English    Türkçe    فارسی   

1
3607-3616

 • ور رهی خواهی ازین سجن خرب ** سر مکش از دوست و اسجد و اقترب‌‌
 • Yok, eğer bu harap zindandan kurtulmaya bir yol istersen sevgiliden baş çekme, secde et de yaklaş!
 • بقیه‌‌ی قصه‌‌ی زید در جواب رسول علیه السلام‌‌
 • Zeyd’in, Peygamber Sallâllahu Aleyhi Vesellem’e cevabı, bu hikâyenin sonu
 • این سخن پایان ندارد خیز زید ** بر براق ناطقه بر بند قید
 • Bu sözün sonu yoktur. Zeyd; kalk, natıka Burak’ını bağla!
 • ناطقه چون فاضح آمد عیب را ** می‌‌دراند پرده‌‌های غیب را
 • Söz söylemek kabiliyeti ayıbı açar; gayb perdelerini yırtar.
 • غیب مطلوب حق آمد چند گاه ** این دهل‌‌زن را بران بر بند راه‌‌ 3610
 • Tanrı, nice yerlerde gaybı ister. Şu davulcuyu sür, yolu kapa.
 • تک مران در کش عنان مستور به ** هر کس از پندار خود مسرور به‌‌
 • Atını hızlı sürme, yuları çek. Sırların gizli kalması, herkesin gizli zannından mesrur olması daha iyi.
 • حق همی‌‌خواهد که نومیدان او ** زین عبادت هم نگردانند رو
 • Hak kendisinden ümit kesenlerin de bu ibadetten yüz çevirmemelerini istemektedir;
 • هم به اومیدی مشرف می‌‌شوند ** چند روزی در رکابش می‌‌دوند
 • Onlar da bir ümide kapılsınlar, birkaç gün o ümidin maiyetinde koşup dursunlar;
 • خواهد آن رحمت بتابد بر همه ** بر بد و نیک از عموم مرحمه‌‌
 • Tanrı’nın merhameti herkese şâmil olduğundan diler ki o rahmet, herkesi aydınlatsın.
 • حق همی‌‌خواهد که هر میر و اسیر ** با رجا و خوف باشند و حذیر 3615
 • Her bey, her esir, ümit ve korkuyla Tanrı’dan çekinsin.
 • این رجا و خوف در پرده بود ** تا پس این پرده پرورده شود
 • Bu ümit ve korku: herkes bu perdenin ardında beslenip yetişsin diye perde ardına girmiştir.