English    Türkçe    فارسی   

4
1843-1852

 • آن شعاع آفتاب اندر وثاق ** قرص او اندر چهارم چارطاق
 • Güneşin ışıkları odadadır ama güneş, dördüncü kat göktedir.
 • نقش گل در زیربینی بهر لاغ ** بوی گل بر سقف و ایوان دماغ
 • Gülün suretini, lâtife yollu burnunun altında görürsün ama gül kokusu dimağın ta tavanına, sayvanına kadar her yeri tutmuştur.
 • مرد خفته در عدن دیده فرق ** عکس آن بر جسم افتاده عرق 1845
 • Uyuyan adam, Aden’de bir azaba uğradığını görür ama aksi, bedeninde ter halinde görünür!
 • پیرهن در مصر رهن یک حریص ** پر شده کنعان ز بوی آن قمیص
 • Gömlek, Mısır’da bir harise rehin olmuştur ama Kenan ülkesi o gömleğin kokusuyla dolmuştur!
 • بر نبشتند آن زمان تاریخ را ** از کباب آراستند آن سیخ را
 • Tarihçiler, bunu duyunca Bayezid’in tayin ettiği zamanı yazdılar... Âdeta şişe benzeyen kamış kalemlerini kebapla bezediler.
 • چون رسید آن وقت و آن تاریخ راست ** زاده شد آن شاه و نرد ملک باخت
 • Tanı o zaman, o tarih gelip çatınca o padişah doğdu... Devlet satrancını oynadı!
 • از پس آن سالها آمد پدید ** بوالحسن بعد وفات بایزید
 • Bayezid’in ölümünden sonra yıllar geçti, Ebul Hasan dünyaya geldi.
 • جمله‌ی خوهای او ز امساک وجود ** آن‌چنان آمد که آن شه گفته بود 1850
 • O padişah, Ebulhasan’ın ihsanına, kıskanmasına ait ne gibi huylar söylediyse aynen zuhur etti.
 • لوح محفوظ است او را پیشوا ** از چه محفوظست محفوظ از خطا
 • Çünkü onun önünde giden levhimahfuz’dur... Neden mahfuzdur o levh? Hatadan!
 • نه نجومست و نه رملست و نه خواب ** وحی حق والله اعلم بالصواب
 • Bu, ne yıldız bilgisidir, ne remil, ne de rüya... Allah, doğrusunu daha iyi bilir ya, Allah vahyidir!