English    Türkçe    فارسی   

3
4085-4134

 • Hadi yürü, yiğitliğini bırak, bu ham sevdayı pişirmeye kalkışma. Zuhal yıldızı arşınla ölçülemez! 4085
 • هین برو جلدی مکن سودا مپز ** که نتان پیمود کیوان را بگز
 • Senin gibi çokları bahttan, talihten dem vurdular ama sonunda birer birer, tutam tutam sakallarını yoldular!
 • چون تو بسیاران بلافیده ز بخت ** ریش خود بر کنده یک یک لخت لخت
 • Aklını başına al da bu dedikoduyu kısa kes, yürü git… Kendini de vebale sokma, bizi de!”
 • هین برو کوتاه کن این قیل و قال ** خویش و ما را در میفکن در وبال
 • Konuğun, onlara sırtına Sultan Mahmud’un davulu konmuş ve nöbet vurulması âdet olmuş deveyi bile defle kuşları kaçıran ekin bekçisinin kaçırdığını anlatarak misal getirmek suretiyle cevap vermesi
 • جواب گفتن مهمان ایشان را و مثل آوردن بدفع کردن حارس کشت به بانگ دف از کشت شتری را کی کوس محمودی بر پشت او زدندی
 • Dedi ki: “Dostlar, ben bir Lâhavle’yle ürküp kaçacak şeytanlardan değilim.
 • گفت ای یاران از آن دیوان نیم ** که ز لا حولی ضعیف آید پیم
 • Bir çocuk, ekin bekçiliği yapar ve yanındaki defi çalarak kuşları kaçırırdı.
 • کودکی کو حارس کشتی بدی ** طبلکی در دفع مرغان می‌زدی
 • Kuşlar, o küçücük defin sesini duyup tarladan kaçarlar, ekinler de zararlı kuşlardan kurtulurdu. 4090
 • تا رمیدی مرغ زان طبلک ز کشت ** کشت از مرغان بد بی خوف گشت
 • Kerem sahibi Sultan Mahmud’un yolu, o taraflara düştü, koca otağı o civara kuruldu.
 • چونک سلطان شاه محمود کریم ** برگذر زد آن طرف خیمه‌ی عظیم
 • Gökteki yıldızlar kadar çok, talihleri aydın, saflar yaran, ülkeler alan ordusuyla oraya kondu.
 • با سپاهی همچو استاره‌ی اثیر ** انبه و پیروز و صفدر ملک‌گیر
 • Bir de horoz gibi önde giden esrik bir deve vardı ki nöbet davulunu sırtına yüklemişlerdi.
 • اشتری بد کو بدی حمال کوس ** بختیی بد پیش‌رو همچون خروس
 • Nöbet, gidişte de onun sırtında vurulurdu, gelişe de.
 • بانگ کوس و طبل بر وی روز و شب ** می‌زدی اندر رجوع و در طلب
 • O deve, tarlaya giriverdi. Çocuk, ekinleri korumak için o küçücük defi çalmaya başladı. 4095
 • اندر آن مزرع در آمد آن شتر ** کودک آن طبلک بزد در حفظ بر
 • Bir akıllı kişi, çocuğa dedi ki: “Def çalıp durma. O esrik deve, zaten davul taşıyan deve… o sese alışmış.
 • عاقلی گفتش مزن طبلک که او ** پخته‌ی طبلست با آنشست خو
 • A çocuk senin bu defceğizin ona vız gelir. O, bu defin yirmisi kadar olan koskocaman nöbet davulunu taşıyor!
 • پیش او چه بود تبوراک تو طفل ** که کشد او طبل سلطان بیست کفل
 • Ben de Lâ kılıcıyla kurban olmuş bir âşığım. Canım, belâ davulunun nöbet vurulduğu yer!
 • عاشقم من کشته‌ی قربان لا ** جان من نوبتگه طبل بلا
 • Sizin bu tehditleriniz yok mu? Bu gözlerin gördüğü şeylere karşı ancak bir defceğizin gümbürtüsünden ibaret!
 • خود تبوراکست این تهدیدها ** پیش آنچ دیده است این دیدها
 • Erler, ben, hayallere kapılıp bu yolda duracaklardan değilim. 4100
 • ای حریفان من از آنها نیستم ** کز خیالاتی درین ره بیستم
 • Ben, İsmail Peygambere mensup olanlardanım, öldürülmeden çekinmem yok… Hatta İsmail gibi başından geçmiş bir adamım ben!
 • من چو اسماعیلیانم بی‌حذر ** بل چو اسمعیل آزادم ز سر
 • Gösterişlerden de geçmişim, riyadan da “Söyle geliniz” emri canıma gel demiştir.
 • فارغم از طمطراق و از ریا ** قل تعالوا گفت جانم را بیا
 • Peygamber dedi ki: İhsan edilen şeye verilecek karşılığı iyice bilen bu dünyada ihsanda bulunur.
 • گفت پیغامبر که جاد فی السلف ** بالعطیه من تیقن بالخلف
 • Verilen şeye verilecek yüzlerce karşılığı gören derhal cömertliğe ihsana başlar.
 • هر که بیند مر عطا را صد عوض ** زود دربازد عطا را زین غرض
 • Herkes, kâr elde etmek için malını vermek üzere pazara, çarşıya bağlanmıştır. 4105
 • جمله در بازار از آن گشتند بند ** تا چو سود افتاد مال خود دهند
 • Dağarcıktaki altın sahibi bir kâr elde etsin de onu yoksullara versin diye ısrarla oturmuş beklemektedir.
 • زر در انبانها نشسته منتظر ** تا که سود آید ببذل آید مصر
 • Satıcı, elindeki kumaşın fazla para ettiğini gördü mü ona olan aşkı soğuyuverir.
 • چون ببیند کاله‌ای در ربح بیش ** سرد گردد عشقش از کالای خویش
 • Kumaşların fazla bir kâr getirdiğini görmez de o yüzden onlara ısınır, onları elden çıkarmaz.
 • گرم زان ماندست با آن کو ندید ** کاله‌های خویش را ربح و مزید
 • Bilgi, hüner ve sanatlarda böyledir. Bunlara sahip olanlar, bunlardan daha şerefli, daha üstün bir şey görmezler de o yüzden ehemmiyet verirler.
 • همچنین علم و هنرها و حرف ** چون بدید افزون از آنها در شرف
 • İnsan için candan iyi bir şey yoksa can azizdir. Fakat candan iyi bir şeye sahip oldu mu, canın adı hor, hakir olur gider. 4110
 • تا به از جان نیست جان باشد عزیز ** چون به آمد نام جان شد چیز لیز
 • Çocuğun canı, çocuk kaldıkça, büyümedikçe oyun için yapılan bebeciktir.
 • لعبت مرده بود جان طفل را ** تا نگشت او در بزرگی طفل‌زا
 • Bu düşünceler bu hayallenmeler de bebeciklerdir. Sen çocuk kaldıkça onlara ihtiyacın vardır.
 • این تصور وین تخیل لعبتست ** تا تو طفلی پس بدانت حاجتست
 • Fakat çocuk, çocukluktan kurtuldu da kemale erişti mi, adam oldu mu artık duygulardan da vazgeçer, düşüncelerden de, hayallerden de!
 • چون ز طفلی رست جان شد در وصال ** فارغ از حس است و تصویر و خیال
 • Mahrem yok ki açıkça söyleyeyim… Sükût ettim; Allah hakikate uygun olanı daha iyi bilir.
 • نیست محرم تا بگویم بی‌نفاق ** تن زدم والله اعلم بالوفاق
 • Malla beden, hemencecik eriyip giden kardır. Fakat satılığa çıkarılınca onların alıcısı Allah’tır. 4115
 • مال و تن برف‌اند ریزان فنا ** حق خریدارش که الله اشتری
 • Bu kar, sana neden paradan daha iyi geliyor, bilir misin? Şüphedesin, yakinin yok da ondan.
 • برفها زان از ثمن اولیستت ** که هیی در شک یقینی نیستت
 • Behey aşağılık adam, bu sendeki zan, ne acayip zan ki yakin bahçesinde hiç uçmuyor.
 • وین عجب ظنست در تو ای مهین ** که نمی‌پرد به بستان یقین
 • Oğul, her şüphe, yakına susamıştır. Şüphe arttıkça yakına ulaşmak için daha ziyade çırpınır, kol kanat açar, uçmaya çalışır...
 • هر گمان تشنه‌ی یقینست ای پسر ** می‌زند اندر تزاید بال و پر
 • İlim mertebesine ulaştı mı kanadı ayak kesilir, gayri uçmaya ihtiyacı kalmaz. Çünkü bilgisi yakın kokusunu almaya başlamıştır.
 • چون رسد در علم پس پر پا شود ** مر یقین را علم او بویا شود
 • Çünkü bu sınanmış yolda ilim yakından aşağıdır, şüphe yukarı. 4120
 • زانک هست اندر طریق مفتتن ** علم کمتر از یقین و فوق ظن
 • Bil ki ilim, yakını arar. Yakin de apaçık görüşü…
 • علم جویای یقین باشد بدان ** و آن یقین جویای دیدست و عیان
 • Elhâkümü suresinde “Kellâ lev ta’lemune” den sonrasını oku da bunu ara, bul, anla.
 • اندر الهیکم بجو این را کنون ** از پس کلا پس لو تعلمون
 • Ey bilgi sahibi, bilgi insanı görüşe götürür. Dünyadakiler yakin sahibi olsalardı cehennemi gözleriyle görürlerdi.
 • می‌کشد دانش ببینش ای علیم ** گر یقین گشتی ببینندی جحیم
 • Görüş, şüphe yok ki yakinden doğar; nitekim hayal de zandan doğmaktadır.
 • دید زاید از یقین بی امتهال ** آنچنانک از ظن می‌زاید خیال
 • Elhâkümü suresinde bu anlatılmıştır. İlm-el Yakin olur, bak da gör! 4125
 • اندر الهیکم بیان این ببین ** که شود علم الیقین عین الیقین
 • Bana gelince; Ben, şüpheden de yüceldim, yakinden de… Kınanmadan başım dönmüyor.
 • از گمان و از یقین بالاترم ** وز ملامت بر نمی‌گردد سرم
 • Onun helvasını yedim; gözüm aydınlandı, onu gördüm gayri.
 • چون دهانم خورد از حلوای او ** چشم‌روشن گشتم و بینای او
 • Şu halde evime gidiyorum demektir, elbette ayağımı küstahça basarım… Ayağım titremez, körcesine gitmem ki!
 • پا نهم گستاخ چون خانه روم ** پا نلرزانم نه کورانه روم
 • Allah, güle bir söyledi de gülü güldürdü ya… Gönlüme de onu söyledi de gülden yüz kat fazla güldürdü.
 • آنچ گل را گفت حق خندانش کرد ** با دل من گفت و صد چندانش کرد
 • Selviye bir şey yaptı. Boyunu dümdüz etti… nergisle ağustos gülü de ondan feyz aldı, güzelleşti… 4130
 • آنچ زد بر سرو و قدش راست کرد ** و آنچ از وی نرگس و نسرین بخورد
 • Bir tecellisiyle kamışı, canı da tatlı, gönlü de tatlı bir hale getirdi… Toprağa mensup insan, onun lütfuyla Çigil güzeli oldu.
 • آنچ نی را کرد شیرین جان و دل ** و آنچ خاکی یافت ازو نقش چگل
 • Kaşı o dertçe fitneci, işveci bir hale getirdi; yüzü gül ve nar gibi kıpkırmızı bir renge boyadı…
 • آنچ ابرو را چنان طرار ساخت ** چهره را گلگونه و گلنار ساخت
 • Dile yüzlerce sihirbazlık öğretti; madene Caferi altın hassasını ihsan etti.
 • مر زبان را داد صد افسون‌گری ** وانک کان را داد زر جعفری
 • Silâh deposunun kapısını açınca güzellerin bakışları âşıkları koklamaya başladı…
 • چون در زرادخانه باز شد ** غمزه‌های چشم تیرانداز شد