English    Türkçe    فارسی   

3
895-944

 • Firavun dedi ki” Olabilir. Fakat beni adamakıllı bir vehim, bir endişedir kapladı. 895
 • گفت باشد کین بود اما ولیک ** وهم و اندیشه مرا پر کرد نیک
 • Firavunun o sesten korkması
 • ترسیدن فرعون از آن بانگ
 • Bu gürültü, asabımı bozdu. Bu acı dertle, kederle âdeta beni kocattı.”
 • این صدا جان مرا تغییر کرد ** از غم و اندوه تلخم پیر کرد
 • Padişah, bütün gece ağrısı tutmuş gebe kadın gibi bir yandan bir yana gidip geliyor.
 • پیش می‌آمد سپس می‌رفت شه ** جمله شب او همچو حامل وقت زه
 • Her an “İmran, bu nâralar, beni dehşetle yerimden sıçrattı” diyordu.
 • هر زمان می‌گفت ای عمران مرا ** سخت از جا برده است این نعره‌ها
 • Zavallı İmran’ın kudreti yoktu ki karısıyla buluştuğunu söylesin.
 • زهره نه عمران مسکین را که تا ** باز گوید اختلاط جفت را
 • Karısı gebe kalınca gökte Musa’nın yıldızının belirdiğini anlatsın. 900
 • که زن عمران به عمران در خزید ** تا که شد استاره‌ی موسی پدید
 • Her peygamber, ana rahmine düşünce yıldızı da gökte zuhur eder, parlamaya başlar.
 • هر پیمبر که در آید در رحم ** نجم او بر چرخ گردد منتجم
 • Gökte Musa aleyhisselâm’ın yıldızının belirmesi ve meydanda müneccimlerin feryadı
 • پیدا شدن استاره‌ی موسی علیه السلام بر آسمان و غریو منجمان در میدان
 • Kör Firavunun hilelerine, tedbirlerine rağmen gökyüzünde Musa’nın yıldızı belirdi.
 • بر فلک پیدا شد آن استاره‌اش ** کوری فرعون و مکر و چاره‌اش
 • Sabah olunca İmran’a “Git de o gürültünün, o patırtının ne olduğunu anla” dedi.
 • روز شد گفتش که ای عمران برو ** واقف آن غلغل و آن بانگ شو
 • İmran, meydana koşup “Bu ne gürültüydü? Padişahlar padişahı uyuyamadı” deyince,
 • راند عمران جانب میدان و گفت ** این چه غلغل بود شاهنشه نخفت
 • Her müneccim, yaslılar gibi başı açık, yeni yakası yırtık bir halde toprağı öptü. 905
 • هر منجم سر برهنه جامه‌پاک ** همچو اصحاب عزا بوسیده خاک
 • Yaslılar gibi sesleri ses veriyor, feryatları ortalığı dolduruyordu.
 • همچو اصحاب عزا آوازشان ** بد گرفته از فغان و سازشان
 • Saçlarını, sakallarını yolup, yüzlerine vuruyorlar, gözleri kanlı yaşlarla doluyordu.
 • ریش و مو بر کنده رو بدریدگان ** خاک بر سر کرده خون‌پر دیدگان
 • İmran “Hayrola. Bu ne feryat, bu ne hâl? Bu yomsuz yıl, kötü alâmetler mi gösteriyor yoksa?” dedi.
 • گفت خیرست این چه آشوبست و حال ** بد نشانی می‌دهد منحوس سال
 • Özürler serdederek dediler ki: “Emîr Allah’ın kaza ve kaderi bizi esir etti.
 • عذر آوردند و گفتند ای امیر ** کرد ما را دست تقدیرش اسیر
 • Her çareye başvurduk, fakat padişahın devleti karardı, düşmanı dünyaya geldi, galip oldu. 910
 • این همه کردیم و دولت تیره شد ** دشمن شه هست گشت و چیره شد
 • Geceleyin gökyüzünde o çocuğun yıldızı göründü, bizi kör etti.
 • شب ستاره‌ی آن پسر آمد عیان ** کوری ما بر جبین آسمان
 • O Peygamber’in yıldızı gökte yüceldi, biz de ağlamaya, yıldızlar gibi gözyaşları dökmeye başladık.”
 • زد ستاره‌ی آن پیمبر بر سما ** ما ستاره‌بار گشتیم از بکا
 • İmran, içinden sevindi, fakat zahiren “Eyvahlar olsun!” diye elini başına vurup,
 • با دل خوش شاد عمران وز نفاق ** دست بر سر می‌بزد کاه الفراق
 • Kızgın suratı asık bir halde deliller gibi akılsız.
 • کرد عمران خویش پر خشم و ترش ** رفت چون دیوانگان بی عقل و هش
 • Ve güya kendini bilmez bir halde müneccimlerin üstüne yürüyüp onlara bir hayli ağır sözler söyledi. 915
 • خویشتن را اعجمی کرد و براند ** گفته‌های بس خشن بر جمع خواند
 • Kendini meyus ve mahzun göstererek sevincini gizliyor, onlara oyun oynuyordu.
 • خویشتن را ترش و غمگین ساخت او ** نردهای بازگونه باخت او
 • “Padişahımızı aldattınız, hıyanetten, tamahtan vazgeçmediniz.
 • گفتشان شاه مرا بفریفتید ** از خیانت وز طمع نشکیفتید
 • Onu bu meydana kadar sürükleyip yüzünün suyunu döktünüz, şerefini hiçe saydınız.
 • سوی میدان شاه را انگیختید ** آب روی شاه ما را ریختید
 • Ellerinizi, göğüslerinize koyup padişahı dertlerden kurtaracağız diye vaatlerde bulundunuz” dedi.
 • دست بر سینه زدیت اندر ضمان ** شاه را ما فارغ آریم از غمان
 • Padişah da bunu duyunca “Hainler, dedi, ben de sizi asayım da görün. 920
 • شاه هم بشنید و گفت ای خاینان ** من بر آویزم شما را بی امان
 • Kendimizi gülünç hallere soktuk, düşmanlara mallar ihsan edip ziyana girdik.
 • خویش را در مضحکه انداختم ** مالها با دشمنان در باختم
 • Bu gece bütün İsrailoğulları, karılarından uzak kaldılar diye,
 • تا که امشب جمله اسرائیلیان ** دور ماندند از ملاقات زنان
 • Mal da gitti, şeref de. İşe gelince hiçbir şey olmadı. Bu mudur iyi adamların muaveneti, bu mudur iyi kişinin yapacakları iş?
 • مال رفت و آب رو و کار خام ** این بود یاری و افعال کرام
 • Yıllardır paralar, libaslar alıyor, ülkelerin servetini rahatça yiyip duruyorsunuz.
 • سالها ادرار و خلعت می‌برید ** مملکتها را مسلم می‌خورید
 • Bu mu sizin tedbiriniz, bu mu nücum bilginiz? Siz besbedava lokma yiyen hilekâr ve şom kişilersiniz. 925
 • رایتان این بود و فرهنگ و نجوم ** طبل‌خوارانید و مکارید و شوم
 • Sizi öldürür, parçalatır, ateşlere atar, burunlarınızı, kulaklarınızı, dudaklarınızı kestirir…
 • من شما را بر درم و آتش زنم ** بینی و گوش و لبانتان بر کنم
 • Sizi ateşe odun yapar, yiyip içtiklerinizi fitil fitil burnunuzdan getiririm.”
 • من شما را هیزم آتش کنم ** عیش رفته بر شما ناخوش کنم
 • Müneccimler, secde edip “Padişahım, Şeytan bu sefer bize galebe etti.
 • سجده کردند و بگفتند ای خدیو ** گر یکی کرت ز ما چربید دیو
 • Fakat yılardır nice belâlar defettik. Yaptıklarımıza vehim bile hayran olmakta.
 • سالها دفع بلاها کرده‌ایم ** وهم حیران زانچ ماها کرده‌ایم
 • Bu sefer tedbirimiz, hiçe çıktı. O Peygamber’in anası gebe kaldı, o, ana rahmine düştü. 930
 • فوت شد از ما و حملش شد پدید ** نطفه‌اش جست و رحم اندر خزید
 • Düştü ama padişahım, suçumuzu, affettirmek için biz de doğum gününe dikkat ederiz.
 • لیک استغفار این روز ولاد ** ما نگه داریم ای شاه و قباد
 • Bu fırsatı da kaçırmamak, kaza ve kaderin zuhuruna mâni olmak için doğacağı günü hesaplayacak, gözleyeceğiz.
 • روز میلادش رصد بندیم ما ** تا نگردد فوت و نجهد این قضا
 • Ey akıllarla fikirler, reyinin kulu, kölesi olan padişah, bunu da yapamazsak bizi öldür” derler.
 • گر نداریم این نگه ما را بکش ** ای غلام رای تو افکار و هش
 • Firavun, düşmanları vurup öldüren takdir oku, yayından fırlamasın diye günden güne dokuz ayı sayıp duruyordu.
 • تا بنه مه می‌شمرد او روز روز ** تا نپرد تیر حکم خصم‌دوز
 • Takdirle savaşa girişen, takdire baskın yapmaya kalkışan, baş aşağı gelir, kendi kanına bulanır. 935
 • بر قضا هر کو شبیخون آورد ** سرنگون آید ز خون خود خورد
 • Yer, göğe düşmanlığa kalkışırsa çoraklaşır, ölü haline girer.
 • چون زمین با آسمان خصمی کند ** شوره گردد سر ز مرگی بر زند
 • Resim, ressamına pençe vurmaya kalkarsa kendi saçını sakalını yolmuş olur!
 • نقش با نقاش پنجه می‌زند ** سبلتان و ریش خود بر می‌کند
 • Firavunun hileye girişerek yeni doğuran kadınları meydana çağırması
 • خواندن فرعون زنان نوزاده را سوی میدان هم جهت مکر
 • Dokuz ay sonra padişah, yine tahtını meydana kurdurup tellâllar çağırttı.
 • بعد نه مه شه برون آورد تخت ** سوی میدان و منادی کرد سخت
 • Tellâllar, “Kadınlar, bütün israiloğullarının kadınları çocuklarıyla meydana gelsinler.
 • کای زنان با طفلکان میدان روید ** جمله اسرائیلیان بیرون شوید
 • Bundan önce erkekler, ihsanlara nail oldular. Elbiseler, altınlar elde ettiler. 940
 • آنچنانک پار مردان را رسید ** خلعت و هر کس ازیشان زر کشید
 • Kadınlar, bu yıl devlet sizin. Herkes dilediği şeye nail olacak.
 • هین زنان امسال اقبال شماست ** تا بیابد هر یکی چیزی که خواست
 • Padişah, kadınlara elbise verecek, ihsanlar edecek. Çocukların başlarına da altın külâhlar koyacak.
 • مر زنان را خلعت و صلت دهد ** کودکان را هم کلاه زر نهد
 • Padişah diyor ki “Hele bu ay doğanlar yok mu, bilhassa onlar ihsanıma, hazinelerime ulaşacaklar” diye bağırdılar.
 • هر که او این ماه زاییدست هین ** گنجها گیرید از شاه مکین
 • Kadınlar, sevindiler, çocuklarıyla çıktılar, padişahın otağına kadar gittiler.
 • آن زنان با طفلکان بیرون شدند ** شادمان تا خیمه‌ی شه آمدند