English    Türkçe    فارسی   

5
19-68

 • Sırrı atıp ortaya koyamazsan kabuklarını anlat, onunla anlayışları tazele!
 • راز را گر می‌نیاری در میان  ** درکها را تازه کن از قشر آن 
 • Sözler sana göre kabuklardan ibarettir ama başka anlayışlara göre tamamıyla içtir. 20
 • نطقها نسبت به تو قشرست لیک  ** پیش دیگر فهمها مغزست نیک 
 • Gök arşa göre aşağıdadır ama bu bir yığın toprağa göre pek yücedir.
 • آسمان نسبت به عرش آمد فرود  ** ورنه بس عالیست سوی خاک‌تود 
 • Seni kaybettiklerinden, fırsatı kaçırdıklarından dolayı hasrete düşmeden ben onlara seni öveyim de yol bulsunlar.
 • من بگویم وصف تو تا ره برند  ** پیش از آن کز فوت آن حسرت خورند 
 • Sen Allah nurusun. Canı, Allah’ya kuvvetle çeker durursun. Halksa vehim ve şüphe karanlıklarındadır.
 • نور حقی و به حق جذاب جان  ** خلق در ظلمات وهم‌اند و گمان 
 • Bu güzelim nurun, şu gözsüzlere sürme çekmesi için şart, o nuru ululamaktır.
 • شرط تعظیمست تا این نور خوش  ** گردد این بی‌دیدگان را سرمه‌کش 
 • Delik kulaklı istidat sahibi, nuru bulur. Çünkü o fare gibi karanlığa aşık değildir. 25
 • نور یابد مستعد تیزگوش  ** کو نباشد عاشق ظلمت چو موش 
 • Geceleri dönüp dolaşan çipiller, nasıl olur da iman meşalesini tavaf edebilirler?
 • سست‌چشمانی که شب جولان کنند  ** کی طواف مشعله‌ی ایمان کنند 
 • Müşkül ve ince nükteler din nuruna ulaşmamış, karanlıkta kalmış kişilere, tabii bir bağdır.
 • نکته‌های مشکل باریک شد  ** بند طبعی که ز دین تاریک شد 
 • Böyle adam kendi hünerini örmek, bezemek için güneşe göz açamaz.
 • تا بر آراید هنر را تار و پود  ** چشم در خورشید نتواند گشود 
 • Hurma gibi göklere dal budak salamaz da köstebek gibi yeri delik deşik eder.
 • هم‌چو نخلی برنیارد شاخها  ** کرده موشانه زمین سوراخها 
 • İnsan için, iç sıkıcı dört şey vardır; bu dört şey aklın çarmıhı kesilmiştir. 30
 • چار وصفست این بشر را دل‌فشار  ** چارمیخ عقل گشته این چهار 
 • “Dört kuş al, onları yanına topla” ayetinin tefsiri”
 • تفسیر خذ اربعة من الطیر فصرهن الیک 
 • Ey idraki güneşe benzeyen, sen vaktin Halil’isin. Bu yol kesen dört kuşu öldür!
 • تو خلیل وقتی ای خورشیدهش  ** این چهار اطیار ره‌زن را بکش 
 • Çünkü bunların her biri de karga gibi akıllıların akıl gözlerini oyar, çıkarır.
 • زانک هر مرغی ازینها زاغ‌وش  ** هست عقل عاقلان را دیده‌کش 
 • Tene ait dört huy, Halil’in kuşlarına benzer. Onları kesmek cana yol açar.
 • چار وصف تن چو مرغان خلیل  ** بسمل ایشان دهد جان را سبیل 
 • Ey Halil, iyiden kötüden kurtulmak için kes onların başlarını da ayaklar setten kurtulsun.
 • ای خلیل اندر خلاص نیک و بد  ** سر ببرشان تا رهد پاها ز سد 
 • Kül, sensin, hepsi de senin cüzülerindir. Çöz ayaklarını, onların ayakları senin ayakların demektir. 35
 • کل توی و جملگان اجزای تو  ** بر گشا که هست پاشان پای تو 
 • Alem, senin yüzünden ruhların uçtuğu, toplandığı bir yer haline gelir; bir atlı, yüzlerce orduya dayanç olur.
 • از تو عالم روح زاری می‌شود  ** پشت صد لشکر سواری می‌شود 
 • Çünkü bu ten dört huyun durağıdır, o huyların adları, dört fitneci kuştur.
 • زانک این تن شد مقام چار خو  ** نامشان شد چار مرغ فتنه‌جو 
 • Halkın ebedi olarak diriliğini istersen bu dört şom ve kötü kuşun başlarını kes.
 • خلق را گر زندگی خواهی ابد  ** سر ببر زین چار مرغ شوم بد 
 • Sonra da onları bir başka çeşit dirilt de artık onlardan bir zarar gelmesin.
 • بازشان زنده کن از نوعی دگر  ** که نباشد بعد از آن زیشان ضرر 
 • Dört yol kesen manevi kuş, halkın gönlünü yurt edinmiştir. 40
 • چار مرغ معنوی راه‌زن  ** کرده‌اند اندر دل خلقان وطن 
 • Bütün gönüllere emir olursan, ey kişi, bu zamanda Allah halifesi sensin.
 • چون امیر جمله دلهای سوی  ** اندرین دور ای خلیفه‌ی حق توی 
 • Bu dört diri kuşun kes başlarını da ebedi olmayan halkı ebedileştir!
 • سر ببر این چار مرغ زنده را  ** سر مدی کن خلق ناپاینده را 
 • Bu kuşlar, kaz, tavus, kuzgun ve horozdur. Bunların içlerdeki benzerleri de dört huydur.
 • بط و طاوسست و زاغست و خروس  ** این مثال چار خلق اندر نفوس 
 • Kaz hırstır, horoz şehvet. Makam tavusa benzer, kuzgun dileğe.
 • بط حرصست و خروس آن شهوتست  ** جاه چون طاوس و زاغ امنیتست 
 • Kuzgunun dileği, ebedi olmak, yahut uzun bir ömre kavuşmaktır, bunu umar durur. 45
 • منیتش آن که بود اومیدساز  ** طامع تابید یا عمر دراز 
 • Hırs kazı, kuru yaş ne bulursa yere gömer.
 • بط حرص آمد که نولش در زمین  ** در تر و در خشک می‌جوید دفین 
 • Bir an bile kursağı durmaz Allah buyruğundan yalnız “Yeyin” hükmünü duymuştur.
 • یک زمان نبود معطل آن گلو  ** نشنود از حکم جز امر کلوا 
 • Yağmacıya benzer, evini kazar, çabuk çabuk dağarcığını doldurmaya bakar.
 • هم‌چو یغماجیست خانه می‌کند  ** زود زود انبان خود پر می‌کند 
 • İyi kötü ne olursa dağarcığına tıkar. İnci tanelerini de oraya tıkıştırır, nohut tanelerini de.
 • اندر انبان می‌فشارد نیک و بد  ** دانه‌های در و حبات نخود 
 • Başka bir düşman gelip de çuvalına kuru yaş, ne bulursa doldurmasın der. 50
 • تا مبادا یاغیی آید دگر  ** می‌فشارد در جوال او خشک و تر 
 • Vakit dardır, fırsat geçmekte. O da bundan korkarak durmaksızın eline ne geçerse çabucak koltuklar.
 • وقت تنگ و فرصت اندک او مخوف  ** در بغل زد هر چه زودتر بی‌وقوف 
 • Fakat iman sahibi o yaşayışa güvenir, bu yüzden de yavaş yavaş, durup dinlenerek yağma eder.
 • لیک مومن ز اعتماد آن حیات  ** می‌کند غارت به مهل و با انات 
 • Padişahın düşmanı nasıl kahrettiğini bilir. Bu yüzden fırsatı kaçırmayacağına da emindir, düşmanın gelmeyeceğine de inanmıştır.
 • آمنست از فوت و از یاغی که او  ** می‌شناسد قهر شه را بر عدو 
 • Başka kapı yoldaşlarının ona çullanmayacağını, onun derip devşirdiğini kapışmayacaklarını bilir, emindir. 55
 • آمنست از خواجه‌تاشان دگر  ** که بیایندش مزاحم صرفه‌بر 
 • Padişahın adaletini bilir, kulların nasıl zaptettiğini , kimsenin kimseye nasıl sitemde bulunmadığını görmüştür.
 • عدل شه را دید در ضبط حشم  ** که نیارد کرد کس بر کس ستم 
 • Hasılı acele etmez, sakindir, nasibini kaçırmayacağına emindir.
 • لاجرم نشتابد و ساکن بود  ** از فوات حظ خود آمن بود 
 • Bu yüzden sabreder gözü toktur, eline geçeni başkalarına ihsan eder, yeni yakası temizdir.
 • بس تانی دارد و صبر و شکیب  ** چشم‌سیر و مثرست و پاک‌جیب 
 • Çünkü yavaşlık Allah ışığıdır. O çabukluksa şeytanın dürtmesinden meydana gelir.
 • کین تانی پرتو رحمان بود  ** وان شتاب از هزه‌ی شیطان بود 
 • Zira Şeytan onu yoksulluklarla korkutur, sabır beygirini sinirlenip öldürür. 60
 • زانک شیطانش بترساند ز فقر  ** بارگیر صبر را بکشد به عقر 
 • Kur’an dan duy, Şeytan, seni şiddetli yoksullukla tehdit eder ürkütür.
 • از نبی بشنو که شیطان در وعید  ** می‌کند تهدیدت از فقر شدید 
 • Bu suretle sen de ona uyar, aceleyle pis şeyleri yer, pis yerleri elde edersin. Ne adamlığın kalır, ne sabrın, ne sevap düşüncen!
 • تا خوری زشت و بری زشت و شتاب  ** نی مروت نی‌تانی نی ثواب 
 • Hasılı kafir yedi karınla yemek yer, dini ve gönlü arıktır ama karnı büyük!
 • لاجرم کافر خورد در هفت بطن  ** دین و دل باریک و لاغر زفت بطن 
 • İNANANIN KAFİRDEN FARKI
 • در سبب ورود این حدیث مصطفی صلوات الله علیه که الکافر یاکل فی سبعة امعاء و المومن یاکل فی معا واحد 
 • Allah Rahmet etsin, Mustafa’nın şu “Kafir yedi barsakla yemek yer, inanan bir barsakla” hadisini söylemesindeki sebep
 • کافران مهمان پیغامبر شدند  ** وقت شام ایشان به مسجد آمدند 
 • Kafirler, Peygambere konuk oldular. Akşam vakti mescide geldiler. 65
 • که آمدیم ای شاه ما اینجا قنق  ** ای تو مهمان‌دار سکان افق 
 • Ey bütün dünyadakileri yurdunda konaklayan, ey padişah, biz sana konuk geldik.
 • بی‌نواییم و رسیده ما ز دور  ** هین بیفشان بر سر ما فضل و نور 
 • Azığımız yok uzaktan gelmişiz. Hemencecik başımıza rahmet ve nur saç dediler.
 • گفت ای یاران من قسمت کنید  ** که شما پر از من و خوی منید 
 • Peygamber, sahabeye, dostlarım, dedi. Bunları paylaşın. Çünkü siz benimle benim huyumla dolusunuz.
 • پر بود اجسام هر لشکر ز شاه  ** زان زنندی تیغ بر اعدای جاه