English    Türkçe    فارسی   

1
143-152

 • این ندارد آخر از آغاز گوی ** رو تمام این حکایت باز گوی‌‌
 • Bunun sonu yoktur; sen yine hikâyeye başla, onu tamamlamana bak.
 • خلوت طلبیدن آن ولی از پادشاه جهت دریافتن رنج کنیزک‌‌
 • O velinin, halayığın hastalığını anlamak için padişahtan halayıkla halvet olmayı dilemesi
 • گفت ای شه خلوتی کن خانه را ** دور کن هم خویش و هم بیگانه را
 • (Hekim) dedi ki: “Ey padişah, evi halvet et, yakını da uzaklaştır.
 • کس ندارد گوش در دهلیزها ** تا بپرسم زین کنیزک چیزها 145
 • Köşeden, bucaktan kimse kulak vermesin de ben bu cariyecikten bir şeyler sorayım.”
 • خانه خالی ماند و یک دیار نی ** جز طبیب و جز همان بیمار نی‌‌
 • Oda boşaldı, Hekim ile hastadan başka kimsecikler kalmadı.
 • نرم نرمک گفت شهر تو کجاست ** که علاج اهل هر شهری جداست‌‌
 • Hekim tatlılıkla, yumuşak yumuşak dedi ki: “Memleketin neresi? Çünkü her memleket halkının ilâcı başka başkadır.
 • و اندر آن شهر از قرابت کیستت ** خویشی و پیوستگی با چیستت‌‌
 • O memlekette akrabandan kimler var? Kime yakınsınız; neye bağlısın?
 • دست بر نبضش نهاد و یک به یک ** باز می‌‌پرسید از جور فلک‌‌
 • Elini kızın nabzına koyup birer birer felekten çektiği cevir ve meşakkati soruyordu.
 • چون کسی را خار در پایش جهد ** پای خود را بر سر زانو نهد 150
 • Bir adamın ayağına diken batınca ayağını dizi üstüne kor.
 • وز سر سوزن همی‌‌جوید سرش ** ور نیابد می‌‌کند با لب ترش‌‌
 • İğne ucu ile diken başını arar durur, bulamazsa orasını dudağı ile ıslatır.
 • خار در پا شد چنین دشوار یاب ** خار در دل چون بود واده جواب‌‌
 • Ayağa batan dikeni bulmak, bu derece müşkül olursa, yüreğe batan diken nicedir? Cevabını sen ver!