English    Türkçe    فارسی   

1
661-670

 • حکم این طومار ضد حکم آن ** پیش از این کردیم این ضد را بیان‌‌
 • Bu tomarın hükmü, öbürünün zıddıydı, bu zıt diyeti bundan önce bildirdik.
 • کشتن وزیر خویشتن را در خلوت
 • Vezirin halvette kendini öldürmesi
 • بعد از آن چل روز دیگر در ببست ** خویش کشت و از وجود خود برست‌‌
 • Ondan sonra daha kırk gün kapısını kapadı. Kendisini öldürüp varlığından kurtuldu.
 • چون که خلق از مرگ او آگاه شد ** بر سر گورش قیامت‌‌گاه شد
 • Halk onun ölümünü haber alınca kabrinin üstü kıyamet yerine döndü.
 • خلق چندان جمع شد بر گور او ** موکنان جامه دران در شور او
 • Bir hayli halk onun yası ile saçlarını yolarak, elbiselerini yırtarak mezarı üstüne yığıldı.
 • کان عدد را هم خدا داند شمرد ** از عرب وز ترک و از رومی و کرد 665
 • Arap’tan, Türk’ten, Rum’dan, Kürt’ten oraya toplananların sayısını da ancak Tanrı bilir.
 • خاک او کردند بر سرهای خویش ** درد او دیدند درمان جای خویش‌‌
 • Mezarın toprağını başlarına serptiler. Onun derdini yerinde ve dertlerine derman gördüler.
 • آن خلایق بر سر گورش مهی ** کرده خون را از دو چشم خود رهی‌‌
 • Bir ay ahali, mezarı üstünde gözlerinden kanlı yaşlara yol verdiler. Onun ayrılığı derdinden padişahlar da, büyükler de, küçükler de ah u figan ediyorlardı.
 • طلب کردن امت عیسی علیه السلام از امرا که ولی عهد از شما کدام است
 • İsa Aleyhisselâm ümmetinin emirlere "İçinizde veliaht kimdir?" diye sorması
 • بعد ماهی خلق گفتند ای مهان ** از امیران کیست بر جایش نشان‌‌
 • Bir ay sonra halk dedi ki: “Ey ulular! Siz beylerden o vezirin makamına oturacak kimdir.
 • تا به جای او شناسیمش امام ** دست و دامن را بدست او دهیم‌‌
 • Ki biz o zatı, vezirin yerine imam ve mukteda tanıyalım. Elimizi de, eteğimizi de onun eline teslim edelim.
 • چون که شد خورشید و ما را کرد داغ ** چاره نبود بر مقامش از چراغ‌‌ 670
 • Mademki güneş battı ve bizim gönlümüzü dağladı, onun yerine çırağı yakmaktan başka çaremiz yok.