English    Türkçe    فارسی   

6
3742-3751

 • فاعل مطلق یقین بی‌صورتست  ** صورت اندر دست او چون آلتست 
 • Dilediği gibi iş yapan suretsizliktir. Suret, onun elinde bir alete benzer.
 • گه گه آن بی‌صورت از کتم عدم  ** مر صور را رو نماید از کرم 
 • Bazı, bazı o suretsiz varlık, yokluk gizliliğinden kerem eder, suretlere yüz gösterir.
 • تا مدد گیرد ازو هر صورتی  ** از کمال و از جمال و قدرتی 
 • Her suret ondan yardım görür. Bu suretle onun yüceliğinden güzelliğinden kudretinden var olur.
 • باز بی‌صورت چو پنهان کرد رو  ** آمدند از بهر کد در رنگ و بو  3745
 • Derken yine suretsiz varlık, yüzünü gizler. Suretler ihtiyaçlarından renk ve koku aleminde dilenciliğe başlarlar.
 • صورتی از صورت دیگر کمال  ** گر بجوید باشد آن عین ضلال 
 • Bu suret başka bir suretten yücelik dilerse bu, yol azıtmanın, sapıklığın ta kendisidir.
 • پس چه عرضه می‌کنی ای بی‌گهر  ** احتیاج خود به محتاجی دگر 
 • A cevhersiz şu halde neden ihtiyacını başka bir ihtiyaç sahibine arz edersin.
 • چون صور بنده‌ست بر یزدان مگو  ** ظن مبر صورت به تشبیهش مجو 
 • Mademki suretler kuldur, Tanrı’ya suret deme. Onu suret sanma, onu bir şeye benzetmeye kalkışma.
 • در تضرع جوی و در افنای خویش  ** کز تفکر جز صور ناید به پیش 
 • Yalvar yakar kendini yok etmeye savaş. Çünkü düşünceden suretlerden başka bir şey meydana gelmez.
 • ور ز غیر صورتت نبود فره  ** صورتی کان بی‌تو زاید در تو به  3750
 • Başka bir suretle gelişmiyor, semirmiyorsan sende, sen yokken doğan suret elbette daha iyidir.
 • صورت شهری که آنجا می‌روی  ** ذوق بی‌صورت کشیدت ای روی 
 • Bir şehre gider, o şehrin suretine ulaşırsın. A yolcu, seni oraya çeken suretsizliktir.