English    Türkçe    فارسی   

3
4257-4306

 • Akıllıya nazaran insan bu kadar gizli olunca gayb âlemindeki seçilmiş insan nasıl olur?
 • آدمی نزدیک عاقل چون خفیست ** چون بود آدم که در غیب او صفیست
 • Velîlerle velilerin sözleri Musa’nın aşasıyla İsa’nın afsununa benzer
 • تشبیه صورت اولیا و صورت کلام اولیا به صورت عصای موسی و صورت افسون عیسی علیهما السلام
 • İnsan, Musa’nın asasına benzer, İsa’nın afsunu gibidir.
 • آدمی همچون عصای موسی‌است ** آدمی همچون فسون عیسی‌است
 • Müminin kalbi, adalet sahibi olan ve yardım dilenen Allah elindedir. Allah’ın iki parmağı arasındadır.
 • در کف حق بهر داد و بهر زین ** قلب مومن هست بین اصبعین
 • Asa, görünüşte bir sopadan ibarettir ama ağzını açtı mı bütün varlık, ona bir lokmadır. 4260
 • ظاهرش چوبی ولیکن پیش او ** کون یک لقمه چو بگشاید گلو
 • İsa’nın afsunundaki harfe, sese bakma. Ondan, ölüm bile kaçıyor, sen ona bak!
 • تو مبین ز افسون عیسی حرف و صوت ** آن ببین کز وی گریزان گشت موت
 • Afsunda ki o ehemmiyetsiz, o değersiz sözlere bakma, o afsunla ölünün sıçrayıp oturuşunu seyret.
 • تو مبین ز افسونش آن لهجات پست ** آن نگر که مرده بر جست و نشست
 • O sopayı ehemmiyetsiz görme… Yemyeşil denizi nasıl böldü, onu gör!
 • تو مبین مر آن عصا را سهل یافت ** آن ببین که بحر خضرا را شکافت
 • Uzaktasın da yalnız birer kara çadırdır görüyorsun… Bir adım ilerle de orduyu gör!
 • تو ز دوری دیده‌ای چتر سیاه ** یک قدم فا پیش نه بنگر سپاه
 • Uzak olduğundan yalnız bir toz dumandır görüyorum ama birazcık yaklaş, ileri var da topun içindeki adama bak! 4265
 • تو ز دوری می‌نبینی جز که گرد ** اندکی پیش آ ببین در گرد مرد
 • Onun tozu, gözleri aydın eder… Onun erliği, dağları yerinden söker!
 • دیده‌ها را گرد او روشن کند ** کوهها را مردی او بر کند
 • Musa, çölün bir ucundan kalkıp gelince Tur dağı, onun gelişinden neşelendi, rakkas kesildi!
 • چون بر آمد موسی از اقصای دشت ** کوه طور از مقدمش رقاص گشت
 • “Ey dağlar, Davud’la beraber okuyun dedik; kuşları da ona teshir ettik” ayetinin tefsiri
 • تفسیر یا جبال اوبی معه والطیر
 • Davud’un yüzü Allah nuruyla parladı… Dağlar, onunla beraber feryada geldiler.
 • روی داود از فرش تابان شده ** کوهها اندر پیش نالان شده
 • Dağ Davud’a yoldaş oldu… Her iki çalgıcıda bir padişahın aşkıyla sarhoş oldu!
 • کوه با داود گشته همرهی ** هردو مطرب مست در عشق شهی
 • “Dağlar Davud’un sesine ses verin, onunla beraber ırlayın” diye emir geldi. Dağla Davud… İkisi de bir sesle seslendi, bir perdeden okudu. 4270
 • یا جبال اوبی امر آمده ** هر دو هم‌آواز و هم‌پرده شده
 • Allah dedi ki: “Ey Davud, sen yerinden, yurdundan ayrıldın… Benim için hemdemlerinden cüda düştün.
 • گفت داودا تو هجرت دیده‌ای ** بهر من از همدمان ببریده‌ای
 • Ey garip olmuş, tek ve muinsiz kalmış olan Davud, iştiyak ateşi, gönlünden şule vermekte.
 • ای غریب فرد بی مونس شده ** آتش شوق از دلت شعله زده
 • Çalgıcılar, hanendeler, arkadaşlar istersin. O Kadîm Allah dağları senin huzuruna getirir.
 • مطربان خواهی و قوال و ندیم ** کوهها را پیشت آرد آن قدیم
 • Dağlar, sana çalgı çalarlar, şarkı okurlar, zurnacılık ederler. Hepsi de huzurunda yel gibi ses çıkarır, sesine ses verirler.”
 • مطرب و قوال و سرنایی کند ** که به پیشت بادپیمایی کند
 • Dudağı, dişi yokken dağın ses vermesi, feryat etmesi caiz oluyor ya… Bil ki velinin de ağızsız, dudaksız sözleri, feryatları var! 4275
 • تا بدانی ناله چون که را رواست ** بی لب و دندان ولی را ناله‌هاست
 • O her şeyden arınmış mescidin cüzülerinden her an nağmeler çıkar. O nağmelerde her an, velinin can kulağına ulaşır.
 • نغمه‌ی اجزای آن صافی‌جسد ** هر دمی در گوش حسش می‌رسد
 • Yanında oturanlar duymazlar, işitmezler de o duyar, işitir. Ne mutlu o cana ki gayba inanmıştır!
 • همنشینان نشنوند او بشنود ** ای خنک جان کو به غیبش بگرود
 • Velî, kendi kendine yüzlerce söz söyler, dinler de yanında oturan kokusunu bile alamaz!
 • بنگرد در نفس خود صد گفت و گو ** همنشین او نبرده هیچ بو
 • Lâmekân âleminden gönlüne yüzlerce sual, yüzlerce cevap gelir, menziline kadar erişir!
 • صد سال و صد جواب اندر دلت ** می‌رسد از لامکان تا منزلت
 • Bunları sen duyarsın da başkaları kulaklarını ağızlarına kadar yaklaştırsalar yine duymazlar! 4280
 • بشنوی تو نشنود زان گوشها ** گر به نزدیک تو آرد گوش را
 • Tutalım, velilerin sessiz, harfsiz sözlerini duymuyor, işitmiyorsun; işte gördün ya… Misli sende de var; neden inanmıyorsun a sağır!
 • گیرم ای کر خود تو آن را نشنوی ** چون مثالش دیده‌ای چون نگروی
 • Kendi anlayışındaki kusur yüzünden Mesnevi’yi kınamaya kalkışana cevap
 • جواب طعنه‌زننده در مثنوی از قصور فهم خود
 • Ey kınayan köpek, sen hav hav edip duruyor da Kur’an’ı kınamakla hükmünden kendimi kurtarırım mı sanıyorsun?
 • ای سگ طاعن تو عو عو می‌کنی ** طعن قرآن را برون‌شو می‌کنی
 • Bu o aslan değil ki ondan canını halâs etmeğe muvaffak olasın yahut kahrının pençesinden imanını kurtarasın!
 • این نه آن شیرست کز وی جان بری ** یا ز پنجه‌ی قهر او ایمان بری
 • Kur’an, kıyamete kadar, ey kendilerini bilgisizliğe feda edenler, diye nida eder.
 • تا قیامت می‌زند قرآن ندی ** ای گروهی جهل را گشته فدی
 • Der ki: “Siz, beni masal sandınız da kınama ve kâfirlik tohumunu ektiniz! 4285
 • که مرا افسانه می‌پنداشتید ** تخم طعن و کافری می‌کاشتید
 • Fakat kınayıp da aslı yok, masaldan ibaret dediniz ama gördünüz ya… Siz yok oldunuz, siz masal oldunuz.
 • خود بدیدیت آنک طعنه می‌زدیت ** که شما فانی و افسانه بدیت
 • Ben Allah’ın kelâmıyım, Allah’la kaimim. Canın canına gıdayım; arı duru, parlak bir yakutum.
 • من کلام حقم و قایم به ذات ** قوت جان جان و یاقوت زکات
 • Ben, güneşin nuruyum… Sizin üstünüze vurdum, sizi aydınlattım; fakat güneşten ayrılmış değilim.
 • نور خورشیدم فتاده بر شما ** لیک از خورشید ناگشته جدا
 • Bakın, ben âşıkları ölümden kurtarmak için buracıkta akıp duran bir âbıhayatım.
 • نک منم ینبوع آن آب حیات ** تا رهانم عاشقان را از ممات
 • Hırsınız, hasediniz bu kötü kokuyu salmasaydı Allah, sizin mezarlarınıza da bundan bir katrecik saçardı. 4290
 • گر چنان گند آزتان ننگیختی ** جرعه‌ای بر گورتان حق ریختی
 • O, Hakîm’in sözünü, o Hakîm’in öğüdünü tutmaz mıyım hiç? Her kötü ve yanlış kınama yüzünden gönlümü bozmam, işimden, sözümden kalmam.
 • نه بگیرم گفت و پند آن حکیم ** دل نگردانم بهر طعنی سقیم
 • Seyislerin ıslık çalmaları yüzünden tayın ürküp su içmemesi
 • مثل زدن در رمیدن کره‌ی اسپ از آب خوردن به سبب شخولیدن سایسان
 • Hakîm-i Gaznevî, buyurmuştur ki: tayla anası su içerlerken,
 • آنک فرمودست او اندر خطاب ** کره و مادر همی‌خوردند آب
 • Seyisler, atlar gelsinler, su içsinler diye ıslık çalıyorlardı.
 • می‌شخولیدند هر دم آن نفر ** بهر اسپان که هلا هین آب خور
 • Tay ıslık sesini duyunca başını kaldırdı, ürküp su içmekten vazgeçti.
 • آن شخولیدن به کره می‌رسید ** سر همی بر داشت و از خور می‌رمید
 • Anası “Yavrucuğum, neye ürküyor su içmiyorsun?” diye sordu. 4295
 • مادرش پرسید کای کره چرا ** می‌رمی هر ساعتی زین استقا
 • Tay dedi ki: “Bunlar ıslık çalıyorlar. Hep birden ıslık çalmalarından korktum.
 • گفت کره می‌شخولند این گروه ** ز اتفاق بانگشان دارم شکوه
 • Yüreğim titredi, yerinden oynadı. Hep birden ıslık çalıp bağırmaları beni korkuttu.”
 • پس دلم می‌لرزد از جا می‌رود ** ز اتفاق نعره خوفم می‌رسد
 • Anası “Dünya kurulalı abes işler de bulunanlar vardır… Bu dünya böyle kurulmuş, böyle gider!
 • گفت مادر تا جهان بودست ازین ** کارافزایان بدند اندر زمین
 • Benim akıllı yavrucuğum, sen işine bak… Onların kendi saçlarını, sakallarını yolmaları yakındır!” dedi.
 • هین تو کار خویش کن ای ارجمند ** زود کایشان ریش خود بر می‌کنند
 • Vakit var, tertemiz ve gür su da akıp gidiyor. Sudan ayrılırsın, ayrılık seni şahrem şahrem eder… Bundan önce davran da, 4300
 • وقت تنگ و می‌رود آب فراخ ** پیش از آن کز هجر گردی شاخ شاخ
 • Âbıhayat’la dolu olan ırmaktan su içmeye bak… İç de senden nebatlar bitsin!
 • شهره کاریزیست پر آب حیات ** آب کش تا بر دمد از تو نبات
 • Ey gafil susuz, biz velilerin sözlerinden Hızır’ın Âbıhayat’ını içmekteyiz, gel!
 • آب خضر از جوی نطق اولیا ** می‌خوریم ای تشنه‌ی غافل بیا
 • Bu gür suyu görmüyorsan bari körler gibi gel de testini suya daldır.
 • گر نبینی آب کورانه بفن ** سوی جو آور سبو در جوی زن
 • Bu ırmakta su var, bunu duydun ya… Köre, taklitle iş yapmak gerek!
 • چون شنیدی کاندرین جو آب هست ** کور را تقلید باید کار بست
 • Suyu sayıklayıp duran testini ırmağa daldır… Daldırınca ağırlaştığını anlarsın… 4305
 • جو فرو بر مشک آب‌اندیش را ** تا گران بینی تو مشک خویش را
 • Anlarsın da su olduğuna inanırsın, gönlün o zaman bu kuru taklitten kurtulur.
 • چون گران دیدی شوی تو مستدل ** رست از تقلید خشک آنگاه دل