English    Türkçe    فارسی   

1
2061-2070

 • این ز بارانهای رحمت بود یا ** بهر تهدید است و عدل کبریا
 • Bu yağmur, rahmet yağmurlarından mıydı, yoksa tehdit için mi yağıyordu, pek yüce, pek azametli Tanrı’nın adaletinden miydi?
 • این از آن لطف بهاریات بود ** یا ز پاییزی پر آفات بود
 • Bu yağmur, bahara ait lütuflardan mıydı, yoksa afetlerle dolu güz yağmuru muydu?”
 • گفت این از بهر تسکین غم است ** کز مصیبت بر نژاد آدم است‌‌
 • Peygamber dedi ki: “Bu yağmur musibetler yüzünden insanın gönlüne çöken gamı yatıştırmak için yağıyordu.”
 • گر بر آن آتش بماندی آدمی ** بس خرابی در فتادی و کمی‌‌
 • Eğer Âdemoğlu, o keder ateşi içinde kalıp duraydı ziyadesiyle harap olur, eksikliğe düşer, ( hiçbir şey yapamaz bir hale gelir) di.
 • این جهان ویران شدی اندر زمان ** حرصها بیرون شدی از مردمان‌‌ 2065
 • O anda bu dünya harap olurdu, insanların içlerinde hırs kalmazdı.
 • استن این عالم ای جان غفلت است ** هوشیاری این جهان را آفت است‌‌
 • Ey can, bu âlemin direği gaflettir. Akıllılık, uyanıklık, bu dünya için afettir.
 • هوشیاری ز آن جهان است و چو آن ** غالب آید پست گردد این جهان‌‌
 • Akıllılık o âlemdendir, galip gelirse bu âlem alçalır.
 • هوشیاری آفتاب و حرص یخ ** هوشیاری آب و این عالم وسخ‌‌
 • Akıllılık güneştir, hırs ise buzdur. Akıllılık sudur, bu âlem kirdir.
 • ز آن جهان اندک ترشح می‌‌رسد ** تا نغرد در جهان حرص و حسد
 • Dünyada hırs ve haset kükremesin diye o âlemden akıllılık, ancak sızar, sızıntı halinde gelir.
 • گر ترشح بیشتر گردد ز غیب ** نی هنر ماند در این عالم نه عیب‌‌ 2070
 • Gayb âleminden çok sızarsa bu dünyada ne hüner kalır, ne de ayıp.