English    Türkçe    فارسی   

5
1967-2016

 • Can verme ve ölüm zamanı gelince sonra ah eder, o zaman hırkanı çarığını anarşin.
 • چون در آید نزع و مرگ آهی کنی  ** ذکر دلق و چارق آنگاهی کنی 
 • Fakat çirkinlik dalgasına dalmadıkça, sana bir sığınacak bulunmadıkça,
 • تا نمانی غرق موج زشتیی  ** که نباشد از پناهی پشتیی 
 • O doğru düzen gemiyi aklına bile getirmez, çarık ve pöstekine göz bile atmazsın.
 • یاد ناری از سفینه‌ی راستین  ** ننگری رد چارق و در پوستین 
 • Fakat yokluk denizine daldın da aciz oldun mu sevgi davasına düşer,“Rabbimiz kendimize zulmettik” demeye kalkışırsın. 1970
 • چونک درمانی به غرقاب فنا  ** پس ظلمنا ورد سازی بر ولا 
 • Şeytan der ki: Hele şu hama bakin. Şu vakitsiz öten horozun kesin başını.
 • دیو گوید بنگرید این خام را  ** سر برید این مرغ بی‌هنگام را 
 • Bu huy Eyaz’ın zekasından uzaktır. Yalvarıp yakarmadan namaz kılmaz o.
 • دور این خصلت ز فرهنگ ایاز  ** که پدید آید نمازش بی‌نماز 
 • O, önceden de gökteki horozdur. Onun nazarları tam zamanındadır.
 • او خروس آسمان بوده ز پیش  ** نعره‌های او همه در وقت خویش 
 • "Her şeyi, nasılsa bize öyle göster" hadisiyle "Perde kalksa, bildiğimden, gördüğümden fazla bir şey görmez ve bilmezdim" sözünün ve "Kime kötü gözle bakarsan bil ki kendi varlık dairenden bakmada, sen fena olduğundan onu fena görmedesin" beytinin manası. Eğri merdiven basamağının gölgesi eğri olur.
 • در معنی این کی ارنا الاشیاء کما هی و معنی این کی لو کشف الغطاء ما از ددت یقینا و قوله در هر که تو از دیده‌ی بد می‌نگری از چنبره‌ی وجود خود می‌نگری پایه‌ی کژ کژ افکند سایه 
 • Ey horozlar, ötmeyi para için değil, Tanrı için ötenden öğrenin.
 • ای خروسان از وی آموزید بانگ  ** بانگ بهر حق کند نه بهر دانگ 
 • Yalancı sabah gelir, onu aldatamaz. Yalancı sabahı, ona iyilik ve kötülük alemidir. 1975
 • صبح کاذب آید و نفریبدش  ** صبح کاذب عالم و نیک و بدش 
 • Dünya ehlinin aklı, noksan olduğundan yalancı sabahı, sahici sabah sanırlar.
 • اهل دنیا عقل ناقص داشتند  ** تا که صبح صادقش پنداشتند 
 • Yalancı sabah, nice kervanın yolunu vurmuştur. Kervancılar, o Yalancı aydınlığı sabah sanıp yola çıkmışlardır.
 • صبح کاذب کاروانها را زدست  ** که به بوی روز بیرون آمدست 
 • Yalancı sabah, halka kılavuz olmasın. Çünkü nice kervanları yele vermiştir.
 • صبح کاذب خلق را رهبر مباد  ** کو دهد بس کاروانها را به باد 
 • Ey Yalancı sabaha kapılan, sahici sabahı da Yalancı görme.
 • ای شده تو صبح کاذب را رهین  ** صبح صادق را تو کاذب هم مبین 
 • Nifaktan, kötülükten kurtulduysan neden kardeşin hakkında kötü zanna düşüyor, münafıklık diyorsun? 1980
 • گر نداری از نفاق و بد امان  ** از چه داری بر برادر ظن همان 
 • Kötü zanda bulunanın işi, daima çirkindir.Dostun hakkında da kendi kitabını okur o.
 • بدگمان باشد همیشه زشت‌کار  ** نامه‌ی خود خواند اندر حق یار 
 • Eğrilikte kalan aşağılık kişiler, peygamberlere de büyücü ve eğri adam dediler.
 • آن خسان که در کژیها مانده‌اند  ** انبیا را ساحر و کژ خوانده‌اند 
 • O kötü düşünceli aşağılık beyler de Eyaz’ın odası hakkında böyle kötü düşünceye saptılar.
 • وآن امیران خسیس قلب‌ساز  ** این گمان بردند بر حجره‌ی ایاز 
 • Orada definesi, hazinesi var dediler. Başkalarını kendi aynanda görme.
 • کو دفینه دارد و گنج اندر آن  ** ز آینه‌ی خود منگر اندر دیگران 
 • Padişah onun temizliğini biliyordu. O araştırmayı onlar için yaptırıyordu. 1985
 • شاه می‌دانست خود پاکی او  ** بهر ایشان کرد او آن جست و جو 
 • O beye, odayı gece yarısı aç da haberi olmasın.
 • کای امیر آن حجره را بگشای در  ** نیم شب که باشد او زان بی‌خبر 
 • Bu suretle düşünceleri meydana çıksın. Ondan sonra ona yapılacak şeyi biz biliriz.
 • تا پدید آید سگالشهای او  ** بعد از آن بر ماست مالشهای او 
 • O altınları mücevherleri de size bağışladım. Yalnız neler çıktığını bana haber verin, o kadar dedi.
 • مر شما را دادم آن زر و گهر  ** من از آن زرها نخواهم جز خبر 
 • Dedi ama eşi olmayan Eyaz için de içi titremekteydi.
 • این همی‌گفت و دل او می‌طپید  ** از برای آن ایاز بی ندید 
 • Bunları ben mi söylüyorum? Bu sözleri duysa ne hale gelir? Diyordu. 1990
 • که منم کین بر زبانم می‌رود  ** این جفاگر بشنود او چون شود 
 • Sonra da diyordu ki: Dini hakki için onun temkini bundan da artıktır.
 • باز می‌گوید به حق دین او  ** که ازین افزون بود تمکین او 
 • Benim sitemime kızmaz, benim sözümden alınmaz, maksadımı sırrımı anlar.
 • کی به قذف زشت من طیره شود  ** وز غرض وز سر من غافل بود 
 • Bir belaya uğrayan, o dertten perişan olmaz, bir çok tevillerde bulunur.
 • مبتلی چون دید تاویلات رنج  ** برد بیند کی شود او مات رنج 
 • Eyaz’da sabırlıdır, tevillerde bulunur. O işin sonuna bakar.
 • صاحب تاویل ایاز صابرست  ** کو به بحر عاقبتها ناظرست 
 • Yusuf gibi, bu zindandakilerin rüyalarını tabir eder, tabiri onca aşikardır. 1995
 • هم‌چو یوسف خواب این زندانیان  ** هست تعبیرش به پیش او عیان 
 • Rüyasını yoramayan başkasının Rüyasını nasıl yorabilir?
 • خواب خود را چون نداند مرد خیر  ** کو بود واقف ز سر خواب غیر 
 • Ben onu sınasam, Sınama yüzünden ona yüzlerce kılıç vursam yine o merhametli sevgilinin sevgisi eksilmez.
 • گر زنم صد تیغ او را ز امتحان  ** کم نگردد وصلت آن مهربان 
 • Bilir ki o kılıcı kendime vuruyorum. Çünkü ben oyum hakikatte o da ben.
 • داند او که آن تیغ بر خود می‌زنم  ** من ویم اندر حقیقت او منم 
 • Niyaz, nazın zahiren zıddıdır, fakat hakikatte aşıkla maşuk, görünüşte zıt olmakla beraber birdir. Nitekim aynanın sureti yoktur, suretsizlik de suretin zıddıdır. Fakat aynayla suret arasında hakikatte birlik vardır. Bunu anlatmak uzun sürer. Aklı olana bir işaret yeter.
 • بیان اتحاد عاشق و معشوق از روی حقیقت اگر چه متضادند از روی آنک نیاز ضد بی‌نیازیست چنان که آینه بی‌صورتست و ساده است و بی‌صورتی ضد صورتست ولکن میان ایشان اتحادیست در حقیقت کی شرح آن درازست و العاقل یکفیه الاشاره 
 • Ayrılık derdinden Mecnun, ansızın hastalandı.
 • جسم مجنون را ز رنج و دوریی  ** اندر آمد ناگهان رنجوریی 
 • İştiyak aleviyle kanı kaynadı, nihayet boğaz illetine tutuldu. 2000
 • خون بجوش آمد ز شعله‌ی اشتیاق  ** تا پدید آمد بر آن مجنون خناق 
 • Tedavi için hekim geldi. Gördü ki damarını yarmak ve kan almaktan başka çare yok.
 • پس طبیب آمد بدار و کردنش  ** گفت چاره نیست هیچ از رگ‌زنش 
 • Kanı defetmek için hacamat lazım dedi. Çağırdılar hünerli bir hacamatçı geldi.
 • رگ زدن باید برای دفع خون  ** رگ‌زنی آمد بدانجا ذو فنون 
 • Kolunu bağladı, sis olan yeri deşeceği sırada o huyu, aşktan ibaret olan aşık, bir nara attı.
 • بازوش بست و گرفت آن نیش او  ** بانک بر زد در زمان آن عشق‌خو 
 • Dedi ki: Paranı al git, hacamat etme. Ölürsem öleyim, bu köhnemiş beden bırak ölsün!
 • مزد خود بستان و ترک فصد کن  ** گر بمیرم گو برو جسم کهن 
 • Hacamatçı dedi ki: Bundan ne korkuyorsun sen kükremiş aslandan bile korkmazsın. 2005
 • گفت آخر از چه می‌ترسی ازین  ** چون نمی‌ترسی تو از شیر عرین 
 • Geceleyin aslan, kurt, ayı, yaban sığırı gibi hayvanlarla bütün yırtıcı hayvanat, saf,saf çevrene toplanırlar.
 • شیر و گرگ و خرس و هر گور و دده  ** گرد بر گرد تو شب گرد آمده 
 • Onlar sende aşk ve vecitten başka hiçbir şey görmezler. Senden insan kokusu almazlar.
 • می نه آیدشان ز تو بوی بشر  ** ز انبهی عشق و وجد اندر جگر 
 • Kurt, ayı ve aslan bile aşk nedir, biliyor. Artık aşktan kör olan kişi köpekten de aşağıdır.
 • گرگ و خرس و شیر داند عشق چیست  ** کم ز سگ باشد که از عشق او عمیست 
 • Köpekte aşk damarı olmasaydı Ashabı kehf’in köpeği, kala erbabını arar mıydı hiç?
 • گر رگ عشقی نبودی کلب را  ** کی بجستی کلب کهفی قلب را 
 • Şöhret olmamıştır ama alemde onun cinsinden çok köpekler vardır. 2010
 • هم ز جنس او به صورت چون سگان  ** گر نشد مشهور هست اندر جهان 
 • Sense kendi cinsinden olandan bile bir koku almadın. Artık kurtla koyundan aşk kokusunu nereden alacaksın?
 • بو نبردی تو دل اندر جنس خویش  ** کی بری تو بوی دل از گرگ و میش 
 • Aşk olmasaydı, varlık nereden olurdu? Ekmek nasıl olur da gelir senin vücuduna katılırdı?
 • گر نبودی عشق هستی کی بدی  ** کی زدی نان بر تو و کی تو شدی 
 • Ekmek varlığa katıldı neden? aşktan, istekten. Yoksa ekmeğin can olmasına yol var mi?
 • نان تو شد از چه ز عشق و اشتها  ** ورنه نان را کی بدی تا جان رهی 
 • Aşk,ölü olan ekmeği can haline getirmede, fani olan cani ebedileştirmede.
 • عشق نان مرده را می جان کند  ** جان که فانی بود جاویدان کند 
 • Mecnun dedi ki: Ben yaradan korkmuyorum. Sabrım, taştan yapılma dağlardan da fazladır. 2015
 • گفت مجنون من نمی‌ترسم ز نیش  ** صبر من از کوه سنگین هست بیش 
 • Yarasız durmaya hayatta tahammülüm yok. Yaralara aşığım, onlara koşa,koşa giderim.
 • منبلم بی‌زخم ناساید تنم  ** عاشقم بر زخمها بر می‌تنم