English    Türkçe    فارسی   

1
35-44

 • عاشق شدن پادشاه بر کنیزک رنجور و تدبیر کردن در صحت او
 • Padişahın bir halayığa âşık olup satın alması, halayığın hastalanması, onu iyi etmek için tedbiri
 • بشنوید ای دوستان این داستان ** خود حقیقت نقد حال ماست آن‌‌ 35
 • Ey dostlar! Bu hikâyeyi dinleyiniz. Hakikatte o bizim bu günkü halimizdir.
 • بود شاهی در زمانی پیش از این ** ملک دنیا بودش و هم ملک دین‌‌
 • Bundan evvelki bir zamanda bir padişah vardı. O hem dünya, hem din saltanatına malikti.
 • اتفاقا شاه روزی شد سوار ** با خواص خویش از بهر شکار
 • Padişah, bir gün hususi adamları ile av için hayvana binmiş, giderken.
 • یک کنیزک دید شه بر شاه راه ** شد غلام آن کنیزک جان شاه‌‌
 • Ana caddede bir halayık gördü, o halayığın kölesi oldu.
 • مرغ جانش در قفس چون می‌‌طپید ** داد مال و آن کنیزک را خرید
 • Can kuşu kafeste çırpınmaya başladı. Mal verdi, o halayığı satın aldı.
 • چون خرید او را و برخوردار شد ** آن کنیزک از قضا بیمار شد 40
 • Onu alıp arzusuna nail oldu. Fakat kazara o halayık hastalandı.
 • آن یکی خر داشت، پالانش نبود ** یافت پالان گرگ خر را در ربود
 • Birisinin eşeği varmış, fakat palanı yokmuş. Palanı ele geçirmiş, bu sefer eşeği kurt kapmış.
 • کوزه بودش آب می‌‌نامد به دست ** آب را چون یافت خود کوزه شکست‌‌
 • Birisinin ibriği varmış, fakat suyu elde edememiş. Suyu bulunca da ibrik kırılmış!
 • شه طبیبان جمع کرد از چپ و راست ** گفت جان هر دو در دست شماست‌‌
 • Padişah sağdan, soldan hekimler topladı. Dedi ki: “İkimizin hayatı da sizin elinizdedir.
 • جان من سهل است جان جانم اوست ** دردمند و خسته‌‌ام درمانم اوست‌‌
 • Benim hayatım bir şey değil, asıl canımın canı odur. Ben dertliyim, hastayım dermanım o.