English    Türkçe    فارسی   

5
3301-3350

 • Fakat kardeşleri,ondan zehirli bir su içtiler de bu yüzden öfkeleri,kinleri arttı.
 • باز اخوان را از آن زهراب بود  ** کان دریشان خشم و کینه می‌فزود 
 • Sonra yine Zeliha,şekerler yedi,aşktan bir başka çeşit afyon yuttu.
 • باز از وی مر زلیخا را سکر  ** می‌کشید از عشق افیونی دگر 
 • O güzel,Yusuf'tan Yakub'un aldığı gıdadan başka türlü bir gıda aldı.
 • غیر آنچ بود مر یعقوب را  ** بود از یوسف غذا آن خوب را 
 • Çeşit çeşit şerbetler,fakat testi bir.Bu suretle de gayb alemine ait hiçbir şüphen kalmaz ya.
 • گونه‌گونه شربت و کوزه یکی  ** تا نماند در می غیبت شکی 
 • Şarap gayb alemindendir,testi bu cihandan,Testi meydandadır,içindeki şarap,gizliden gizli. 3305
 • باده از غیبست و کوزه زین جهان  ** کوزه پیدا باده در وی بس نهان 
 • Namahremlerin gözlerinden pek gizli ama mahremlere meydanda,apaçık
 • بس نهان از دیده‌ی نامحرمان  ** لیک بر محرم هویدا و عیان 
 • Tanrım,gözlerimiz sarhoş bir hale geldi.Yüklerimiz sırtımızı ağırlaştırdı,büktü.Sen bizi affet.
 • یا الهی سکرت ابصارنا  ** فاعف عنا اثقلت اوزارنا 
 • Ey gizli Tanrı,o alemde de doldun,bu aleme de.Doğu nurunun da üstüne yüceldin,batı nurunun da.
 • یا خفیا قد ملات الخافقین  ** قد علوت فوق نور المشرقین 
 • Sen,bir sırsın ki sırrımızı açığa vurur,bilirsin.Sen bir fecirsin,kin nehirlerimizi kaynatır akıtırsın.
 • انت سر کاشف اسرارنا  ** انت فجر مفجر انهارنا 
 • Ey zatı gizli,ihsanı duyulur Tanrı,sen su gibisin,biz değirmen taşına benzeriz. 3310
 • یا خفی الذات محسوس العطا  ** انت کالماء و نحن کالرحا 
 • Sen yel gibisin,biz toz gibi.Yeli gizlersin de tozu meydandadır.
 • انت کالریح و نحن کالغبار  ** تختفی الریح و غبراها جهار 
 • Sen bir baharsın,biz bağ gibi yemyeşil,hoş bir haldeyiz.O gizlidir,ihsanı aşikar.
 • تو بهاری ما چو باغ سبز خوش  ** او نهان و آشکارا بخششش 
 • Sen can gibisin,biz ele,ayağa benzeriz.Elin tutup koyvermesi,can vasıtasiyledir.
 • تو چو جانی ما مثال دست و پا  ** قبض و بسط دست از جان شد روا 
 • Sen akıl gibisin,biz şu dile benzeriz.Bu dil,şu anlatışı akıldan alır,akıldan beller.
 • تو چو عقلی ما مثال این زبان  ** این زبان از عقل دارد این بیان 
 • Sen sevinç gibisin,biz gülme gibi.Yani sevincin sonu güler,neşeleniriz. 3315
 • تو مثال شادی و ما خنده‌ایم  ** که نتیجه‌ی شادی فرخنده‌ایم 
 • Bizim hareketimiz,her an sana bir tanıklık vermede;ululuk ıssı Tanrı'ya bir tanıktır.
 • جنبش ما هر دمی خود اشهدست  ** که گواه ذوالجلال سرمدست 
 • Değirmen taşının ıstıraplarla dönüşü de,suyun varlığına tanıktır.
 • گردش سنگ آسیا در اضطراب  ** اشهد آمد بر وجود جوی آب 
 • Ey benim vehnimden,dedikodumdan dışarı olan Tanrı,toprak benim de başıma,getirdiğim örneğin de başına!
 • ای برون از وهم و قال و قیل من  ** خاک بر فرق من و تمثیل من 
 • Kul,sabredemez,güzel güzel tasvirlerde bulunur.Her an sana,canım,ayaklarının altına yayılmış döşemedir.
 • بنده نشکیبد ز تصویر خوشت  ** هر دمت گوید که جانم مفرشت 
 • Hani o çoban gibi.O da yarabbi,seni arayan çobana gel. 3320
 • هم‌چو آن چوپان که می‌گفت ای خدا  ** پیش چوپان و محب خود بیا 
 • Gel de gömleğindeki bitleri ayıklıyayım,kırayım.Çarığımı dikeyim,eteğini öpeyim diyordu ya.
 • تا شپش جویم من از پیراهنت  ** چارقت دوزم ببوسم دامنت 
 • Kimse aşk ve muhabbette ona eş olamazdı,fakat Tanrı'yı tesbih etmeyi,ona söz söylemeyi bilmiyordu.
 • کس نبودش در هوا و عشق جفت  ** لیک قاصر بود از تسبیح و گفت 
 • Onun aşkı,gökyüzüne çadır kurmuştu.Köpeğe benzeyen can,o çobanın önünde bir köpek kesilmişti.
 • عشق او خرگاه بر گردون زده  ** جان سگ خرگاه آن چوپان شده 
 • Tanrı aşkının denizi coşunca onun gönlüne vurdu,senin kulağına değdi.
 • چونک بحر عشق یزدان جوش زد  ** بر دل او زد ترا بر گوش زد 
 • Cuha'nın çarşaf giyip kadınlar arasına karışarak vaz dinlemesi ve bir harekette bulunması yüzünden kadının birinin onu tanıyıp erkektir diye nara atması.
 • حکایت جوحی کی چادر پوشید و در وعظ میان زنان نشست و حرکتی کرد زنی او را بشناخت کی مردست نعره‌ای زد 
 • Sözü kuvvetli,cerbezesi yerinde bir vazeden vardı.Mimbere çıkmış vaız ediyordu.Kadın,erkek herkes mimberin dibine toplanmıştı. 3325
 • واعظی بد بس گزیده در بیان  ** زیر منبر جمع مردان و زنان 
 • Cuha da bir çarşaf giyip yüzünü örttü,kadınlar arasına karıştı.Kimse onu tanımıyordu.
 • رفت جوحی چادر و روبند ساخت  ** در میان آن زنان شد ناشناخت 
 • Bir kadın,vaız edene gizlice sordu:Kasıktaki kıllar,namazın bozulmasına sebep olur mu?
 • سایلی پرسید واعظ را به راز  ** موی عانه هست نقصان نماز 
 • Vaiz dedi ki:Uzun olursa namaz mekruh olur.
 • گفت واعظ چون شود عانه دراز  ** پس کراهت باشد از وی در نماز 
 • Ya hamam otuyla,ya ustra ile traş etmen lazım ki namazın tamam olsun,kabul edilsin.
 • یا به آهک یا ستره بسترش  ** تا نمازت کامل آید خوب و خوش 
 • Kadın:Ne kadar uzun olursa namazın kabul olmaz dedi. 3330
 • گفت سایل آن درازی تا چه حد  ** شرط باشد تا نمازم کم بود 
 • Vaız eden dedi ki:Bir arpa boyu uzun olursa traş etmek farzdır.
 • گفت چون قدر جوی گردد به طول  ** پس ستردن فرض باشد ای سول 
 • Cuha,hemen kızkardeş dedi,bak bakalım,benim kasığımın kılı o kadar olmuş mu?
 • گفت جوحی زود ای خوهر ببین  ** عانه‌ی من گشته باشد این چنین 
 • Tanrı rızası için elini uzat da bir yokla. Bakalım,mekruh olacak kadar uzamış mı?
 • بهر خشنودی حق پیش آر دست  ** که آن به مقدار کراهت آمدست 
 • Yanındaki kadın,Cuhanın şalvarına el atar atmaz eline aleti geldi.
 • دست زن در کرد در شلوار مرد  ** کیر او بر دست زن آسیب کرد 
 • Derhal şiddetli bir nara attı.Hoca,sözüm gönlüne tesir etti dedi. 3335
 • نعره‌ای زد سخت اندر حال زن  ** گفت واعظ بر دلش زد گفت من 
 • Cuha dedi ki:Hayır,gönlüne tesir etmedi,eline tesir etti.A akıllı adam,gönlüne tesir etseydi vay haline!
 • گفت نه بر دل نزد بر دست زد  ** وای اگر بر دل زدی ای پر خرد 
 • O büyücülerin gönlüne birazcık tesir etti de onlarca sopa da bir oldu,el de.
 • بر دل آن ساحران زد اندکی  ** شد عصا و دست ایشان را یکی 
 • Padişahım,bir ihtiyarın sopasını alsan o sopa,onun eli ayağı olduğu için pek incinir.
 • گر عصا بستانی از پیری شها  ** بیش رنجد که آن گروه از دست و پا 
 • Halbuki onlar,elleri,ayakları kesileceği halde "Bize zarar olmaz ki"diye nara attılar,naraları gökyüzüne vardı.Hadi,gel kes dediler,can,can çekişmeden kurtulur.
 • نعره‌ی لاضیر بر گردون رسید  ** هین ببر که جان ز جان کندن رهید 
 • Biz bildik ki şu tenden ibaret değiliz.Beden olmaksızın da Tanrı ile yaşarız. 3340
 • ما بدانستیم ما این تن نه‌ایم  ** از ورای تن به یزدان می‌زییم 
 • Ne mutlu o kişiye ki kendi zatını tanıdı,ebedi emniyet sahasında bir köşk kurdu.
 • ای خنک آن را که ذات خود شناخت  ** اندر امن سرمدی قصری بساخت 
 • Çocuk,ceviz ve kuru üzüm için ağlar.Halbuki bu,büyük adama göre hiçbir şey değildir
 • کودکی گرید پی جوز و مویز  ** پیش عاقل باشد آن بس سهل چیز 
 • Gönüle göre de beden,cevizle kuru üzümdür.Çocuk,nerden büyüklerin bilgisine sahip olacak?
 • پیش دل جوز و مویز آمد جسد  ** طفل کی در دانش مردان رسد 
 • Kim,perde ardındaysa zaten çocuktur.Er ona derler ki kırılmaz.
 • هر که محجوبست او خود کودکست  ** مرد آن باشد که بیرون از شکست 
 • Bir adam,sakalla,hayayla erkek olsaydı keçinin de sakalı var,tüyü var.O da adam olurdu. 3345
 • گر بریش و خایه مردستی کسی  ** هر بزی را ریش و مو باشد بسی 
 • Halbuki o keçi,kötü bir kılavuz olur,kendisine uyanları ancak kasaba çeker,götürür.
 • پیشوای بد بود آن بز شتاب  ** می‌برد اصحاب را پیش قصاب 
 • Sakalını tara,ben ilerigelen biriyim demek ister.Doğru ilerigelensin ama ölüme ve gama!
 • ریش شانه کرده که من سابقم  ** سابقی لیکن به سوی مرگ و غم 
 • Kendine gel de sakaldan vazgeç,kendine bir yol tut,bu benliği,bu teşvişi bırak.
 • هین روش بگزین و ترک ریش کن  ** ترک این ما و من و تشویش کن 
 • Bu suretle de aşıklar için gülsuyu kesil,gül bahçesine kılavuz ol,öne düş.
 • تا شوی چون بوی گل با عاشقان  ** پیشوا و رهنمای گلستان 
 • Gül kokusu nedir?Akıl nefesi,ebediyet ülkesinin güzel kılavuzu. 3350
 • کیست بوی گل دم عقل و خرد  ** خوش قلاووز ره ملک ابد 
 • Padişahın tekrar Eyaz'a,çarıkla pösteki işini açıkça söyle de kapı yoldaşların bundan öğüt alsınlar,çünkü"Din,öğütten ibarettir"demesi.
 • فرمودن شاه به ایاز بار دگر کی شرح چارق و پوستین آشکارا بگو تا خواجه تاشانت از آن اشارت پند گیرد کی الدین النصیحة و موعظه یابند