English    Türkçe    فارسی   

5
2316-2325

 • می‌زنم نعره درین روضه و عیون  ** خلق را یا لیت قومی یعلمون 
 • Şu bahçede, şu ırmakların kıyısında halka "Keşke kavmim bilseydi, Tanrı beni ne yüzden yarlığadı" diye nara atmaktayım dedi.
 • باز خواندن شه‌زاده نصوح را از بهر دلاکی بعد از استحکام توبه و قبول توبه و بهانه کردن او و دفع گفتن 
 • Sultanın, Nasuh'u tövbesinden ve tövbesinin kabul edilmesinden sonra tekrar tellâklığa çağırması, ve onun bahaneler bularak gitmemesi
 • بعد از آن آمد کسی کز مرحمت  ** دختر سلطان ما می‌خواندت 
 • Ondan sonra birisi gelip Nasuh'a iltifat ederek dedi ki: Padişahımızın kızı, seni çağırıyor.
 • دختر شاهت همی‌خواند بیا  ** تا سرش شویی کنون ای پارسا 
 • Ey temiz kişi, padişahın kızı seni istemede, gel de başını yıka.
 • جز تو دلاکی نمی‌خواهد دلش  ** که بمالد یا بشوید با گلش 
 • Gönlü, senden başka bir tellâk istemiyor. Onu ovmak, kille yıkamak, senin işin.
 • گفت رو رو دست من بی‌کار شد  ** وین نصوح تو کنون بیمار شد  2320
 • Nasuh, yürü yürü dedi, elim işten kurtuldu benim. Senin Nasuh'un hastalandı şimdi.
 • رو کسی دیگر بجو اشتاب و تفت  ** که مرا والله دست از کار رفت 
 • Yürü, koş, acele bir başkasını bul. Tanrı hakkıyçin benim elim, işe varmıyor artık.
 • با دل خود گفت کز حد رفت جرم  ** از دل من کی رود آن ترس و گرم 
 • Kendi kendisine de suç, hadden aştı. Gönlümden o korku, o elem nasıl gider?
 • من بمردم یک ره و باز آمدم  ** من چشیدم تلخی مرگ و عدم 
 • Ben bir kere öldüm de tekrar dünyaya geldim. Ben ölüm ve yokluk acısını tattım.
 • توبه‌ای کردم حقیقت با خدا  ** نشکنم تا جان شدن از تن جدا 
 • Tanrı'ya sağlam tövbe ettim. Canım, bedenimden ayrılmadıkça bu tövbeyi bozmam.
 • بعد آن محنت کرا بار دگر  ** پا رود سوی خطر الا که خر  2325
 • O mihneti gördükten sonra ancak eşek olanın ayağı, tehlikenin bulunduğu tarafa gider diyordu.
 • حکایت در بیان آنک کسی توبه کند و پشیمان شود و باز آن پشیمانیها را فراموش کند و آزموده را باز آزماید در خسارت ابد افتد چون توبه‌ی او را ثباتی و قوتی و حلاوتی و قبولی مدد نرسد چون درخت بی‌بیخ هر روز زردتر و خشک‌تر نعوذ بالله 
 • Birisi tövbe eder, pişman olur, sonra o nedameti unutur da deneneni yine denemeye kalkarsa ebedî olarak ziyana düşer. Tövbesinde sebatı, kuvveti olmaz, o tövbeden bir halâvet duymaz ve tövbesi kabul edilmezse, Tanrı'ya sığınırız, Köksüz ağaca benzer. Her gün biraz daha sararır, biraz daha kurur.