English    Türkçe    فارسی   

1
242-251

 • آن کسی را کش چنین شاهی کشد ** سوی بخت و بهترین جاهی کشد
 • Bir kişiyi böyle bir padişah öldürürse onu, iyi bir bahta eriştirir, en iyi bir makama çeker, yüceltir.
 • گر ندیدی سود او در قهر او ** کی شدی آن لطف مطلق قهر جو
 • Eğer onu kahretmede yine onun için bir fayda görmeseydi; o mutlak lütuf, nasıl olur da kahretmeyi isterdi?
 • بچه می‌‌لرزد از آن نیش حجام ** مادر مشفق در آن غم شاد کام‌‌
 • Çocuk hacamatçının neşterinden titrer durur, esirgeyen ana ise onun gamından sevinçlidir.
 • نیم جان بستاند و صد جان دهد ** آن چه در وهمت نیاید آن دهد 245
 • Yarı can alır, yüz can bağışlar. Senin vehmine gelmeyen o şey yok mu? Onu verir.
 • تو قیاس از خویش می‌‌گیری و لیک ** دور دور افتاده‌‌ای بنگر تو نیک‌‌
 • Sen kendince aklından bir kıyas yapmaktasın ama çok, pek çok uzaklara düşmüşsün; iyice bak!
 • حکایت بقال و طوطی و روغن ریختن طوطی در دکان‌‌
 • Bakkal ve dudunun hikâyesi, dudunun dükkândaki gülyağlarını dökmesi
 • بود بقالی و وی را طوطیی ** خوش نوایی سبز و گویا طوطیی‌‌
 • Bir bakkal vardı, onun bir de dudusu vardı. Yeşil, güzel sesli ve söyler duduydu.
 • بر دکان بودی نگهبان دکان ** نکته گفتی با همه سوداگران‌‌
 • Dükkânda dükkân bekçiliği yapar; bütün alışveriş edenlere hoş nükteler söyler, lâtifeler ederdi.
 • در خطاب آدمی ناطق بدی ** در نوای طوطیان حاذق بدی‌‌
 • İnsanlara hitap ederken insan gibi konuşurdu, dudu gibi ötmede de mahareti vardı.
 • جست از سوی دکان سویی گریخت ** شیشه‌‌های روغن گل را بریخت‌‌ 250
 • Dükkânın başköşesinden atıldı, bir tarafa kaçtı; gülyağı şişesini de döktü.
 • از سوی خانه بیامد خواجه‌‌اش ** بر دکان بنشست فارغ خواجه‌‌وش‌‌
 • Sahibi, evden çıkageldi. Tacircesine huzuru kalple dükkâna geçti oturdu.