English    Türkçe    فارسی   

1
2133-2142

 • گرنه بینایان بدندی و شهان ** جمله کوران مرده‌‌اندی در جهان‌‌
 • Dünyada gözlükler ve padişahlar olamasaydı bütün körler ölürlerdi.
 • نی ز کوران کشت آید نه درود ** نه عمارت نه تجارتها و سود
 • Körlerin elinden ne ekmek gelir, ne biçmek gelir, ne alışveriş gelir, ne de kâr ve kazanç.
 • گر نکردی رحمت و افضالتان ** در شکستی چوب استدلالتان‌‌ 2135
 • Tanrı onlara merhamet ve inayet kılmasaydı onların istidlâl değnekleri hemencecik kırılırdı.
 • این عصا چه بود قیاسات و دلیل ** آن عصا کی دادشان بینا جلیل‌‌
 • Bu sopa nedir? Kıyaslar, deliller. O sopayı onlara kim verdi? Gören Tanrı!
 • چون عصا شد آلت جنگ و نفیر ** آن عصا را خرد بشکن ای ضریر
 • Sopa, mademki savaş ve kavga âletidir; ey kör, o sopayı kır, paramparça et!
 • او عصاتان داد تا پیش آمدید ** آن عصا از خشم هم بر وی زدید
 • O size sopa verdi de öyle meydana çıktınız. Sonra da kızgınlıkla o sopayı yine ona vurdunuz.
 • حلقه‌‌ی کوران به چه کار اندرید ** دیدبان را در میانه آورید
 • Ey körler güruhu! Ne iştesiniz, ne yapıyorsunuz? Aranıza bir gören kişi alın!
 • دامن او گیر کاو دادت عصا ** در نگر کادم چها دید از عصی‌‌ 2140
 • Sen de sana sopa verenin eteğini tut. Bak bir kere Âdem Peygamber istidlâl ve isyan yüzünden neler çekti?
 • معجزه‌‌ی موسی و احمد را نگر ** چون عصا شد مار و استن با خبر
 • Mûsâ ve Muhammed’in mucizelerine dikkat et. Sopa nasıl yılan şekline girdi, direk nasıl irfan sahibi oldu?
 • از عصا ماری و از استن حنین ** پنج نوبت می‌‌زنند از بهر دین‌‌
 • Sopa yılan şekline girdi, direkten de inilti duyuldu. Bu mucizeleri, dini izhar için günde beş kere ilân ederler.