English    Türkçe    فارسی   

4
2584-2593

 • آنچنان بگشایدت فر شباب ** که گشود آن مژده‌ی عکاشه باب
 • Gençlik çağının parlaklığı seni öyle bir açar, neşelendirir ki Ukâşe'nin müjdesi de Peygamber'i öyle-açmış, öyle neşelendirmişti işte!
 • قوله علیه السلام من بشرنی بخروج صفر بشرته بالجنة
 • Saferin çıktığını kim müjdelerse ona cennet müjdesi vereceğim buyurması
 • احمد آخر زمان را انتقال ** در ربیع اول آید بی جدال 2585
 • Ahir zaman Peygamberi Ahmed, Rebiyülevvel ayında göçtü, bunda hiç ihtilâf yoktur.
 • چون خبر یابد دلش زین وقت نقل ** عاشق آن وقت گردد او به عقل
 • Gönlü, bu göç zamanını haber alınca can ve gönülden o vakta âşık oldu.
 • چون صفر آید شود شاد از صفر ** که پس این ماه می‌سازم سفر
 • Safer gelince, bu ay bitince sefer edeceğim diye-neşelendi.
 • هر شبی تا روز زین شوق هدی ** ای رفیق راه اعلی می‌زدی
 • Her gece bu buluşmanın iştiyakıyla sabahlara kadar "Ey yücelerden yüce arkadaş!" der dururdu!
 • گفت هر کس که مرا مژده دهد ** چون صفر پای از جهان بیرون نهد
 • "Bana kim safer ayı çıktı diye müjde verirse._x000D_
 • که صفر بگذشت و شد ماه ربیع ** مژده‌ور باشم مر او را و شفیع 2590
 • Kim safer gitti, Rebiyyülevvel geldi diye beni muştularsa ben de onu cennetle muştular, ona şefaatçi olurum dedi."
 • گفت عکاشه صفر بگذشت و رفت ** گفت که جنت ترا ای شیر زفت
 • Ukâşe gelip müjde dedi., safer çıktı gitti. Peygamber de "Ey ulu aslan, cennet senindir" buyurdu
 • دیگری آمد که بگذشت آن صفر ** گفت عکاشه ببرد از مژده بر
 • Başka birisi de gelip safer çıktı dedi., bet dedi ki: O müjdeyi Ukâşe aldı!
 • پس رجال از نقل عالم شادمان ** وز بقااش شادمان این کودکان
 • Erler, görüyorsun ya, âlemden göçmeden neşeleniyorlar, şu çocuklarsa âlemde kalmalarına seviniyorlar!