English    Türkçe    فارسی   

6
1676-1725

 • Yürü, aklına böyle mağrur olma. Onun hileleriyle sen de kendini kaybedersin dediler.
 • رو به عقل خود چنین غره مباش  ** که شوی یاوه تو در تزویرهاش 
 • Türk, büsbütün kızdı, benden ne yeni, ne eski hiçbir şey alamaz diye bahse girişti.
 • گرم‌تر شد ترک و بست آنجا گرو  ** که نیارد برد نی کهنه نی نو 
 • Tamah edenler de onu büsbütün kızdırdılar. Bahse girip ağzını açarak dedi ki:
 • مطمعانش گرم‌تر کردند زود  ** او گرو بست و رهان را بر گشود 
 • Şu Arap atım rehin olsun. Benden hileyle kumaş çalabilirse at sizin olur.
 • که گرو این مرکب تازی من  ** بدهم ار دزدد قماشم او به فن 
 • Fakat hile yapamaz, çalamazsa ben sizden bir at alırım. 1680
 • ور نتواند برد اسپی از شما  ** وا ستانم بهر رهن مبتدا 
 • Türk, o gece kızgınlığından uyuyamadı. Hırsızın hayali ile savaşıp durmaktaydı.
 • ترک را آن شب نبرد از غصه خواب  ** با خیال دزد می‌کرد او حراب 
 • Sabah çağı bir atlas kumaşı koltukladı, çarşıya o hilebazın dükkânına gitti.
 • بامدادان اطلسی زد در بغل  ** شد به بازار و دکان آن دغل 
 • Terziye selâm verdi. Usta hemen yerinden kalkıp selâmını aldı, merhaba hoş geldin dedi.
 • پس سلامش کرد گرم و اوستاد  ** جست از جا لب به ترحیبش گشاد 
 • Türk’e haddinden fazla saygı gösterdi, hal ve hatır sordu, kendisini sevdirdi.
 • گرم پرسیدش ز حد ترک بیش  ** تا فکند اندر دل او مهر خویش 
 • Türk, ondan bu bülbül gibi çilemeyi görünce o İstanbul atlasını terzinin önüne attı. 1685
 • چون بدید از وی نوای بلبلی  ** پیشش افکند اطلس استنبلی 
 • Bana, dedi, bundan savaş için bir kaftan biç. Belinden aşağısı bol olsun yukarısı dar.
 • که ببر این را قبای روز جنگ  ** زیر نافم واسع و بالاش تنگ 
 • Belden yukarısı dar olsun da güzel dursun, beni bezesin. Fakat aşağı tarafı bol olmalı ki savaşta ayağıma dolaşmasın.
 • تنگ بالا بهر جسم‌آرای را  ** زیر واسع تا نگیرد پای را 
 • Terzi, sevimli müşterim, sana yüzlerce hizmette bulunayım deyip elini gözünün üstüne koydu, baş üstüne dedi.
 • گفت صد خدمت کنم ای ذو وداد  ** در قبولش دست بر دیده نهاد 
 • Kumaşı önce bir ölçtü, ne kadardan çıkacak onu anladı, sonra Türkü lâfa tuttu.
 • پس بپیمود و بدید او روی کار  ** بعد از آن بگشاد لب را در فشار 
 • Başka beylerin hikâyelerini söylemeye, onların lûtuf ve ihsanları övmeye koyuldu. 1690
 • از حکایتهای میران دگر  ** وز کرمها و عطاء آن نفر 
 • Nekeslerden, onların aşağılık huylarından bahsetti. Güldürmek için tuhaf tuhaf sözler söyledi.
 • وز بخیلان و ز تحشیراتشان  ** از برای خنده هم داد او نشان 
 • Ateş gibi makasını çıkardı, kumaşı kesmeye başladı. Ağzıysa masallarla afsunlarla doluydu.
 • هم‌چو آتش کرد مقراضی برون  ** می‌برید و لب پر افسانه و فسون 
 • Terzinin güldürecek şeyler söylemesi,Türk’ün kahkahalarla gülmesi ve küçücük, daracık gözlerinin kapanması,terzinin de bu suretle kumaşı çalmaya fırsat bulması
 • مضاحک گفتن درزی و ترک را از قوت خنده بسته شدن دو چشم تنگ او و فرصت یافتن درزی 
 • Türk, hikâyelere gülmeye başladı. Daracık gözü tamamı ile örtüldü.
 • ترک خندیدن گرفت از داستان  ** چشم تنگش گشت بسته آن زمان 
 • Terzi, kumaştan bir parça çalıp oyluğunun altına gizledi. Allah’dan başka kimsecikler görmedi.
 • پاره‌ای دزدید و کردش زیر ران  ** از جز حق از همه احیا نهان 
 • Allah, her şeyi görür ama huyu, örtmektir. Fakat haddini aştın mı açan da odur ha! 1695
 • حق همی‌دید آن ولی ستارخوست  ** لیک چون از حد بری غماز اوست 
 • Türk, onun masallarının lezzetinden giriştiği bahsi tamamen unuttu.
 • ترک را از لذت افسانه‌اش  ** رفت از دل دعوی پیشانه‌اش 
 • Atlas neymiş, bahis neymiş, rehin ne? Türk, o terzi beyinin lâtifesine kapıldı gitti, âdeta sarhoş oldu, kendinden geçti.
 • اطلس چه دعوی چه رهن چه  ** ترک سرمستست در لاغ اچی 
 • Allah için olsun, lâtifelerin canıma gıda oldu, gülünecek bir şey daha söyle diye yalvardı.
 • لابه کردش ترک کز بهر خدا  ** لاغ می‌گو که مرا شد مغتذا 
 • O hain gülünecek bir şey daha söyledi. Türk kahkahasından sırt üstü yere yıkıldı.
 • گفت لاغی خندمینی آن دغا  ** که فتاد از قهقهه او بر قفا 
 • Gafil Türk, gülüp dururken terzi kumaştan bir parça daha çalıp gömleğinin yakasından koynuna soktu. 1700
 • پاره‌ای اطلس سبک بر نیفه زد  ** ترک غافل خوش مضاحک می‌مزد 
 • Hıta’lı Türk, üçüncü defa, Allah aşkına gülünç bir şey daha söyle dedi.
 • هم‌چنین بار سوم ترک خطا  ** گفت لاغی گوی از بهر خدا 
 • Terzi, ikinci lâtifesinden daha gülünç bir şey söyledi, Türkü tamamı ile avladı.
 • گفت لاغی خندمین‌تر زان دو بار  ** کرد او این ترک را کلی شکار 
 • Gözü kapanmış, aklı gitmiş şaşırmış kalmış, bahse giriştiği halde kahkahayla sarhoş olmuştu.
 • چشم بسته عقل جسته مولهه  ** مست ترک مدعی از قهقهه 
 • Bu sırada Türkün gülmesinden meydanı boş bulup kumaştan bir parça daha çaldı.
 • پس سوم بار از قبا دزدید شاخ  ** که ز خنده‌ش یافت میدان فراخ 
 • Hıta’lı Türk, ustadan dördüncü defa olarak yine gülünç bir şey isteyince, 1705
 • چون چهارم بار آن ترک خطا  ** لاغ از آن استا همی‌کرد اقتضا 
 • Herif rahme geldi, hilesini,düzenini başkalarına yapmaya niyetlenip,
 • رحم آمد بر وی آن استاد را  ** کرد در باقی فن و بیداد را 
 • Amma da gülünecek şeye harîs ha dedi, zararından, ziyanından haberi bile yok.
 • گفت مولع گشت این مفتون درین  ** بی‌خبر کین چه خسارست و غبین 
 • Türk, ustayı öperek; Allah aşkına bir hikâye daha söyle diye yalvarıyordu.
 • بوسه‌افشان کرد بر استاد او  ** که بمن بهر خدا افسانه گو 
 • Ey masal, hikâye olmuş, varlıktan geçmiş adam, masalı ne zamana kadar deneyeceksin?
 • ای فسانه گشته و محو از وجود  ** چند افسانه بخواهی آزمود 
 • Senden daha ziyade gülünecek masal yok. Yıkık kabrinin başına git de bir güzelce dur. 1710
 • خندمین‌تر از تو هیچ افسانه نیست  ** بر لب گور خراب خویش ایست 
 • Ey bilgisizlik ve şüphe mezarına düşmüş kişi, feleğin lâtifesini, masalını niceye bir arayacaksın?
 • ای فرو رفته به گور جهل و شک  ** چند جویی لاغ و دستان فلک 
 • Ne vaktedek şu cihanın işvesini tadacaksın? Ne aklın düzenin de kaldı, ne canın.
 • تا بکی نوشی تو عشوه‌ی این جهان  ** که نه عقلت ماند بر قانون نه جان 
 • Hor ve zalim bir arkadaş olan şu felek, senin gibi yüz binlerce kişinin yüz suyunu döktü.
 • لاغ این چرخ ندیم کرد و مرد  ** آب روی صد هزاران چون تو برد 
 • Herkesin terzisi olan felek, yüz yaşındaki ham bebeklerin elbiselerini yırtar, diker!
 • می‌درد می‌دوزد این درزی عام  ** جامه‌ی صدسالگان طفل خام 
 • Lâtifesi, bahçelere bir letafet verir ama kış gelince verdiğin şeylerin hepsini yele verir! 1715
 • لاغ او گر باغها را داد داد  ** چون دی آمد داده را بر باد داد 
 • Halbuki ihtiyar oğlancıklar, ihtiyaçları yüzünden onun kutlu, kutsuz devriyle alay etmek, eğlenmek için önüne oturmuşlardır!
 • پیره‌طفلان شسته پیشش بهر کد  ** تا به سعد و نحس او لاغی کند 
 • Terzinin,kendine gel,sus,yoksa bir gülünecek şey daha söylersem kaftanın dar gelir demesi.
 • گفتن درزی ترک را هی خاموش کی اگر مضاحک دگر گویم قبات تنگ آید 
 • Terzi dedi ki: A hadım ağası, vazgeç. Bir lâtife daha söylersem vay haline.
 • گفت درزی ای طواشی بر گذر  ** وای بر تو گر کنم لاغی دگر 
 • Sonra kaftanın dapdaracık olur. Hiç kimse kendi kendine böyle iş işler mi?
 • پس قبایت تنگ آید باز پس  ** این کند با خویشتن خود هیچ کس 
 • Gülüyorsun ama gülmenin yeri mi?Eğer bilseydin güleceğin yerde kan ağlardın.
 • خنده‌ی چه رمزی ار دانستیی  ** تو به جای خنده خون بگرستیی 
 • İşsizlerle masal arayanlar, o Türk’e benzerler, gaddar ve aldatıcı âlem de o terziye benzer. Şehvetler ve kadınlar,bu dünyanın gülünç şey söylemesidir .Ömür, ebedilik kaftanı ve takva elbisesi dikilmek üzere o terzinin önüne verilmiş atlas kumaştır.
 • بیان آنک بی‌کاران و افسانه‌جویان مثل آن ترک‌اند و عالم غرار غدار هم‌چو آن درزی و شهوات و زبان مضاحک گفتن این دنیاست و عمر هم‌چون آن اطلس پیش این درزی جهت قبای بقا و لباس تقوی ساختن 
 • Ömrünün atlasını, ay makasıyla gurur terzisi kesip parça parça ediyor. 1720
 • اطلس عمرت به مقراض شهور  ** برد پاره‌پاره خیاط غرور 
 • Sense yıldızım, hep beni güldürseydi, hep kutlu olsaydı der, bunu istersin.
 • تو تمنا می‌بری که اختر مدام  ** لاغ کردی سعد بودی بر دوام 
 • Onun terbilerine pek kızar, cilvesinden, kininden, aletlerinden hiddetlenirsin.
 • سخت می‌تولی ز تربیعات او  ** وز دلال و کینه و آفات او 
 • Susmasından, kutsuzluğundan, tutukluluğundan, kinciliğinden incinirsin.
 • سخت می‌رنجی ز خاموشی او  ** وز نحوس و قبض و کین‌کوشی او 
 • Neden Zühre çalıp çığırmıyor dersin. Fakat onun kutluluğuna, oynayışına, çağırışına pek güvenme.
 • که چرا زهره‌ی طرب در رقص نیست  ** بر سعود و رقص سعد او مه‌ایست 
 • Yıldızın der ki: Lâtifeyi biraz daha fazlalaştırırsam seni tamamı ile aldatır, borçlu çıkarırım. 1725
 • اخترت گوید که گر افزون کنم  ** لاغ را پس کلیت مغبون کنم