English    Türkçe    فارسی   

6
4459-4468

 • خانه‌ی سر جمله پر سودا بود  ** صدر پر وسواس و پر غوغا بود 
 • Baş evi de sevdalarla doludur. Nitekim vesveselerle dolu olan gönül kavgalarla dopdoludur.
 • باقی اعضا ز فکر آسوده‌اند  ** وآن صدور از صادران فرسوده‌اند  4460
 • Geri kalan uzuvlar, düşünceye düşmez, rahattır. Fakat gönüller, gelip gidenlerin yüzünden yorulur, yıpranır.
 • در خزان و باد خوف حق گریز  ** آن شقایق‌های پارین را بریز 
 • Tanrı korkusunun gözüne, yeline kaç. O bıldırki çiçekleri dök.
 • این شقایق منع نو اشکوفه‌هاست  ** که درخت دل برای آن نماست 
 • Bu çiçekler, yeni çiçeklerin bitmesine mâni olmaktadır. Halbuki gönül ağacı, onlar için yetişmiş, boy atmıştır.
 • خویش را در خواب کن زین افتکار  ** سر ز زیر خواب در یقظت بر آر 
 • Kendini bu düşüncelere verme, uykuya dal. Uyku içindeyken uyanıklığa baş kaldır.
 • هم‌چو آن اصحاب کهف ای خواجه زود  ** رو به ایقاظا که تحسبهم رقود 
 • Hani o Ashabı kehif gibi sen de uyanık yürü, seni uyuyor sansınlar.
 • گفت قاضی ای صنم معمول چیست  ** گفت خانه‌ی این کنیزک بس تهیست  4465
 • Kadı, peki güzelim dedi, ne yapalım? Kadın dedi ki: Bu cariyenin evi tamamiyle bomboş.
 • خصم در ده رفت و حارس نیز نیست  ** بهر خلوت سخت نیکو مسکنیست 
 • Düşman, köye gitti, bekçi de yok. Halvet olmak için pek güzel bir yurt.
 • امشب ار امکان بود آنجا بیا  ** کار شب بی سمعه است و بی‌ریا 
 • Mümkünse bu gece oraya gel. Geceleyin görülen işte ne düzen vardır, ne riya.
 • جمله جاسوسان ز خمر خواب مست  ** زنگی شب جمله را گردن زدست 
 • Bütün gözetleyenler, uyku şarabiyle sarhoştur. Gece Zencisi, hepsinin boynunu vurmuştur.