English    Türkçe    فارسی   

5
3057-3066

 • حرص چون خورشید را پنهان کند  ** چه عجب گر پشت بر برهان کند 
 • Hırs, gündüzü bile gizledikten sonra artık delile sırtını çevirirse şaşılmaz.
 • حکایت هم در بیان تقریر اختیار خلق و بیان آنک تقدیر و قضا سلب کننده‌ی اختیار نیست 
 • Halkın ihtiyarına ve kaza ve kaderin ihtiyarıgidermeyeceğine dair hikâye
 • گفت دزدی شحنه را کای پادشاه  ** آنچ کردم بود آن حکم اله 
 • Bir hırsız, şahneye dedi ki: Efendim, yaptığım i}, Tanrı takdiri.
 • گفت شحنه آنچ من هم می‌کنم  ** حکم حقست ای دو چشم روشنم 
 • Şahne dedi ki:A iki gözümün nuru, benim yaptığım da Tanrının hikmeti, Tanrı'nın takdiri!
 • از دکانی گر کسی تربی برد  ** کین ز حکم ایزدست ای با خرد  3060
 • Birisi bir dükkândan bir turp çalsa da a akilli kişi, bu Tanrı takdiri dese,
 • بر سرش کوبی دو سه مشت ای کره  ** حکم حقست این که اینجا باز نه 
 • Başına iki üç yumruk vurur da bu da Tanrı takdiri dersin, koy turpu yerine!
 • در یکی تره چو این عذر ای فضول  ** می‌نیاید پیش بقالی قبول 
 • A herzevekil, bir nebat hususunda bakkal bile bu gadri kabul etmiyor da,
 • چون بدین عذر اعتمادی می‌کنی  ** بر حوالی اژدهایی می‌تنی 
 • Sen buna nasıl güveniyor, ejderhanın çevresinde dönüp dolaşıyorsun?
 • از چنین عذر ای سلیم نانبیل  ** خون و مال و زن همه کردی سبیل 
 • Böyle bir özürle ey akılsız adam, kanını da tamamıyla sebil ettin, malını da, karını da, öyle mi?
 • هر کسی پس سبلت تو بر کند  ** عذر آرد خویش را مضطر کند  3065
 • Şu halde birisi de senin bıyığını tutup yolsa da özür getirse, kendisini mecbur gösterse kabul mu edeceksin?
 • حکم حق گر عذر می‌شاید ترا  ** پس بیاموز و بده فتوی مرا 
 • Tanrı hükmü, sana özür olabiliyorsa âlâ, öğren de bana fetva ver bakalım.