English    Türkçe    فارسی   

1
2153-2162

 • با زبان گر چه که تهمت می‌‌نهند ** دست و پاهاشان گواهی می‌‌دهند
 • Felsefeciler, dilleriyle cansız şeylerin hareketini, seslenmesini inkâr ederlerse de elleriyle ayakları, bunun imkânına şehadet edip durur.
 • اظهار معجزه‌‌ی پیغامبر علیه السلام به سخن آمدن سنگ ریزه در دست ابو جهل و گواهی دادن سنگ ریزه بر حقیقت محمد علیه الصلاة و السلام‌‌
 • Peygamber Aleyhisselâm’ın mucizesi, Ebucehil Aleyhillâne’nin elinde taş parçalarının dile gelerek Muhammed Sallâllahu Aleyhi Vesellem’in doğruluğuna şehadet etmeleri
 • سنگها اندر کف بو جهل بود ** گفت ای احمد بگو این چیست زود
 • Ebucehl’in elinde taş parçaları vardı. Dedi ki: “Ey Ahmed, şu avucumdaki nedir? Çabuk söyle!
 • گر رسولی چیست در مشتم نهان ** چون خبر داری ز راز آسمان‌‌ 2155
 • Mademki göklerin sırlarına vâkıfsın, peygambersen avucumda ne saklı?”
 • گفت چون خواهی بگویم کان چهاست ** یا بگویند آن که ما حقیم و راست‌‌
 • Peygamber “Onlar nedir, ben mi söyleyeyim; yoksa onlar mı doğru olduğumuzu söylesin, bizi tasdik etsinler; hangisini istersin? Dedi.
 • گفت بو جهل این دوم نادرتر است ** گفت آری حق از آن قادرتر است‌‌
 • Ebucehil “Bu ikincisi daha garip” deyince Peygamber dedi ki: “Evet, Tanrı ondan daha ilerisine de kadirdir.”
 • از میان مشت او هر پاره سنگ ** در شهادت گفتن آمد بی‌‌درنگ‌‌
 • Derhal Ebucehl’in avucundaki taşların her biri, şahadet getirmeye başladı.
 • لا إله گفت و إلا الله گفت ** گوهر احمد رسول الله سفت‌‌
 • “İbadete layık hiçbir şey yoktur, ancak Tek Tanrı’ya tapılır” dedi ve “Muhammed, Tanrı elçisidir” incisini deldi.
 • چون شنید از سنگها بو جهل این ** زد ز خشم آن سنگها را بر زمین‌‌ 2160
 • Ebucehil, taşlardan bu sözü işitince hiddetle taşları yere vurdu.
 • بقیه‌‌ی قصه‌‌ی مطرب و پیغام رسانیدن عمر به او آن چه هاتف آواز داد
 • Çalgıcı hikâyesinin sonu ve Emirülmüminîn Ömer’in –Tanrı ondan razı olsun kendisine Hatifin söylediğini alıp ulaştırması
 • باز گرد و حال مطرب گوش دار ** ز آن که عاجز گشت مطرب ز انتظار
 • Bunu bırak da yine çalgıcının hikâyesine kulak ver. Çalgıcı, beklemekten bunalınca.
 • بانگ آمد مر عمر را کای عمر ** بنده‌‌ی ما را ز حاجت باز خر
 • Ömer’e yine ses geldi! “Ey Ömer, kulumuzu ihtiyaçtan kurtar!