English    Türkçe    فارسی   

3
2075-2124

 • Bir zaman, zamandan, zaman kaydından kurtuldun mu keyfiyet kalmaz, keyfiyetsiz Allah’a mahrem olursun. 2075
 • چون ز ساعت ساعتی بیرون شوی ** چون نماند محرم بی‌چون شوی
 • Zaman zamansızlığı bilmez. Zamansızlık âlemine varmak için hayretten başka yol yoktur.
 • ساعت از بی‌ساعتی آگاه نیست ** زانکش آن سو جز تحیر راه نیست
 • Bu arayıp tarama âleminde herkesi, zamanın bir hususi tavlasına bağlamışlardır.
 • هر نفر را بر طویله خاص او ** بسته‌اند اندر جهان جست و جو
 • Her tavlaya bir memur dikilmiş… Oranın ehli olmayan, memurdan izinsiz oraya giremez.
 • منتصب بر هر طویله رایضی ** جز بدستوری نیاید رافضی
 • Bir tavlada bağlı olan, hevese düşüp de bağlarını çözdü, başkalarının tavlasına gitti mi,
 • از هوس گر از طویله بسکلد ** در طویله دیگران سر در کند
 • Hemen ahır memurları onu aramaya koyulur, bulup yularını tutar, çeke çeke yerine getirir! 2080
 • در زمان آخرجیان چست خوش ** گوشه‌ی افسار او گیرند و کش
 • Seni koruyanları görmüyorsan kendine bak! İhtiyarın elinde mi senin?
 • حافظان را گر نبینی ای عیار ** اختیارت را ببین بی اختیار
 • Zahiren ihtiyarın elinde… Elin, ayağın bağlı değil… Peki, ya neden hapistesin, neden,
 • اختیاری می‌کنی و دست و پا ** بر گشادستت چرا حسبی چرا
 • Seni koruyan memuru inkâr etmeye yüz tuttun da dilediğin şeylerden seni alıkoyan nefsin tehditleri adını taktın ha!
 • روی در انکار حافظ برده‌ای ** نام تهدیدات نفسش کرده‌ای
 • Dekukî’nin imam olarak öne geçmesi
 • پیش رفتن دقوقی رحمة الله علیه به امامت
 • Dekukî’ye “Bu sözün sonu yoktur. Namaz vakti, hemencecik öne geç.
 • این سخن پایان ندارد تیز دو ** هین نماز آمد دقوقی پیش رو
 • Ey tek kişi, bize iki rekât sabah namazı kıldır da zaman seninle bezensin. 2085
 • ای یگانه هین دوگانه بر گزار ** تا مزین گردد از تو روزگار
 • Ey gözü aydın imam, bize imamlık et… İmam olanın gözü açık olması lâzım.
 • ای امام چشم‌روشن در صلا ** چشم روشن باید ایدر پیشوا
 • Şeriat de körün imamlığı mekruhtur.
 • در شریعت هست مکروه ای کیا ** در امامت پیش کردن کور را
 • Hafız, akıllı ve fakih olsa bile körün imamlığı hoş değil. Sersem ve suçlu olsa bile gözü açık imam bu çeşit körden iyidir.
 • گرچه حافظ باشد و چست و فقیه ** چشم‌روشن به وگر باشد سفیه
 • Kör, pisliklerden çekinemez. Çekinmenin asıl sebebi, asıl vesilesi gözdür.
 • کور را پرهیز نبود از قذر ** چشم باشد اصل پرهیز و حذر
 • Kör yolda yürürken pisliği göremez. Dilerim, hiçbir müminin gözü kör olmasın. 2090
 • او پلیدی را نبیند در عبور ** هیچ مومن را مبادا چشم کور
 • Zahiri kör, görünen necasetlere bulaşır. Fakat can gözü kör olan kişi gizli olan, görünmeyen pisliklere bulaşır.
 • کور ظاهر در نجاسه‌ی ظاهرست ** کور باطن در نجاسات سرست
 • Bu görünen pislik bir parça suyla arınır, fakat içte olan pislik, artıkça artar.
 • این نجاسه‌ی ظاهر از آبی رود ** آن نجاسه‌ی باطن افزون می‌شود
 • İçteki pislikler anlaşıldı mı gözyaşından başka bir şeyle temizlenemez.
 • جز بب چشم نتوان شستن آن ** چون نجاسات بواطن شد عیان
 • Allah, kâfire “Pis murdar” demiştir. Bu pislik, bu murdarlık, onun dışında değildir.
 • چون نجس خواندست کافر را خدا ** آن نجاست نیست بر ظاهر ورا
 • Kâfirin dışı, pisliklere bulaşmıştır. Pislik onun huyundadır, dinindedir. 2095
 • ظاهر کافر ملوث نیست زین ** آن نجاست هست در اخلاق و دین
 • Zahiri pisliğin kokusu yirmi adımlık yerden gelir, bâtıni pisliğin kokusuysa Rey’den tut da Şam’a kadar gider!
 • این نجاست بویش آید بیست گام ** و آن نجاست بویش از ری تا بشام
 • Hatta göklere çıkar, hurilerle Rıdvan’ın burunlarını doldurur!
 • بلک بویش آسمانها بر رود ** بر دماغ حور و رضوان بر شود
 • Bu söylediğin sözler yok mu? Senin anlayışın miktarı ancak… Öldüm iyi ve doğru anlayışın hasretinden!
 • اینچ می‌گویم به قدر فهم تست ** مردم اندر حسرت فهم درست
 • Anlayış sudur, beden testi. Testi kırılınca içindeki su dökülür gider!
 • فهم آبست و وجود تن سبو ** چون سبو بشکست ریزد آب ازو
 • Bu testinin beş tane büyük deliği vardır, içinde ne su durur ne kar! 2100
 • این سبو را پنج سوراخست ژرف ** اندرو نه آب ماند خود نه برف
 • “Gözlerinizi sımsıkı yumun” emrini duydun da yine ayağını doğru atmadın.
 • امر غضوا غضة ابصارکم ** هم شنیدی راست ننهادی تو سم
 • Söz söylemem, manasız çan çan etmem, ağzından anlayışını alıp götürür. Kulak kuma benzer, anlayışını içiverir!
 • از دهانت نطق فهمت را برد ** گوش چون ریگست فهمت را خورد
 • Öbür deliklerinden de aynı bunun gibidir… O gizli anlayış suyunu çeker, emer.
 • همچنین سوراخهای دیگرت ** می‌کشاند آب فهم مضمرت
 • Denizden bile, yerine koymamak şartıyla su alsan nihayet o denizi kurutur, çöl haline getirirsin.
 • گر ز دریا آب را بیرون کنی ** بی عوض آن بحر را هامون کنی
 • Neyleyim ki vakit yok… Yoksa denizden giden sular, o suların yerine karşılık olan suların ne çeşit ve neden geldiğini söylerdim; 2105
 • بیگهست ار نه بگویم حال را ** مدخل اعواض را و ابدال را
 • Denizin suları harcandıktan sonra karşılık olarak yerine gelen suları anlatırdım.
 • کان عوضها و آن بدلها بحر را ** از کجا آید ز بعد خرجها
 • Yüz binlerce canlı mahlûk, denizden su içmekte… Bulutlarda ondan su alıyorlar.
 • صد هزاران جانور زو می‌خورند ** ابرها هم از برونش می‌برند
 • Sonra yine deniz, onların karşılığını almakta… Nereden alıyor? Bunu akıl ve fikir sahibi olanlar bilir.
 • باز دریا آن عوضها می‌کشد ** از کجا دانند اصحاب رشد
 • Bu kitap da birçok hikâyelere başlayıverdik… Fakat onlar noksan kaldı.
 • قصه‌ها آغاز کردیم از شتاب ** ماند بی مخلص درون این کتاب
 • Ey Hak ziyası cömert Husameddin, feleklerle unsurlar, senin gibi bir padişah doğurmamıştır. 2110
 • ای ضیاء الحق حسام الدین راد ** که فلک و ارکان چو تو شاهی نزاد
 • Sen, cana da nadir gelirsin, gönüle de. Senin kudumuna karşı bir şey yapamadığından can da mahcuptur, gönül de!
 • تو بنادر آمدی در جان و دل ** ای دل و جان از قدوم تو خجل
 • Geçmiş kavimleri ne kadar methettim, fakat bütün bunlardan maksadım sensin.
 • چند کردم مدح قوم ما مضی ** قصد من زانها تو بودی ز اقتضا
 • Dua, çıktığı evi bilir, sen kimin adını anarsan an, kimi översen öv!
 • خانه‌ی خود را شناسد خود دعا ** تو بنام هر که خواهی کن ثنا
 • Övüşleri namahrem olanlardan gizlemek için Allah bile hikâyeler söylemekte, misaller getirmektedir.
 • بهر کتمان مدیح از نا محل ** حق نهادست این حکایات و مثل
 • O medihler de sana karşı hiçtir, onlar da senden utanıyorlar ama yoksul, elinden ne gelebilirse armağan olarak onu sunar, Allah, bu armağanı da kabul eder. 2115
 • گر چه آن مدح از تو هم آمد خجل ** لیک بپذیرد خدا جهد المقل
 • Allah, âciz kişinin aczini hoş görür. Körün gözlerindeki iki katra yaşı da kabul eder. Zaten körün gözünde bu iki katradan başka ne bulunabilir ki?
 • حق پذیرد کسره‌ای دارد معاف ** کز دو دیده‌ی کور دو قطره کفاف
 • Ben o güzelim adı pek kısa bir tarzda övdüm; bunu kuş da biliyor, balık da!
 • مرغ و ماهی داند آن ابهام را ** که ستودم مجمل این خوش‌نام را
 • Sebebi de şu: Hasetçiler, kıskanıp haset ederek ah etmesinler, hayalini dişleriyle dişlemesinler!
 • تا برو آه حسودان کم وزد ** تا خیالش را به دندان کم گزد
 • Ama zaten hasetçi, onun hayalini nereden bulacak? Hiç fare deliğinde dudu kuşu oturur mu?
 • خود خیالش را کجا یابد حسود ** در وثاق موش طوطی کی غنود
 • O hasetçinin gördüğü hayal, onun hayali değildir ki… O hilâl değil, onun kendi kaşının kılı! 2120
 • آن خیال او بود از احتیال ** موی ابروی ویست آن نه هلال
 • Ben seni beş duyguyla yedi kat göğe sığmayacak bir şekilde öveceğim. Şimdi yaz bakalım: Dekukî ileri geçip imam oldu.
 • مدح تو گویم برون از پنج و هفت ** بر نویس اکنون دقوقی پیش رفت
 • Dekukî’nin ileri geçip onlara imam olması
 • پیش رفتن دقوقی به امامت آن قوم
 • Tahiyatta, salih kişilere selâm verilirken bütün peygamberler methedilmiş olur; hepsinin methi, birbiriyle yoğururlar.
 • در تحیات و سلام الصالحین ** مدح جمله‌ی انبیا آمد عجین
 • Medihler, birbirine karışır, âdeta testilerdeki sular, bir leğene dökülür.
 • مدحها شد جملگی آمیخته ** کوزه‌ها در یک لگن در ریخته
 • Çünkü övülen, bir kişiden daha fazla değildir ki. Bundan dolayı dinler, mezhepler, ancak tek bir mezhepten ibarettir.
 • زانک خود ممدوح جز یک بیش نیست ** کیشها زین روی جز یک کیش نیست