlara, gümüşlere bastırırım.
 • رونقت را روز روز افزون کنم ** نام تو بر زر و بر نقره زنم
 • Senin için minberler, mihraplar kurdururum. Ben, seni öyle seviyorum ki senin kahrın, benim demektir.
 • منبر و محراب سازم بهر تو ** در محبت قهر من شد قهر تو
 • Şimdi adını korkudan gizlice söylüyorlar, namaz kılacakları zaman gizleniyorlar.
 • نام تو از ترس پنهان می‌گوند ** چون نماز آرند پنهان می‌شوند
 • Melûn kâfirlerin korkusundan dinin mağaralarda gizli kalıyor ya...
 • از هراس وترس کفار لعین ** دینت پنهان می‌شود زیر زمین
 • Bütün âlemi minarelerle dolduracağım, âsilerin gözlerini kör edeceğim ben. 1205
 • من مناره پر کنم آفاق را ** کور گردانم دو چشم عاق را
 • Kulların şehirler alacak, mevkiler bulacak…
 • چاکرانت شهرها گیرند و جاه ** دین تو گیرد ز ماهی تا به ماه
 • Dinin balıktan aya kadar her tarafı kaplayacak.
 • تا قیامت باقیش داریم ما ** تو مترس از نسخ دین ای مصطفی
 • Ey Peygamberimiz, sen sihirbaz değilsin, doğrusun… Sen de Musa’nın giydiği elbiseyi giymişsin, sen de onun gibi bir peygambersin.
 • ای رسول ما تو جادو نیستی ** صادقی هم‌خرقه‌ی موسیستی
 • Kur’an’ın, Musa’nın asâsına benzer küfürleri ejderha gibi sömürüp yutar.
 • هست قرآن مر تو را همچون عصا ** کفرها را در کشد چون اژدها
 • Sen, toprak altında uyursun ama o tertemiz söz asa gibi her şeye agâhtır. 1210
 • تو اگر در زیر خاکی خفته‌ای ** چون عصایش دان تو آنچ گفته‌ای
 • Kast edenlerin elleri o asaya ulaşamaz. Uyu ey padişah, uyu… Uykun mübarek olsun!
 • قاصدان را بر عصایش دست نی ** تو بخسپ ای شه مبارک خفتنی
 • Bedenin uyur ama nurun göklere ağar, düşmanlarını kahretmek için okunu kur, yayını ger.
 • تن بخفته نور تو بر آسمان ** بهر پیکار تو زه کرده کمان
 • Felsefeci, aleyhine söylenmeye yeltenir ama nurunun oku ağzını oklar, onu susturur.”
 • فلسفی و آنچ پوزش می‌کند ** قوس نورت تیردوزش می‌کند
 • Hakikaten de öyle oldu, hatta bu vaatten de üstün şeyler vücuda geldi. O uyudu, fakat bahtı, ikbali uyumadı.
 • آنچنان کرد و از آن افزون که گفت ** او بخفت و بخت و اقبالش نخفت
 • Babalarının canı yavrularım, sihirbaz uyudu mu işinin parlaklığı gider, sihrinin tesiri kalmaz.” 1215
 • جان بابا چونک ساحر خواب شد ** کار او بی رونق و بی‌تاب شد
 • Bu sözleri duyup uyandılar, ikisi de kabri öpüp o ulu savaş için Mısır’a hareket ettiler.
 • هر دو بوسیدند گورش را و تفت ** تا بمصر از بهر آن پیگار زفت
 • Mısır’a varınca Musa’yı, Musa’nın evini aramaya başladılar.
 • چون به مصر از بهر آن کار آمدند ** طالب موسی و خانه‌ی او شدند
 • Onların Mısır’a geldikleri gün de Musa, tesadüfen bir hurma ağacının altında uyumaktaydı.
 • اتفاق افتاد کان روز ورود ** موسی اندر زیر نخلی خفته بود
 • Sordukları adamlar onlara “Varın hurmalıkta arayın” dediler.
 • پس نشان دادندشان مردم بدو ** که برو آن سوی نخلستان بجو
 • Hurmalığa geldikleri zaman bir de baktılar ki hurma fidanlarının dibinde bir uyuyan var, fakat cihanın uyanığı! 1220
 • چون بیامد دید در خرمابنان ** خفته‌ای که بود بیدار جهان
 • Naz ederek baş gözlerini yummuş ama arş da gözlerinin önünde, ferş de!
 • بهر نازش بسته او دو چشم سر ** عرش و فرشش جمله در زیر نظر
 • Gözleri açık, fakat gönlü uykuda nice adamlar var… Zaten su ve toprak ehli olanın gözü ne görebilir ki?
 • ای بسا بیدارچشم و خفته‌دل ** خود چه بیند دید اهل آب و گل
 • Fakat gönlü uyanık olanın baş gözü uyusa bile gönlünde yüzlerce göz açılır.
 • آنک دل بیدار دارد چشم سر ** گر بخسپد بر گشاید صد بصر
 • Gönül ehli değilsen uyanık ol, uyuma. Bir gönül iste, mücadeleye giriş.
 • گر تو اهل دل نه‌ای بیدار باش ** طالب دل باش و در پیکار باش
 • Gönlün uyandı mı güzelce uyu. Gayri gözünden ne yedi kat gök kaybolur, ne altı cihet! 1225
 • ور دلت بیدار شد می‌خسپ خوش ** نیست غایب ناظرت از هفت و شش
 • Peygamber, “Gözüm uyur ama kalbim nasıl uyur, buna imkân mı var?” dedi.
 • گفت پیغامبر که خسپد چشم من ** لیک کی خسپد دلم اندر وسن
 • Bekçi farz et ki uyumuş fakat padişah uyanık ya. Gönül gözleri açık olduğu halde uyuyanlara can feda!
 • شاه بیدارست حارس خفته گیر ** جان فدای خفتگان دل‌بصیر
 • Ey manevi er, gönül uyanıklığını anlatmaya kalkışsam binlerce Mesnevi’ye sığmaz.
 • وصف بیداری دل ای معنوی ** در نگنجد در هزاران مثنوی
 • Sihirbazlar, Musa’yı sırt üstü yatmış görünce asayı çalmaya kalkıştılar.
 • چون بدیدندش که خفتست او دراز ** بهر دزدی عصا کردند ساز
 • Hemencecik asayı çalmak için Musa’nın ardından gidecekler, sopayı kapıvereceklerdi. 1230
 • ساحران قصد عصا کردند زود ** کز پسش باید شدن وانگه ربود
 • Onlar, azıcık yürüyüp bu işe niyetlenir niyetlenmez asa titremeye başladı.
 • اندکی چون پیشتر کردند ساز ** اندر آمد آن عصا در اهتزاز
 • Öyle bir titremeye başladı ki her ikisi de korkudan yerlerinde katılıp kaldılar.
 • آنچنان بر خود بلرزید آن عصا ** کان دو بر جا خشک گشتند از وجا
 • Sonra asa ejderha oldu, onlara saldırdı. İkisi de sapsarı kesilip kaçmaya başladılar.
 • بعد از آن شد اژدها و حمله کرد ** هر دوان بگریختند و روی‌زرد
 • Korkudan her inişte sendeleyip yuvarlanarak yüz üstü düşüyorlar, kalkıp yine kaçmaya çalışıyorlardı.
 • رو در افتادن گرفتند از نهیب ** غلط غلطان منهزم در هر نشیب
 • Katiyetle anladılar ki bu iş Allah işi, sihirbazların harcı değil bu! 1235
 • پس یقینشان شد که هست از آسمان ** زانک می‌دیدند حد ساحران