English    Türkçe    فارسی   

3
3883-3932

 • Sağda, solda yüzlerce yol, yüzlerce kaçıp kurtulunacak yer vardır da kaza ve kader, gelince hepsi bağlanır, kapanır; kaza ve kader bir ejderhadır” diyordu.
 • صد ره و مخلص بود از چپ و راست ** از قضا بسته شود کو اژدهاست
 • Âşığın, kendisini kınayan ve tehdit edenlere cevap vermesi
 • جواب گفتن عاشق عاذلان را وتهدید کنندگان را
 • Âşık dedi ki. “Ben, susuzluk hastalığına tutulmuş birisiyim. Biliyorum da… Su beni öldürür.”
 • گفت من مستسقیم آبم کشد ** گرچه می‌دانم که هم آبم کشد
 • Fakat bu hastalığa tutulan, sudan kaçamaz ki… İsterse su onu yüzlerce defa öldürsün, harap etsin! 3885
 • هیچ مستقسقی بنگریزد ز آب ** گر دو صد بارش کند مات و خراب
 • Elim, karnım şişse bile suya olan aşkım azalmıyor.
 • گر بیاماسد مرا دست و شکم ** عشق آب از من نخواهد گشت کم
 • Karnımı görüp bu ne diye sordukları zaman keşke bütün deniz, karnıma aksaydı diyorum.
 • گویم آنگه که بپرسند از بطون ** کاشکی بحرم روان بودی درون
 • Bir tuluma benzeyen karnım, isterse su dalgalarından yırtılsın… Ölsem bile ne mutlu bir ölüm!
 • خیک اشکم گو بدر از موج آب ** گر بمیرم هست مرگم مستطاب
 • Ben, nerede bir ırmak görsem ah, o ırmak ben olsam diye haset etmekteyim.
 • من بهر جایی که بینم آب جو ** رشکم آید بودمی من جای او
 • Elim defe benzese; karnım davul gibi şişse yine gül gibi neşeyle onun sevda davulunu döver dururum. 3890
 • دست چون دف و شکم همچون دهل ** طبل عشق آب می‌کوبم چو گل
 • O, Ruhulemin, kanımı dökse yer gibi yudum, yudum kan içerim.
 • گر بریزد خونم آن روح الامین ** جرعه جرعه خون خورم همچون زمین
 • Ben yer gibi, karnındaki çocuk gibi kanlar içiyorum… Âşık oldum olalı işim gücüm bu!
 • چون زمین وچون جنین خون‌خواره‌ام ** تا که عاشق گشته‌ام این کاره‌ام
 • Geceleri tencere gibi ateş üstünde kaynamakta… Gündüzleri kum gibi akşamlara kadar kan içmekteyim.
 • شب همی‌جوشم در آتش همچو دیگ ** روز تا شب خون خورم مانند ریگ
 • Hileye saptım, o bana kızmıştı, yapmak istediğim şeye mâni oldum, hışmından kaçtım diye nadimim.
 • من پشیمانم که مکر انگیختم ** از مراد خشم او بگریختم
 • Söyleyin… Kızgınlıkla bana ne yapmak istiyorsa yapsın. O kurban bayramıdır, âşık da kurbanlık! 3895
 • گو بران بر جان مستم خشم خویش ** عید قربان اوست و عاشق گاومیش
 • Öküz uyur, istirahat eder, bir şey yerse kurban bayramı için besleniyor demektir.
 • گاو اگر خسپد وگر چیزی خورد ** بهر عید و ذبح او می‌پرورد
 • Beni Musa’nın kurban edilerek ölüyü dirilten öküzü bil. Cüz’lerimin cüz’ü bile hür kişinin hasredilmesine sebeptir.
 • گاو موسی دان مرا جان داده‌ای ** جزو جزوم حشر هر آزاده‌ای
 • Musa’nın öküzü de kurban olmuştu. En küçük cüz’ ü bile bir öldürülmüşe hayat verdi.
 • گاو موسی بود قربان گشته‌ای ** کمترین جزوش حیات کشته‌ای
 • Öküzün bazı yerleriyle ölüye vurun hitabı geldi; vurdular. O öldürülmüş adam dirildi, fırlayıp kalktı.
 • برجهید آن کشته ز آسیبش ز جا ** در خطاب اضربوه بعضها
 • Eğer şu ruhların haşredilmesini istiyorsanız ey ulu kişilerim, bu sözü kesin! 3900
 • یا کرامی اذبحوا هذا البقر ** ان اردتم حشر ارواح النظر
 • Ben cemaattandım… Öldüm, yetişip gelişen bir varlık, nebat oldum. Nebatken öldüm, hayvan suretinde zuhur ettim.
 • از جمادی مردم و نامی شدم ** وز نما مردم به حیوان برزدم
 • Hayvanlıktan da geçtim, hayvanken de öldüm de insan oldum. Artık ölüp de yok olmaktan ne korkayım?
 • مردم از حیوانی و آدم شدم ** پس چه ترسم کی ز مردن کم شدم
 • Bir hamle daha edeyim, insanken öleyim de melekler âlemine geçip kol kanat açayım.
 • حمله‌ی دیگر بمیرم از بشر ** تا بر آرم از ملایک پر و سر
 • Melek olduktan sonra da ırmağı atlamak, melek sıfatını da terk etmek gerek, “Her, şey fanidir, helâk olur… ancak onun hakikati bakidir.”
 • وز ملک هم بایدم جستن ز جو ** کل شیء هالک الا وجهه
 • Bir kere daha melekken kurban olur da o vehme gelmeyen yok mu? İşte o olurum. 3905
 • بار دیگر از ملک قربان شوم ** آنچ اندر وهم ناید آن شوم
 • Yok olurum, suretlerin hepsini terk ederim de erganun gibi “ Biz, mutlaka geri dönenleriz, ona ulaşanlarız” derim…
 • پس عدم گردم عدم چون ارغنون ** گویدم که انا الیه راجعون
 • Ümmet, bunda ittifak etmiştir. Karanlıklarda gizli olan Âbıhayat yok mu? Ölümdür o.
 • مرگ دان آنک اتفاق امتست ** کاب حیوانی نهان در ظلمتست
 • Nilüfer gibi ırmağın bu tarafında bit… Susama hastalığına uğrayan adam gibi haris ol, ölümü ara!
 • همچو نیلوفر برو زین طرف جو ** همچو مستسقی حریص و مرگ‌جو
 • Susama hastalığına uğrayanın ölümü sudur da yine su arar, su içer durur. Allah, doğrusunu daha iyi bilir.
 • مرگ او آبست و او جویای آب ** می‌خورد والله اعلم بالصواب
 • Ey ayıp ve ar hırkasını giyinen donmuş, üşümüş âşık sen can korkusuyla candan kaçıyorsun. 3910
 • ای فسرده عاشق ننگین نمد ** کو ز بیم جان ز جانان می‌رمد
 • Ey karılara bile ayıp ve ar olan kişi, hele bak… onun aşk kılıcının önünde yüz binlerce can, elceğizlerini çırparak ölüme müştak!
 • سوی تیغ عشقش ای ننگ زنان ** صد هزاران جان نگر دستک‌زنان
 • Irmağı gördün ya… Testideki suyu ırmağa döküver. Su, hiç ırmaktan kaçar, çekinir mi?
 • جوی دیدی کوزه اندر جوی ریز ** آب را از جوی کی باشد گریز
 • Testideki su, ırmağa döküldü mü ırmakta mahvolur, ırmak kesilir.
 • آب کوزه چون در آب جو شود ** محو گردد در وی و جو او شود
 • Vasfı yok olur da zatı kalır… Artık bundan böyle ne kaybolur, ne kötüleşir, pislenir!
 • وصف او فانی شد و ذاتش بقا ** زین سپس نه کم شود نه بدلقا
 • Ben de ondan kaçtığım için pişmanım, özrümü bildirmek üzere kendimi onun fidanına astım!” 3915
 • خویش را بر نخل او آویختم ** عذر آن را که ازو بگریختم
 • Canından el yıkayan o âşığın mâşukuna ulaşması
 • رسیدن آن عاشق به معشوق خویش چون دست از جان خود بشست
 • Top gibi başının, yüzünün üstüne kapanıp secdeler ederek gözleri yaşlı bir halde Sad-ı Cihan’ın huzuruna gitti.
 • همچو گویی سجده کن بر رو و سر ** جانب آن صدر شد با چشم تر
 • Herkes, acaba onu yakacak mı, asacak mı diye başını havaya dikmiş bekliyordu.
 • جمله خلقان منتظر سر در هوا ** کش بسوزد یا برآویزد ورا
 • Sadr-ı Cihan, işte o vakit zaman, talihsiz kişilere ne gösterirse bu bir avuç ahmağa onu gösterdi.
 • این زمان این احمق یک لخت را ** آن نماید که زمان بدبخت را
 • İşten anlamayan ahmak, pervane gibi alevi nur sandı, ahmakçasına aleve atıldı, canından oldu.
 • همچو پروانه شرر را نور دید ** احمقانه در فتاد از جان برید
 • Fakat aşk mumu, o muma benzemez ki. Aşk, aydınlıklar içindeki aydınlıklar aydınlığıdır. 3920
 • لیک شمع عشق چون آن شمع نیست ** روشن اندر روشن اندر روشنیست
 • O ateşli mumların aksine bir şeydir. Ateş gibi görünür ama baştanbaşa nurdur, güzellikten, hoşluktan ibarettir.
 • او به عکس شمعهای آتشیست ** می‌نماید آتش و جمله خوشیست
 • Âşık öldüren mescidle ölümünü arayıp hiçbir şeye aldırış etmeyerek orada konuklayan âşık
 • صفت آن مسجد کی عاشق‌کش بود و آن عاشق مرگ‌جوی لا ابالی کی درو مهمان شد
 • Ey izi, tozu güzel, bir hikâye söyleyeyim, dinle:
 • یک حکایت گوش کن ای نیک‌پی ** مسجدی بد بر کنار شهر ری
 • Rey şehrinin kıyısında bir mescit vardı.
 • هیچ کس در وی نخفتی شب ز بیم ** که نه فرزندش شدی آن شب یتیم
 • Hiç kimse yoktu ki orada gecelesin, yatsın da korkudan ödü patlayıp ölmesin; oğlu o gece yetim kalmasın.
 • بس که اندر وی غریب عور رفت ** صبحدم چون اختران در گور رفت
 • Ona nice aç, çıplak garip gitti… Hepsi de sabah çağı yıldızlar gibi battı, mezara girdi! 3925
 • خویشتن را نیک ازین آگاه کن ** صبح آمد خواب را کوتاه کن
 • Sen de bunu iyice anla, kendine gel. Sabah geldi çattı, uykuyu bırak artık!
 • هر کسی گفتی که پریانند تند ** اندرو مهمان کشان با تیغ کند
 • Herkes, orada kuvvetli periler var, orada konaklayanları kör kılıçla kesip öldürüyorlar derdi.
 • آن دگر گفتی که سحرست و طلسم ** کین رصد باشد عدو جان و خصم
 • Bazıları sihir ve tılsım var. Düşmanın canını almak için gözetip durmada diyordu.
 • آن دگر گفتی که بر نه نقش فاش ** بر درش کای میهمان اینجا مباش
 • Bazı kimseler, kapısına açıkça “Ey konuk, burada kalma. Canına kastın yoksa geceyi burada geçirme, burada yatıp uyuma. Yoksa ölüm sana pusu kurar” diye yazalım demekteydi.
 • شب مخسپ اینجا اگر جان بایدت ** ورنه مرگ اینجا کمین بگشایدت
 • Bir diğeri de derdi ki. “Geceleri kilitleyin de bilmeyen bir adam girip kalmasın!” 3930
 • وان یکی گفتی که شب قفلی نهید ** غافلی کاید شما کم ره دهید
 • Mescide konuk gelmesi
 • مهمان آمدن در آن مسجد
 • Nihayet bir gece vakti mescide bir konuk geldi… Mescidin o aşılacak şöhretini o da duymuştu.
 • تا یکی مهمان در آمد وقت شب ** کو شنیده بود آن صیت عجب
 • Bir tecrübe etmek istiyordu. Çünkü hem pek yiğitti, hem de canından bezmişti, hayatına doymuştu.
 • از برای آزمون می‌آزمود ** زانک بس مردانه و جان سیر بود