English    Türkçe    فارسی   

6
248-257

 • الحذر ای ناقصان زین گلرخی  ** که بگاه صحبت آمد دوزخی 
 • Ey noksan kişiler, şu gül yüzlülerden sakının. Onlarla konuşmaya kalktınız, düşüp kalkmaya başladınız mı anlarsınız ki onlar cehennemdir.
 • حکایت غلام هندو کی به خداوندزاده‌ی خود پنهان هوای آورده بود چون دختر را با مهتر زاده‌ای عقد کردند غلام خبر یافت رنجور شد و می‌گداخت و هیچ طبیب علت او را در نمی‌یافت و او را زهره‌ی گفتن نه 
 • Bir Hintli köle, efendisinin kızına gizlice âşık olmuştu . Kızı, bir ulu adamın oğluna verdiler. Köle haber alınca hastalandı, yanıp yakılmaya başladı.Ne doktor,derdini anlıyordu,ne de onda söylemeye kudret vardı.
 • خواجه‌ای را بود هندو بنده‌ای  ** پروریده کرده او را زنده‌ای 
 • Zengin bir adamın Hintli bir kölesi vardı. Onu beslemiş, büyütmüş, Âdeta ölüyken diriltmişti.
 • علم و آدابش تمام آموخته  ** در دلش شمع هنر افروخته  250
 • Bilgi ve edep belletmiş, gönlünde hüner ışığını yakmıştı.
 • پروریدش از طفولیت به ناز  ** در کنار لطف آن اکرام‌ساز 
 • Çocukluğundan beri nazla yetiştirilmiş, o iyilikçi adam, onu lütuf kucağında büyütmüştü.
 • بود هم این خواجه را خوش دختری  ** سیم‌اندامی گشی خوش‌گوهری 
 • Bu zengin adamında güzel, gümüş bedenli, yaradılışı ahlâkı hoş bir kızı vardı.
 • چون مراهق گشت دختر طالبان  ** بذل می‌کردند کابین گران 
 • Kız, evlenme çağına girince kızı isteyenler, ona ağır nikâh parası vermeye başladılar.
 • می‌رسیدش از سوی هر مهتری  ** بهر دختر دم به دم خوزه‌گری 
 • Her ulu adamdan kız istemeye bir görücü geliyordu.
 • گفت خواجه مال را نبود ثبات  ** روز آید شب رود اندر جهات  255
 • Adam, malın sebatı yoktur, gece gelir, gündüz dağılıverir.
 • حسن صورت هم ندارد اعتبار  ** که شود رخ زرد از یک زخم خار 
 • Güzelliğin de değeri yoktur. Bir diken yarası ile renk solup sararıverir.
 • سهل باشد نیز مهترزادگی  ** که بود غره به مال و بارگی 
 • Büyük bir adamın oğlu olmak da bir şey değil. Bu çeşit gençler mala mülke gururlanır.