English    Türkçe    فارسی   

4
1155-1164

 • دست جنباند چو دست او ولیک ** در میان هر دوشان فرقیست نیک 1155
 • Elini oynatır ama ikisinin arasında ne kadar fark var?
 • قصه‌ی شاعر و صله دادن شاه و مضاعف کردن آن وزیر بوالحسن نام
 • Şaire Padişahın ihsanı, Ebülhasan adındaki vezirin o ihsanı arttırması
 • شاعری آورد شعری پیش شاه ** بر امید خلعت و اکرام و جاه
 • Şairin biri, padişahtan elbise almak, rütbeye erişmek, ihsana nail olmak ümidiyle bir şiir yazıp götürdü.
 • شاه مکرم بود فرمودش هزار ** از زر سرخ و کرامات و نثار
 • Padişah ikram sahibiydi, şaire bin kırmızı altın verilmesini, bundan başka daha da ihsanlarda bulunmalarını emretti.
 • پس وزیرش گفت کین اندک بود ** ده هزارش هدیه وا ده تا رود
 • Veziri dedi ki: Bu pek az... Hiç olmazsa ona o bin altın ver de safayı hatırla gitsin!
 • از چنو شاعر نس از تو بحردست ** ده هزاری که بگفتم اندکست
 • Hatta böyle bir şaire senin gibi ihsanda avucu denize benzer bir padişahın ona bin altın vermesi bile azdır!
 • فقه گفت آن شاه را و فلسفه ** تا برآمد عشر خرمن از کفه 1160
 • Vezir, padişaha, harmanın onda biri şaire verilsin diye geçmiş padişahların ihsanlarına dair hikâyeler söyledi, hikmetlerden bahsetti.
 • ده هزارش داد و خلعت درخورش ** خانه‌ی شکر و ثنا گشت آن سرش
 • Padişah da şaire on bin altınla değerli elbiseler verdi... Şairin içini şükür ve sena yurdu haline getirdi.
 • پس تفحص کرد کین سعی کی بود ** شاه را اهلیت من کی نمود
 • Şair sonradan bu kimin gayretiyle oldu, padişaha benim ehliyetimi kim bildirdi diye araştırdı.
 • پس بگفتندش فلان‌الدین وزیر ** آن حسن نام و حسن خلق و ضمیر
 • Dediler ki: adı da Hasan, huyu da Hasen olan vezir yok mu, işte o buna sebep oldu.
 • در ثنای او یکی شعری دراز ** بر نبشت و سوی خانه رفت باز
 • Şair, bunu duyunca veziri methetti, bu hususta uzun bir kaside yazdı, vezirin evine gidip sundu.