English    Türkçe    فارسی   

3
3685-3734

 • Nerede Zeyd’in failliği? Öyle mahvolur ki bütün faillikler, ondan uzak kalır. 3685
 • فاعل چه کو چنان مقهور شد ** فاعلیها جمله از وی دور شد
 • Sadr-ı Cihan’ın vekilinin bir töhmet altına alınarak can korkusuyla Buhara’dan kaçması, Sadr-ı Cihan’a âşık olduğundan tekrar ters yüzüne geri dönmesi, âşıklar için can vermek kolaydır
 • قصه وکیل صدر جهان کی متهم شد و از بخارا گریخت از بیم جان باز عشقش کشید رو کشان کی کار جان سهل باشد عاشقان را
 • Buhara’da Sadr-ı Cihan’ın kulu bir töhmete uğradı, mevkiinde düştü, gizlenmeye mecbur oldu.
 • در بخارا بنده‌ی صدر جهان ** متهم شد گشت از صدرش نهان
 • On yıl gâh Horasan’da, gâh Kuhistan ve gâh Deşt’te başıboş bir halde gezip dolaştı.
 • مدت ده سال سرگردان بگشت ** گه خراسان گه کهستان گاه دشت
 • On yıl sonra iştiyaktan takati kalmadı, ayrılık günleri sabrını tüketti.
 • از پس ده سال او از اشتیاق ** گشت بی‌طاقت ز ایام فراق
 • Dedi ki artık ayrılığa tahammülüm kalmadı. Sabır, insanı küstahlıktan alıkoyabilir mi hiç?
 • گفت تاب فرقتم زین پس نماند ** صبر کی داند خلاعت را نشاند
 • Ayrılık yüzünden bu topraklar bile çoraklaşır… Sular bile sararır, kokar, bulanır! 3690
 • از فراق این خاکها شوره بود ** آب زرد و گنده و تیره شود
 • Adamın canına can katan rüzgâr, ufunetli bir hale gelir, veba kesilir… Ateş kül haline gelir, savrulur!
 • باد جان‌افزا وخم گردد وبا ** آتشی خاکستری گردد هبا
 • Cennet gibi olan bağlar, bahçeler sararır solar, yapraklar kurur, dökülür… Bir hastalık yurdu olur!
 • باغ چون جنت شود دار المرض ** زرد و ریزان برگ او اندر حرض
 • Her şeyi anlayan akıl bile olsa dostların ayrılığıyla yayı kırılmış okçuya döner.
 • عقل دراک از فراق دوستان ** همچو تیرانداز اشکسته کمان
 • Cehennem bile ayrılık yüzünden, gençlik çağına hasret çeken ihtiyarın titrediği titrer, yandığı gibi yanar kavrulur.
 • دوزخ از فرقت چنان سوزان شدست ** پیر از فرقت چنان لرزان شدست
 • Kıvılcım gibi insanı yakan, mahveden ayrılığı kıyamete kadar anlatsam yine yüz binde birini olsun anlatamam. 3695
 • گر بگویم از فراق چون شرار ** تا قیامت یک بود از صد هزار
 • O halde onun yakıcılığını anlatmaya kalkışma sus, yarabbi, beni sen kurtar, sen kurtar da ancak.
 • پس ز شرح سوز او کم زن نفس ** رب سلم رب سلم گوی و بس
 • Dünyada neyin visaliyle neşelenirsen o vuslat zamanında ondan ayrıldığını bir düşün hele!
 • هرچه از وی شاد گردی در جهان ** از فراق او بیندیش آن زمان
 • Senin neşelendiğin şeyle çok kişiler neşelendi… Fakat sonunda sahibine vefa etmedi, yel gibi geçti gitti!
 • زانچ گشتی شاد بس کس شاد شد ** آخر از وی جست و همچون باد شد
 • Gönül, sana da vefa etmez, seni de terk edip gider. O senden vazgeçmeden sen ondan vazgeçmeye çalış.
 • از تو هم بجهد تو دل بر وی منه ** پیش از آن کو بجهد از وی تو بجه
 • Ruhulkudüs’ün Meryem’e, Meryem çıplak bir halde yıkanırken bir insan şeklinde görünmesi, Meryem’in Ulu Allah’a sığınması
 • پیدا شدن روح القدس بصورت آدمی بر مریم بوقت برهنگی و غسل کردن و پناه گرفتن بحق تعالی
 • Fırsat elden çıkmadan Meryem gibi sen de surete “Senden Rahman’a sığınırım” de. 3700
 • همچو مریم گوی پیش از فوت ملک ** نقش را کالعوذ بالرحمن منک
 • Meryem yapayalnızken canlara can katan birisini gördü. Bu adam, öyle güzeldi ki gönülleri alıyordu.
 • دید مریم صورتی بس جان‌فزا ** جان‌فزایی دلربایی در خلا
 • Ruhulemin, onun gözünün ay gibi güneş gibi yerden doğuverdi.
 • پیش او بر رست از روی زمین ** چون مه وخورشید آن روح الامین
 • Güneş, doğudan nasıl çıkarsa o da örtüsüz, nikâpsız Meryem’in önünde yerden doğdu.
 • از زمین بر رست خوبی بی‌نقاب ** آنچنان کز شرق روید آفتاب
 • Meryem çıplaktı, bir kötülük yapar diye korktu, eli ayağı titremeye başladı.
 • لرزه بر اعضای مریم اوفتاد ** کو برهنه بود و ترسید از فساد
 • Gördüğü adam öyle dilberdi ki Yusuf bile görse Yusuf’u gören kadınlar gibi şaşırıp kalır, ellerini doğrardı. 3705
 • صورتی که یوسف ار دیدی عیان ** دست از حیرت بریدی چو زنان
 • Gönülden baş gösterip çıkan bir hayal gibi o gül yüzlü, Meryem’in önünde topraktan bitivermişti.
 • همچو گل پیشش برویید آن ز گل ** چون خیالی که بر آرد سر ز دل
 • Meryem, kendisinden geçti ve bu dalgınlık âleminde, bu adamdan Allah’a sığınayım dedi.
 • گشت بی‌خود مریم و در بی‌خودی ** گفت بجهم در پناه ایزدی
 • O yeni, yakası temiz kızın âdetiydi, bir şeyden ürktü mü pılısını pırtısını gayp âlemine çeker, Allah’a sığınırdı.
 • زانک عادت کرده بود آن پاک‌جیب ** در هزیمت رخت بردن سوی غیب
 • Dünyanın kararsız bir âlem olduğunu görmüş, ihtiyata riayet ederek Allah’a sığınmayı âdet edinmişti.
 • چون جهان را دید ملکی بی‌قرار ** حازمانه ساخت زان حضرت حصار
 • Bu suretle de ölüm zamanına dek gideceği yolu düşmanın kesmemesini diler, Allah tapısının kendisine bir kale olmasını temin etmek isterdi. 3710
 • تا به گاه مرگ حصنی باشدش ** که نیابد خصم راه مقصدش
 • Allah’a sığınmadan daha iyi bir kale görmemişti; bu yüzden de kale civarında yurt edinmişti.
 • از پناه حق حصاری به ندید ** یورتگه نزدیک آن دز برگزید
 • Meryem o akılları yakan, ciğerleri okşayan bakışları gördü.
 • چون بدید آن غمزه‌های عقل‌سوز ** که ازو می‌شد جگرها تیردوز
 • Padişahta o bakışlara kulağı küpeli bir köle olmuştu, asker de… O bakışlar, akıl padişahlarının akıllarını almış, onları divaneye döndürmüştü!
 • شاه و لشکر حلقه در گوشش شده ** خسروان هوش بیهوشش شده
 • O güzel gözler, yüz binlerce padişahı fermanlı köle yapmış, yüzbinlerce dolunayı hilâl haline getirmişti.
 • صد هزاران شاه مملوکش برق ** صد هزاران بدر را داده به دق
 • Zühre de bile ondan bahsetmeye kudret yoktu… Aklı kül bile onu görünce noksanlaşırdı. 3715
 • زهره نی مر زهره را تا دم زند ** عقل کلش چون ببیند کم زند
 • Ben ne söyleyebilirim, ağzı, ağzımı kapattı; söylemeye takatim kalmadı ki!
 • من چگویم که مرا در دوخته‌ست ** دمگهم را دمگه او سوخته‌ست
 • Ben, yalnız o ateşin bir dumanıyım ateşe delâlet etmekteyim. O padişahtan uzaktayken, onu görmeden hakkında ne söylenmişse hepsi de asılsız, hepsi de saçma!
 • دود آن نارم دلیلم من برو ** دور از آن شه باطل ما عبروا
 • Zaten güneşe, âlemi kaplayan nurundan başka bir delil olamaz ki.
 • خود نباشد آفتابی را دلیل ** جز که نور آفتاب مستطیل
 • Gölgenin on delâlet etmesine imkân mı var? Gölge, onun yanında hor, hakir olup kalıyor ya… işte bu, kâfi ona!
 • سایه کی بود تا دلیل او بود ** این بستش کع ذلیل او بود
 • Bu ululuk, ona tam doğru bir delil: bütün anlayışlar geridedir, o ilerde! 3720
 • این جلالت در دلالت صادقست ** جمله ادراکات پس او سابقست
 • Bütün anlayışlar topal eşeklere binmiş… O, ok gibi uçup giden rüzgâra!
 • جمله ادراکات بر خرهای لنگ ** او سوار باد پران چون خدنگ
 • Padişah kaçarsa tozunu bile kimse bulamaz… Onlar kaçarlarsa padişah, yolarını kesiverir!
 • گر گریزد کس نیابد گرد شه ** ور گریزند او بگیرد پیش ره
 • Âlemde bütün anlayışlar, durup dinlenmezler… Meydanda koşup yelme zamanıdır, oturup zevkle içkiye dalma zamanı değil!
 • جمله ادراکات را آرام نی ** وقت میدانست وقت جام نی
 • Birinin vehmi, bir doğan gibi uçup geçer, öbürünün vehmini mesafeleri delip geçen ok gibi uçar!
 • آن یکی وهمی چو بازی می‌پرد ** وآن دگر چون تیر معبر می‌درد
 • Öbürünün ki yelken açmış gemi gibi gider… Bir başkasınınkiyse her an gerileyip durur! 3725
 • وان دگر چون کشتی با بادبان ** وآن دگر اندر تراجع هر زمان
 • Bütün bu vehimler, bütün bu anlayış kuşları, uzaktan bir av gördüler mi hep birden saldırırlar.
 • چون شکاری می‌نمایدشان ز دور ** جمله حمله می‌فزایند آن طیور
 • Av ortadan kayboldu mu şaşırırlar, baykuşlar gibi viranelere dalarlar!
 • چونک ناپیدا شود حیران شوند ** همچو جغدان سوی هر ویران شوند
 • O av tekrar nazlana, nazlana salınsın, görünsün diye bir gözünü açıp bir tekini yumarak beklerler.
 • منتظر چشمی به هم یک چشم باز ** تا که پیدا گردد آن صید به ناز
 • Av gecikince beklemekten usanır, sıkılırlar da acaba gördüğümüz av mıydı, hayal miydi derler.
 • چون بماند دیر گویند از ملال ** صید بود آن خود عجب یا خود خیال
 • Bir an istirahat ederek güçlenip kuvvetlenmeleri daha doğrudur. 3730
 • مصلحت آنست تا یک ساعتی ** قوتی گیرند و زور از راحتی
 • Eğer gece olmasaydı bütün halk, hırstan, isteklerinin üstüne titremeden kendilerini yakar, helâk ederlerdi.
 • گر نبودی شب همه خلقان ز آز ** خویشتن را سوختندی ز اهتزاز
 • Herkes bir şey elde etmek, bir kâr kazanmak hevesiyle bedenini ateşlere atmış, yanıp yakılmıştır.
 • از هوس وز حرص سود اندوختن ** هر کسی دادی بدن را سوختن
 • Bir müddet hırslarından kurtulsunlar diye gece, Allah rahmeti gibi zuhur etti.
 • شب پدید آید چو گنج رحمتی ** تا رهند ازحرص خود یکساعتی
 • Yolcu, sana da bir sıkıntı, bir gönül darlığı geldi mi alevlenme, meyus olma… Senin için muvafıktır o.
 • چونک قبضی آیدت ای راه‌رو ** آن صلاح تست آتش دل مشو