English    Türkçe    فارسی   

1
2160-2169

 • چون شنید از سنگها بو جهل این ** زد ز خشم آن سنگها را بر زمین‌‌ 2160
 • Ebucehil, taşlardan bu sözü işitince hiddetle taşları yere vurdu.
 • بقیه‌‌ی قصه‌‌ی مطرب و پیغام رسانیدن عمر به او آن چه هاتف آواز داد
 • Çalgıcı hikâyesinin sonu ve Emirülmüminîn Ömer’in –Tanrı ondan razı olsun kendisine Hatifin söylediğini alıp ulaştırması
 • باز گرد و حال مطرب گوش دار ** ز آن که عاجز گشت مطرب ز انتظار
 • Bunu bırak da yine çalgıcının hikâyesine kulak ver. Çalgıcı, beklemekten bunalınca.
 • بانگ آمد مر عمر را کای عمر ** بنده‌‌ی ما را ز حاجت باز خر
 • Ömer’e yine ses geldi! “Ey Ömer, kulumuzu ihtiyaçtan kurtar!
 • بنده‌‌ای داریم خاص و محترم ** سوی گورستان تو رنجه کن قدم‌‌
 • Has, muhterem bir kulumuz var; mezarlığa kadar gitmek zahmetini ihtiyar et.
 • ای عمر برجه ز بیت المال عام ** هفت صد دینار در کف نه تمام‌‌
 • Ey Ömer, kalk. Beytülmâlden yedi yüz dinar al, hepsini onun avucuna say!
 • پیش او بر کای تو ما را اختیار ** این قدر بستان کنون معذور دار 2165
 • O parayı huzuruna götürüp “O parayı huzuruna götürüp “Ey makbulümüz olan! Şimdilik bu kadarcığı al ve bizi mazur gör.
 • این قدر از بهر ابریشم بها ** خرج کن چون خرج شد اینجا بیا
 • Bu kadarcık para sana ancak ibrişim (kirşi) parasıdır. Harcet, bitince yine buraya gel” de.
 • پس عمر ز آن هیبت آواز جست ** تا میان را بهر این خدمت ببست‌‌
 • Bunun üzerine Ömer, sesin heybetinden sıçrayıp kalkarak bu hizmet için belini bağladı.
 • سوی گورستان عمر بنهاد رو ** در بغل همیان دوان در جستجو
 • Koltuğu altında para kesesi olduğu halde koşarak çalgıcıyı arayıp taramak için mezarlığa yüz tuttu.
 • گرد گورستان دوانه شد بسی ** غیر آن پیر او ندید آن جا کسی‌‌
 • Mezarlığın etrafını bir hayli döndü, dolaştı; orada o ihtiyardan başka kimseyi göremedi.