English    Türkçe    فارسی   

1
1303-1312

 • تا بپشت تو من ای کان کرم ** چشم بگشایم به چه در بنگرم‌‌
 • Ey kerem madeni, ancak o vakit yardımınla gözümü açar, kuyuya bakabilirim” dedi.
 • نظر کردن شیر در چاه و دیدن عکس خود را و آن خرگوش را
 • Aslanın kuyuya bakıp kendinin ve tavşanın aksini görmesi
 • چون که شیر اندر بر خویشش کشید ** در پناه شیر تا چه می‌‌دوید
 • Aslan onu kucağına aldı. O da aslanın himayesinde kuyuya kadar vardı.
 • چون که در چه بنگریدند اندر آب ** اندر آب از شیر و او در تافت تاب‌‌ 1305
 • Kuyunun içine, suya bakınca aslanın ve onun aksi, sı içinde parıldadı.
 • شیر عکس خویش دید از آب تفت ** شکل شیری در برش خرگوش زفت‌‌
 • Aslan su içinde parıldayan aksini gördü. Suda bir aslan şekliyle kucağında şişman bir tavşan şekli gördü.
 • چون که خصم خویش را در آب دید ** مر و را بگذاشت و اندر چه جهید
 • Su içinde düşmanını görünce, tavşanı bırakıp kuyu içine sıçradı.
 • در فتاد اندر چهی کاو کنده بود ** ز آن که ظلمش در سرش آینده بود
 • Kendi kazdığı kuyuya kendi düştü. Çünkü yaptığı zulüm, kendi başına geldi.
 • چاه مظلم گشت ظلم ظالمان ** این چنین گفتند جمله عالمان‌‌
 • Zalimlerin zulmü karanlık bir kuyudur; bütün âlimler böyle dediler:
 • هر که ظالمتر چهش با هول‌‌تر ** عدل فرموده ست بدتر را بتر 1310
 • Daha ziyade zalim olanın kuyusu, daha korkunçtur. Adalet “daha kötüye, daha kötü ceza verilir” buyurmuştur.
 • ای که تو از ظلم چاهی می‌‌کنی ** دان که بهر خویش دامی می‌‌کنی‌‌
 • Ey zulümle bir kuyu kazan! Sen kendin için tuzak hazırlıyorsun.
 • گرد خود چون کرم پیله بر متن ** بهر خود چه می‌‌کنی اندازه کن‌‌
 • İpekböceği gibi kendi etrafını örme; kendine kuyu kazarsan bari kararlıca kaz!