English    Türkçe    فارسی   

3
3936-3945

 • تا نیفتد بانگ نفخش این طرف ** تا رهد آن گوهر از تنگین صدف
 • Allah’ın nefesi, bu tene gelmesin de inci de bu dar sedeften kurtulsun artık.
 • چون تمنوا موت گفت ای صادقین ** صادقم جان را برافشانم برین
 • Allah “Ey doğru kişiler, ölümü dinleyin” dedi. Ben de doğrucuyum, bu söze canımı veririm!”
 • ملامت کردن اهل مسجد مهمان عاشق را از شب خفتن در آنجا و تهدید کردن مرورا
 • Mescid halkının o âşık konuğu, geceleyin mescide konaklama niyetinden dolayı kınamaları, burada kalma diye tehdit etmeleri
 • قوم گفتندش که هین اینجا مخسپ ** تا نکوبد جانستانت همچو کسپ
 • Halk, “Sakın burada geceleme. Yoksa can alıcı, seni posa gibi eziverir!
 • که غریبی و نمی‌دانی ز حال ** کاندرین جا هر که خفت آمد زوال
 • Sen garipsin, bunu bilmezsin… Burada kim yattı, uyuduysa mahvoldu.
 • اتفاقی نیست این ما بارها ** دیده‌ایم و جمله اصحاب نهی 3940
 • Bu bir tesadüf değil. Bunu biz de nice defalar gördük, akıllı bilgiler kişiler de.
 • هر که آن مسجد شبی مسکن شدش ** نیم‌شب مرگ هلاهل آمدش
 • Kim bu mescitte konakladıysa gece yarısı müthiş bir zehirle zehirlendi gitti.
 • از یکی ما تابه صد این دیده‌ایم ** نه به تقلید از کسی بشنیده‌ایم
 • Bir kişiden yüz kişiye kadar nice ölenleri gördük. Birisinden duyup da rivayet etmiyoruz.
 • گفت الدین نصیحه آن رسول ** آن نصیحت در لغت ضد غلول
 • Peygamber “Din nasihattir” dedi. Nasihat, lûgatte hıyanetin zıddıdır.
 • این نصیحت راستی در دوستی ** در غلولی خاین و سگ‌پوستی
 • Bu nasihatte dostlukta doğruluktan ibarettir. Doğru söylemez, aldatırsan, hainsin, köpek postuna bürünmüşsün, köpeksin!
 • بی خیانت این نصیحت از وداد ** می‌نماییمت مگرد از عقل و داد 3945
 • Sana bu nasihati muhabbetimizden veriyoruz. Sakın akıldan, insaftan ayrılma! dedi.
 • جواب گفتن عاشق عاذلان را
 • Âşığın, kendisini menedenlere cevabı