English    Türkçe    فارسی   

2
3406-3415

 • گفت جامم را چنان پر کرده‏اند ** کاندر او اندر نگنجد یک سپند
 • Şeyh dedi ki: “Benim kadehimi öyle doldurdular ki içine tek bir üzerlik tohumu bile sığmaz.
 • بنگر اینجا هیچ گنجد ذره‏ای ** این سخن را کژ شنیده غره‏ای‏
 • Bir bak hele, Buraya bir zerre bile sığar mı? Sen sözü yanlış anlamışsın, aldanmışsın.
 • جام ظاهر خمر ظاهر نیست این ** دور دار این را ز شیخ غیب بین‏
 • Bu zâhiri şarap, zâhiri kadeh değil ki. Onu, gaybı bilen şeyhten uzak bil.
 • جام می هستی شیخ است ای فلیو ** کاندر او اندر نگنجد بول دیو
 • Be ahmak, şarap kadehi, şeyhin varlığıdır. Oraya Şeytan’ın sidiğine asla yol yok!
 • پر و مالامال از نور حق است ** جام تن بشکست نور مطلق است‏ 3410
 • O varlık, Allah nuruyla dolu, hem de dudağına kadar. Ten kadehi kırılmış, mutlak nur kalmıştır.
 • نور خورشید ار بیفتد بر حدث ** او همان نور است نپذیرد خبث‏
 • Güneşin nuru, pislik üstüne düşmekle pislenmez ya, yine aynı nurdur”
 • شیخ گفت این خود نه جام است و نه می ** هین به زیر آن منکرا بنگر به وی‏
 • Şeyh bu sözleri söyledikten sonra “Bu, ne kadehtir, nasıl şarap, bir gel de bak be hey münkir” dedi.
 • آمد و دید انگبین خاص بود ** کور شد آن دشمن کور و کبود
 • Mürit gelip baktı, gördü ki halis bal. O manasız düşmansa kör oldu, bir şey göremedi.
 • گفت پیر آن دم مرید خویش را ** رو برای من بجو می ای کیا
 • O zaman pîr müridine dedi ki: “ Yürü ey ulu mürit bana şarap bul,
 • که مرا رنجی است مضطر گشته‏ام ** من ز رنج از مخمصه بگذشته‏ام‏ 3415
 • Bir hastalığım var, şarap içmek zaruretindeyim. Hastalıktan ölüm haline geldim, hatta bu halden de ileri bir hale düştüm.