English    Türkçe    فارسی   

6
4638-4687

 • O yanıp kebap olan şehzadenin bedeninde, padişahın iltifatı üzerine evvelki candan başka bir can belirdi.
 • از نواز شاه آن زار حنیذ  ** در تن خود غیر جان جانی بدیذ 
 • Gönlünde öyle yüce bir feyiz gördü ki sofi, onu yüzlerce çileye bile elde edemez.
 • در دل خود دید عالی غلغله  ** که نیابد صوفی آن در صد چله 
 • Ören, duvar, dağdaki madenler.. Her şey, onun önünde nar gibi yarılıyordu. 4640
 • عرصه و دیوار و کوه سنگ‌بافت  ** پیش او چون نار خندان می‌شکافت 
 • Her şey, anbean ona karşı zerre zerre yarılmada, kubbeler gibi yarılıp ona yüzlerce kapı açılmadaydı.
 • ذره ذره پیش او هم‌چون قباب  ** دم به دم می‌کرد صدگون فتح باب 
 • Kapı, gah pencere haline gelmede, gah nur halini almadaydı. Toprak, gah buğday oluyordu, gâh kile.
 • باب گه روزن شدی گاه شعاع  ** خاک گه گندم شدی و گاه صاع 
 • Gözlere pek köhne, pek kuru bir halde görünen gök; onun gözü önünde her an yeni bir surette yarılmadaydı.
 • در نظرها چرخ بس کهنه و قدید  ** پیش چشمش هر دمی خلق جدید 
 • Güzelim ruh, kalıptan kurtulunca insana takdir, böyle bir göz verir elbet.
 • روح زیبا چونک وا رست از جسد  ** از قضا بی شک چنین چشمش رسد 
 • Gayb âlemine ait yüz binlerce şey, gözünün önünde aşikâr oldu. Mahremlerin gözü neleri görüyorsa onun gözü de gördü. 4645
 • صد هزاران غیب پیشش شد پدید  ** آنچ چشم محرمان بیند بدید 
 • Kitaplarda okumuş olduğu şeyler, suretlere bürünüp gözüne görünmeye başladı.
 • آنچ او اندر کتب بر خوانده بود  ** چشم را در صورت آن بر گشود 
 • O er, padişahın atının tozundan gözüne kadri yüce bir sürme çekmişti.
 • از غبار مرکب آن شاه نر  ** یافت او کحل عزیزی در بصر 
 • Böyle bir gül bahçesinde eteğini sürmede, her cüzü, daha yok mu diye naralar atmadaydı.
 • برچنین گلزار دامن می‌کشید  ** جزو جزوش نعره زن هل من مزید 
 • Yeşilliklerden, çiçeklerden meydana gelen bahçe bir an içindir. Fakat akıldan meydana gelen gül bahçesi, daimî olarak yeşildir, güzeldir, hoştur.
 • گلشنی کز بقل روید یک دمست  ** گلشنی کز عقل روید خرمست 
 • Topraktan biten güller, mahvolur gider. Gönülde biten güller daimîdir ve ne hoştur! 4650
 • گلشنی کز گل دمد گردد تباه  ** گلشنی کز دل دمد وافر حتاه 
 • Bizim öğrendiğimiz o tatlı bilgiler, bil ki o gül bahçesinden bir, iki, üç demetten ibarettir.
 • علم‌های با مزه‌ی دانسته‌مان  ** زان گلستان یک دو سه گل‌دسته دان 
 • Gül bahçesinin kapısını kendimize kapatmışızdır da onun için bu iki üç demete zebun olmuşuzdur.
 • زان زبون این دو سه گل دسته‌ایم  ** که در گلزار بر خود بسته‌ایم 
 • Yazıklar olsun, öyle bir bahçenin anahtarları, ekmek yüzünden elimizden düşüp gidiyor.
 • آن‌چنان مفتاح‌ها هر دم بنان  ** می‌فتد ای جان دریغا از بنان 
 • Bir an olsa da seni ekmek derdinden kurtarsalar, o vakit de çarşafların etrafında dönüp dolaşmaya başlar, kadın sevdasına düşersin.
 • ور دمی هم فارغ آرندت ز نان  ** گرد چارد گردی و عشق زنان 
 • Derken birden iştahın açılır, dilek denizin dalgalanmaya başlar. O vakit de ekmekle ve kadınla dolu bir şehir gerek sana. 4655
 • باز استسقات چون شد موج‌زن  ** ملک شهری بایدت پر نان و زن 
 • Yılandın, galiba ejderha oldun. Bir başın vardı, şimdi yedi başın var!
 • مار بودی اژدها گشتی مگر  ** یک سرت بود این زمانی هفت‌سر 
 • Yedi başlı ejderha cehennemdir. Hırsın tanedir, cehennemse tuzak.
 • اژدهای هفت‌سر دوزخ بود  ** حرص تو دانه‌ست و دوزخ فخ بود 
 • Tuzağı yırt, taneyi yak. Bu evin kapılarını aç.
 • دام را بدران بسوزان دانه را  ** باز کن درهای نو این خانه را 
 • Mademki ey erkek, yoksun, âşık değilsin; dağ gibi habersizce ses verip durursun.
 • چون تو عاشق نیستی ای نرگدا  ** هم‌چو کوهی بی‌خبر داری صدا 
 • Dal, kendiliğinden ses verir mi hiç? Ey inanılır adam, o ses, başkasının sesinin aksidir. 4660
 • کوه را گفتار کی باشد ز خود  ** عکس غیرست آن صدا ای معتمد 
 • Senin sözün de onun gibi işte; başkalarının sesinin aksi. Bütün işin gücün hep böyle aksine ve aykırı.
 • گفت تو زان سان که عکس دیگریست  ** جمله احوالت به جز هم عکس نیست 
 • Kızgınlığın da başkalarının aksine, zevkin de. Başbuğun zevkiyle çobanın kızgınlığına benziyor.
 • خشم و ذوقت هر دو عکس دیگران  ** شادی قواده و خشم عوان 
 • O arık koyun, çobana neler etti? Sonunda onu kinlendirdi. eziyete soktu.
 • آن عوان را آن ضعیف آخر چه کرد  ** که دهد او را به کینه زجر و درد 
 • Bir sevinç hayaliyle ne vaktedek oyalanıp duracaksın? Çalış da bu sevinç, tahakkuk etsin.
 • تا بکی عکس خیال لامعه  ** جهد کن تا گرددت این واقعه 
 • Sözün, senin halin olursa kendi kanadlarınla uçar, gezersin. 4665
 • تا که گفتارت ز حال تو بود  ** سیر تو با پر و بال تو بود 
 • Ok da başkasının kanadiyle av tutar. O yüzden de kuş etinden nahibi yoktur.
 • صید گیرد تیر هم با پر غیر  ** لاجرم بی‌بهره است از لحم طیر 
 • Doğan kuşu, dağlıklardan av getirir. Fakat getirdiği ceylanı, çil kuşunu padişaha yedirir.
 • باز صید آرد به خود از کوهسار  ** لاجرم شاهش خوراند کبک و سار 
 • Vahiyden olmayan söz, heva ve hevestendir. Topraktan yaratılanlar gibi havaya, zerre zerre dağılır, biter.
 • منطقی کز وحی نبود از هواست  ** هم‌چو خاکی در هوا و در هباست 
 • Eğer bu söz, sana yanlış görünürse "Vennecmi" suresinin evvelinden birkaç satır okuyuver.
 • گر نماید خواجه را این دم غلط  ** ز اول والنجم بر خوان چند خط 
 • Oku da Muhammed'in, heva ve hevesinden konuşmadığını, onun her sözünün, ancak vahiy olduğunu anla. 4670
 • تا که ما ینطق محمد عن هوی  ** ان هو الا بوحی احتوی 
 • Ey Ahmed, mademki vahiyden meyus değilsin, bu araştırmayı, bu kıyası bedene mensup olanlara bırak.
 • احمدا چون نیستت از وحی یاس  ** جسمیان را ده تحری و قیاس 
 • Murdar, zaruret vakti helâl olur. Vuslat kâbesi ortadayken kıble aranmaz.
 • کز ضرورت هست مرداری حلال  ** که تحری نیست در کعبه‌ی وصال 
 • Fakat araştırmadan, doğru bir ictihatta bulunmadan heva ve hevesine uyarak bid'ate kapılanı,
 • بی‌تحری و اجتهادات هدی  ** هر که بدعت پیشه گیرد از هوی 
 • Yel, Ad gibi kapar, öldürür. O, Süleyman değildir ki onun tahtını götürsün!
 • هم‌چو عادش بر برد باد و کشد  ** نه سلیمانست تا تختش کشد 
 • Yel, Ad için alçaltıcı bir hamaldır, obur bir adamın elindeki kuzu gibi hani. 4675
 • عاد را با دست حمال خذول  ** هم‌چو بره در کف مردی اکول 
 • Obur, kuzuyu oğlu gibi kucağına alır, fakat kasap gibi onu kesmeğe götürmektedir.
 • هم‌چو فرزندش نهاده بر کنار  ** می‌برد تا بکشدش قصاب‌وار 
 • Yel, Ad kavmine ululanır, onları kahreder. Onlar, yedi dost sanırlar ama düşmandır.
 • عاد را آن باد ز استکبار بود  ** یار خود پنداشتند اغیار بود 
 • Ansızın postunu tersine çevirdi mi o kötü arkadaş onları paramparça eder.
 • چون بگردانید ناگه پوستین  ** خردشان بشکست آن بس القرین 
 • Yel, seni Ad gibi kırıp geçirmeden sen, onu yatıştır. Yel, pek yaman bir sınamadır çünkü.
 • باد را بشکن که بس فتنه‌ست باد  ** پیش از آن کت بشکند او هم‌چو عاد 
 • Hûd, onlara öğüt verdi. Dedi ki: Ey kibirli kavim, bu yel, yapıştığınız şeyi elinizden alır. 4680
 • هود دادی پند که ای پر کبر خیل  ** بر کند از دستتان این باد ذیل 
 • Yel, Tanrı askeridir. Yalnız nifak yüzünden birkaç gün sizinle uzlaştı, hoş geçindi.
 • لشکر حق است باد و از نفاق  ** چند روزی با شما کرد اعتناق 
 • O, iç yüzden yaratıcısiyle uzlaşmıştır, onun sözünden çıkmaz. Ecel gibi gelir, size el atar.
 • او به سر با خالق خود راستست  ** چون اجل آید بر آرد باد دست 
 • Bak, nasıl ağıza girmede. Her solukta azametli bir surette girip çıkmada.
 • باد را اندر دهن بین ره‌گذر  ** هر نفس آیان روان در کر و فر 
 • Boğaz da ondan emin, dişler de. Fakat Tanrı, dişin içine gir demedi miydi?
 • حلق و دندان‌ها ازو آمن بود  ** حق چو فرماید به دندان در فتد 
 • Bir zerrecik yel, dağ kesilir, dağ kadar ağırlaşır. Diş ağırısı, insanı hasta ve perişan bir hale sokar, ağlatıp inletmeye başlar. 4685
 • کوه گردد ذره‌ای باد و ثقیل  ** درد دندان داردش زار و علیل 
 • Bu, emin bir surette geçip giden aynı yeldir. Ekinin caniydi, ölümü oldu işte.
 • این همان بادست که امن می‌گذشت  ** بود جان کشت و گشت او مرگ کشت 
 • Bir adamın elini öpersin. Fakat kızdı mı o öptüğün el, bir topuz kesilir.
 • دست آن کس که بکردت دست‌بوس  ** وقت خشم آن دست می‌گردد دبوس