English    Türkçe    فارسی   

1
2314-2323

 • مرد قانع از سر اخلاص و سوز ** زین نسق می‌‌گفت با زن تا به روز
 • Kanaatkâr adam ihlâsla, yüreği yanarak sabaha kadar karısına bu yolda sözler söyledi.
 • نصیحت کردن زن مر شوی را که سخن افزون از قدم و از مقام خود مگو لم تقولون ما لا تفعلونکه این سخنها اگر چه راست است این مقام توکل ترا نیست و این سخن گفتن فوق مقام و معامله‌‌ی خود زیان دارد و کبر مقتا عند الله باشد
 • Bedevi karısının, kocasına “ Lime tekulûne mâ lâ tef’alûn denmiştir.Haddinden fazla söz söyleme. Bu sözler doğru olmakla beraber bu tevekkül makamı, senin makamın değildir. Makamından ve işinden yukarı söz söylemek, sana ziyan verir. “ Kebüre makten indallah “ hükmü zuhur eder, diye nasihat vermesi
 • زن بر او زد بانگ کای ناموس کیش ** من فسون تو نخواهم خورد بیش‌‌ 2315
 • Kadın ona haykırdı: “Ey namustan gayri bir şeyi olmayan, artık bundan fazla senin afsununu istemem.
 • ترهات از دعوی و دعوت مگو ** رو سخن از کبر وز نخوت مگو
 • Yürü git. Gayri bu davadan bahsetme; kibir ve azamete dair saçma sapan şeyler söyleyip durma!
 • چند حرف طمطراق و کار و بار ** کار و حال خود ببین و شرم دار
 • Ne vakte kadar bu tumturaklı sözler, bu işler güçler? Kendi halini, kendi işini gör de utan!
 • کبر زشت و از گدایان زشت‌‌تر ** روز سرد و برف و آن گه جامه تر
 • Kibir çirkindir ama dilencilerden olursa daha çirkin. Soğuk gün ortalık kar... Bir de elbise ıslak olursa...
 • چند دعوی و دم و باد و بروت ** ای ترا خانه چو بیت العنکبوت‌‌
 • Ey örümcek ağı gibi evi olan! Ne vakte kadar dava, çalım; Ne vakte kadar kibir, azamet!
 • از قناعت کی تو جان افروختی ** از قناعتها تو نام آموختی‌‌ 2320
 • Sen kanaatten ne vakit canını nurlandırdın ki? Kanaatten ancak bir ad öğrendin.
 • گفت پیغمبر قناعت چیست گنج ** گنج را تو وا نمی‌‌دانی ز رنج‌‌
 • Peygamber “Kanaat nedir? Hazinedir” dedi. Sen hazineyi mihnet ve meşakkatten ayırt edemiyorsun.
 • این قناعت نیست جز گنج روان ** تو مزن لاف ای غم و رنج روان‌‌
 • Bu kanaat daimî bir hazineden başka bir hazineden başka bir şey değildir. Ey gönüle gam ve elem veren artık beyhude sözlere dalma!
 • تو مخوانم جفت، کمتر زن بغل ** جفت انصافم نیم جفت دغل‌‌
 • Yürü bana “Eşim” deme, az koltukla. Ben insafın eşiyim, hilenin değil.