English    Türkçe    فارسی   

3
431-480

 • Buğday için, gökyüzünden buğday gönderenden ayrıldın ha!
 • از پی گندم جدا گشتی از آن ** که فرستادست گندم ز آسمان
 • Doğanın kazları ovaya çağırması
 • دعوت باز بطان را از آب به صحرا
 • Doğan, Kaza “Sudan çık da şekerler akan ovaları bir gör” dedi.
 • باز گوید بط را کز آب خیز ** تا ببینی دشتها را قندریز
 • Akıllı kaz dedi ki: “Ey sudan uzakta kalmış doğan, su bizim kalemizdir, huzurumuzdur, neşemizdir.”
 • بط عاقل گویدش ای باز دور ** آب ما را حصن و امنست و سرور
 • Şeytan da doğan gibidir. Kazlar, koşun, kendinize gelin, su kalesinden dışarıya az çıkın.
 • دیو چون باز آمد ای بطان شتاب ** هین به بیرون کم روید از حصن آب
 • Doğana deyin ki: “Haydi yürü yürü, dön geri. Ey aşağılık adam, başımızdan el çek. 435
 • باز را گویند رو رو باز گرد ** از سر ما دست دار ای پای‌مرد
 • Biz senin davetinden uzağız, bu davet senin olsun. Biz senin şu nefesini içmeyiz bile a kâfir!
 • ما بری از دعوتت دعوت ترا ** ما ننوشیم این دم تو کافرا
 • Kale bizim olsun, şekerle şeker yurdu senin. Bize senin hediyenin lüzumu yok, al, senin olsun!
 • حصن ما را قند و قندستان ترا ** من نخواهم هدیه‌ات بستان ترا
 • Can oldu mu gıda eksik gelmez elbet. Asker var mı, bayrak elbette bulunur!
 • چونک جان باشد نیاید لوت کم ** چونک لشکر هست کم ناید علم
 • Tedbirli şehirli, birçok özürler getirdi, o merdut ifrite nice bahaneler serdetti.
 • خواجه‌ی حازم بسی عذر آورید ** بس بهانه کرد با دیو مرید
 • “Şimdi mühim işlerim var. Gelirsem onlar yüzüstü kalır. Düzene girmez. 440
 • گفت این دم کارها دارم مهم ** گر بیایم آن نگردد منتظم
 • Padişah bana mühim ve nazik bir iş buyurdu, geceleri bile uyumuyor, benim bu işi başarmamı bekliyor.
 • شاه کار نازکم فرموده است ** ز انتظارم شاه شب نغنوده است
 • Padişahın emrinden dışarı çıkamam, huzurunda yüzü kara olamam.
 • من نیارم ترک امر شاه کرد ** من نتانم شد بر شه روی‌زرد
 • Her sabah, her akşam hususi çavuşu gelip işin neticesini soruyor.
 • هر صباح و هر مسا سرهنگ خاص ** می‌رسد از من همی‌جوید مناص
 • Reva görür müsün, köye geleyim de padişah, bana yüzünü assın, kaşlarını çatsın?
 • تو روا داری که آیم سوی ده ** تا در ابرو افکند سلطان گره
 • Kızarsa kızgınlığına karşı ne çare bulurum, diriyken kendimi topraklara mı gömeyim?” dedi. 445
 • بعد از آن درمان خشمش چون کنم ** زنده خود را زین مگر مدفون کنم
 • Daha da bu çeşit yüzlerce bahaneler etti, fakat hileleri, Allah takdirine eş olmadı.
 • زین نمط او صد بهانه باز گفت ** حیله‌ها با حکم حق نفتاد جفت
 • Âlemin zerreleri birbirine girse yine Allah’ın kaza ve kaderine karşı hiçtir hiç!
 • گر شود ذرات عالم حیله‌پیچ ** با قضای آسمان هیچند هیچ
 • Bu yeryüzü, gökten nasıl kaçabilir, yeryüzü kendini gökten nasıl gizleyebilir?
 • چون گریزد این زمین از آسمان ** چون کند او خویش را از وی نهان
 • Gökten yeryüzüne ne yağarsa yağar. Yeryüzü, ne kaçabilir, ne bir çareye başvurabilir, ne bir pusuda gizlenebilir.
 • هرچه آید ز آسمان سوی زمین ** نه مفر دارد نه چاره نه کمین
 • Güneşten ateş yağsa yine o, gökten yağan ateşe karşı yüzünü yerlere döşemiştir. 450
 • آتش ار خورشید می‌بارد برو ** او بپیش آتشش بنهاده رو
 • Yağmur yağsa da tufanlar coşsa, üstündeki şehirler yıkılıp yerle yeksan olsa
 • ور همی طوفان کند باران برو ** شهرها را می‌کند ویران برو
 • O, yine Eyyup gibi teslim olmuştur, ben bir esirim, ne dilersen yağdır demektedir.
 • او شده تسلیم او ایوب‌وار ** که اسیرم هرچه می‌خواهی ببار
 • Sen de bu yeryüzünün bir cüzünün, baş çekme. Allah hükmünü görünce isyan etme.
 • ای که جزو این زمینی سر مکش ** چونک بینی حکم یزدان در مکش
 • “Sizi topraktan yarattık” sözünü duydun ya, demek ki senden toprak olmanı istiyor, yüz çevirme!
 • چون خلقناکم شنودی من تراب ** خاک باشی جست از تو رو متاب
 • (Allah diyor ki:) “Toprağa nice tohum ektim. İnsan da toprağın bir tozundan ibaretti, onu ben yükselttim. 455
 • بین که اندر خاک تخمی کاشتم ** کرد خاکی و منش افراشتم
 • Yine bir hamle et de kendine topraklığı sıfat edin, alçal. Ben de seni bütün beylere emir yapayım.
 • حمله‌ی دیگر تو خاکی پیشه گیر ** تا کنم بر جمله میرانت امیر
 • Su, yukardan aşağıya, akar da sonra aşağıdan yukarıya akar.
 • آب از بالا به پستی در رود ** آنگه از پستی به بالا بر رود
 • Buğday, yukarıdan aşağıya, yerin dibine gider de ondan sonra yerden baş çıkarıp yükselir.
 • گندم از بالا بزیر خاک شد ** بعد از آن او خوشه و چالاک شد
 • Her meyvenin tohumu yerden biter de ondan sonra yerden baş verir.
 • دانه‌ی هر میوه آمد در زمین ** بعد از آن سرها بر آورد از دفین
 • Nimetlerin aslı felekten ta yere kadar umumiyetle aşağıya geldiler, alçaldılar da temiz cana gıda oldular. 460
 • اصل نعمتها ز گردون تا بخاک ** زیر آمد شد غذای جان پاک
 • Tevazula felekten toprağa inince de diri ve yiğit adamın cüzü oldular.
 • از تواضع چون ز گردون شد بزیر ** گشت جزو آدمی حی دلیر
 • Bu suretle o cemad, insan sıfatlarını kazandı, arşın yücesine uçtu, neşelendi.
 • پس صفات آدمی شد آن جماد ** بر فراز عرش پران گشت شاد
 • Önce diri âlemden geldik, sonra yine aşağılıktan yücelere çıktık.
 • کز جهان زنده ز اول آمدیم ** باز از پستی سوی بالا شدیم
 • Diyerek bütün cüzüler, hareket ve sükûn hâllerinde “ Biz, şüphe yok, yine gerisin geri Allah’ ya dönüyoruz“ derler.
 • جمله اجزا در تحرک در سکون ** ناطقان که انا الیه راجعون
 • Gizli cüzlerin zikir ve tespihleri, gökyüzüne bir gulguledir salar. 465
 • ذکر و تسبیحات اجزای نهان ** غلغلی افکند اندر آسمان
 • Kaza, hileler düzmeye başladı mı köylü, şehirliyi matetti.
 • چون قضا آهنگ نارنجات کرد ** روستایی شهریی را مات کرد
 • Şehirli, binlerce rey ve tedbiri olduğu halde matoldu ve bu seferden afetlere uğradı.
 • با هزاران حزم خواجه مات شد ** زان سفر در معرض آفات شد
 • Kendi sebatına itimadı vardı, bir dağdı ama yarım bir sel, onu kapıp götürdü.
 • اعتمادش بر ثبات خویش بود ** گرچه که بد نیم سیلش در ربود
 • Kaza ve kader, felekten baş çıkardı mı akıllıların hepsi kör ve sağır olur…
 • چون قضا بیرون کند از چرخ سر ** عاقلان گردند جمله کور و کر
 • Balıklar, kendilerini denizden dışarıya atarlar. Tuzak, uçan kuşu zebun eder. 470
 • ماهیان افتند از دریا برون ** دام گیرد مرغ پران را زبون
 • Peri ve şeytan, şişe içine girer. Hattâ Bâbil Harut’unu bile kaza ve kader kapar, avlar.
 • تا پری و دیو در شیشه شود ** بلک هاروتی به بابل در رود
 • Ancak kaza ve kaderden yine kaza ve kadere kaçan kişi kurtulur. Hiçbir tedbir onun kanını dökemez.
 • جز کسی کاندر قضا اندر گریخت ** خون او را هیچ تربیعی نریخت
 • Allah’ın kaza ve kaderinden yine Allah’ın kaza ve kaderine kaçan, kişiden başka hiçbir kimseyi, hiçbir hile, kaza ve kaderden kurtaramaz.
 • غیر آن که در گریزی در قضا ** هیچ حیله ندهدت از وی رها
 • Darvan’lılar ve onların yoksullara bir şey vermeden bahçelerden meyva devşirmek için hileye sapmaları
 • قصه‌ی اهل ضروان و حیلت کردن ایشان تا بی زحمت درویشان باغها را قطاف کنند
 • Darvan’lıların hikâyesini okumadın mı? Okuduysan niçin hileye sapmakta ısrar edip duruyorsun?
 • قصه‌ی اصحاب ضروان خوانده‌ای ** پس چرا در حیله‌جویی مانده‌ای
 • Birkaç akrep iğneli kişi, birkaç yoksulun rızkını çarpmak için hileye, düzene giriştiler. 475
 • حیله می‌کردند کزدم‌نیش چند ** که برند از روزی درویش چند
 • Gece vakti, sabaha kadar birkaç, Amır’la Bekir, yüz yüze verip hile düşündüler.
 • شب همه شب می‌سگالیدند مکر ** روی در رو کرده چندین عمرو و بکر
 • Sırlarını, Allah anlamasın diye gizli söylüyorlardı.
 • خفیه می‌گفتند سرها آن بدان ** تا نباید که خدا در یابد آن
 • Sıvacıya çamur sıvamaya koyuldular. Hiç, el, gönülden gizli bir iş yapabilir mi?
 • با گل انداینده اسگالید گل ** دست کاری می‌کند پنهان ز دل
 • Allah, “Seni yaratan, düşünceni, gizli konuşuşunda, fısıltısında doğruluk mu var, hile mi… bunu hiç bilmez mi?” buyurdu.
 • گفت الا یعلم هواک من خلق ** ان فی نجواک صدقا ام ملق
 • Sabahleyin yola çıkanı gözüyle gören, ertesi gün nereye konacak, bundan sonra nasıl gâfil olur? 480
 • گفت یغفل عن ظعین قد غدا ** من یعاین این مثواه غدا