English    Türkçe    فارسی   

2
1501-1510

 • کار پنهان کن تو از چشمان خود ** تا بود کارت سلیم از چشم بد
 • Fakat sen, işini gözünden bile gizle de işine kötü göz değmesin.
 • خویش را تسلیم کن بر دام مزد ** و انگه از خود بی‏ز خود چیزی بدزد
 • Kendini ücret tuzağına teslim et de sonra kendinden, kendiliğin olmaksızın bir şey çal.
 • می‏دهند افیون به مرد زخم‏مند ** تا که پیکان از تنش بیرون کنند
 • Yaralıya, vücudundan temreni çıkarabilmek için afyon verir, uyuturlar.
 • وقت مرگ از رنج او را می‏درند ** او بدان مشغول شد جان می‏برند
 • Ölüm vaktinde de adama elem ve ıstıraplar verirler. O halde meşgulken canını alıverirler.
 • چون به هر فکری که دل خواهی سپرد ** از تو چیزی در نهان خواهند برد 1505
 • Şu halde anlıyorsun ya, gönlünü herhangi bir düşünceye verdin mi, gizlice senden bir şey alacaklardır.
 • هر چه اندیشی و تحصیلی کنی ** می‏درآید دزد از آن سو کایمنی‏
 • Her ne düşünür, her ne elde edersen hırsız, emin olduğun yerden gelip çatmaktadır.
 • پس بدان مشغول شو کان بهتر است ** تا ز تو چیزی برد کان بهتر است‏
 • Binaenaleyh bari en iyi işe koyul da hırsız, senden hiç olmazsa en bayağı, en aşağı bir şeyi alıp götürebilsin.
 • بار بازرگان چو در آب اوفتد ** دست اندر کاله‏ی بهتر زند
 • Tacirin yükü suya düşerse ondan daha iyi bir kumaşa el atar.
 • چون که چیزی فوت خواهد شد در آب ** ترک کمتر گوی و بهتر را بیاب‏
 • Senin de mademki suya bir şeyin düşecek, mahvolacak. En aşağı şeyi terk et de daha iyisini bul.
 • ظاهر شدن فضل و زیرکی لقمان پیش امتحان کنندگان
 • İmtihan edenlerce, Lokman’ın fazilet veferasetinin meydana çıkması
 • هر طعامی کاوریدندی به وی ** کس سوی لقمان فرستادی ز پی‏ 1510
 • Lokman’ın efendisi, kendisine yemek getirdiler mi, Lokman’a adam gönderip çağırtır,