English    Türkçe    فارسی   

4
1135-1144

 • که چه می‌کردم چه می‌دیدم درین ** خل ز عکس حرص بنمود انگبین 1135
 • Ben neler yapmışım, ne işlere girişmişim... Sirke bana hırsımdan bal görünmüş diye gülmeğe başlar.
 • آن بنای انبیا بی حرص بود ** زان چنان پیوسته رونقها فزود
 • Peygamberlerin yapılarında da hırs yoktu... Onun için boyuna parlayıp duruyor, parlaklığı boyuna artıyor.
 • ای بسا مسجد بر آورده کرام ** لیک نبود مسجد اقصاش نام
 • Ulular nice mescitler yaptılar... Fakat hiçbirinin adı Mescid-i Aksâ değildi.
 • کعبه را که هر دمی عزی فزود ** آن ز اخلاصات ابراهیم بود
 • Her an şerefi artan Kâbe’nin yüceliği, İbrahim’in ihlaslarındandı!
 • فضل آن مسجد خاک و سنگ نیست ** لیک در بناش حرص و جنگ نیست
 • O mescidin fazileti, toprağından, taşından değildi... Yapıcısında hırs ve savaş yoktu da ondan!
 • نه کتبشان مثل کتب دیگران ** نی مساجدشان نی کسب وخان و مان 1140
 • Ne onların kitapları, başkalarının kitaplarına benzer... Ne mescitleri, başkalarının mescitlerine, ne alışverişleri, malları mülkleri, başkalarının alışverişine, malına mülküne!
 • نه ادبشان نه غضبشان نه نکال ** نه نعاس و نه قیاس و نه مقال
 • Ne edepleri başkalarının edepleri gibidir. Ne hiddetleri, azapları başkalarının hiddeti, azabı gibidir. Uykuları da başkadır, kıyasları da, sözleri de!
 • هر یکیشان را یکی فری دگر ** مرغ جانشان طایر از پری دگر
 • Her birerinin başka bir nuru, feri var... Can kuşları uçar ama başka bir kanatla uçar!
 • دل همی لرزد ز ذکر حالشان ** قبله‌ی افعال ما افعالشان
 • Gönül, onların halini andıkça titrer durur... Onların işleri, bizim işlerimize kıbledir!
 • مرغشان را بیضه‌ها زرین بدست ** نیم‌شب جانشان سحرگه بین شدست
 • Onların kuşlarının yumurtası altındandır... Camları, gece yarısı, seher çağını görür!