English    Türkçe    فارسی   

6
4468-4477

 • جمله جاسوسان ز خمر خواب مست  ** زنگی شب جمله را گردن زدست 
 • Bütün gözetleyenler, uyku şarabiyle sarhoştur. Gece Zencisi, hepsinin boynunu vurmuştur.
 • خواند بر قاضی فسون‌های عجب  ** آن شکرلب وانگهانی از چه لب 
 • Hâsılı o şeker dudaklı, o canım dudaklariyle kadıya şaşırtıcı afsunlar okudu.
 • چند با آدم بلیس افسانه کرد  ** چون حوا گفتش بخور آنگاه خورد  4470
 • İblis, Âdem'e nice defa masallar okudu ama Havva, ye dedi de Adem, Tanrı tarafından yemeyin denen meyvayı o vakit yedi.
 • اولین خون در جهان ظلم و داد  ** از کف قابیل بهر زن فتاد 
 • Âlemde zulümle dökülen ilk kan, kadın yüzünden ve Kaabil'in elinden çıktı.
 • نوح چون بر تابه بریان ساختی  ** واهله بر تابه سنگ انداختی 
 • Nuh, tavada ne kadar kebap kızartmak istese Vahile, durmadan tavaya taş atardı.
 • مکر زن بر کار او چیره شدی  ** آب صاف وعظ او تیره شدی 
 • Kadın hilesi onun işine üstün olur, onun saf öğüt suyunu bulandırır giderdi.
 • قوم را پیغام کردی از نهان  ** که نگه دارید دین زین گمرهان 
 • Kavmine gizlice, amanın bu sapıklardan dininizi koruyun derdi.
 • رفتن قاضی به خانه‌ی زن جوحی و حلقه زدن جوحی به خشم بر در و گریختن قاضی در صندوقی الی آخره 
 • Kadının, Cuha' nın karısının evine gitmesi, Cuha' nın kızgın bir halde kapının halkasını dövmesi, kadının sandığa gizlenmesi.
 • مکر زن پایان ندارد رفت شب  ** قاضی زیرک سوی زن بهر دب  4475
 • Kadının hilesine son yoktur. Gece oldu. Akıllı kadı, kadına kavuşmak için yavaş yavaş kalktı, yola düştü.
 • زن دو شمع و نقل مجلس راست کرد  ** گفت ما مستیم بی این آب‌خورد 
 • Kadın iki mum yaktı. Yemek ve çerez hazırlamıştı. Kadı gelince biz aslen dedi, içmeden sarhoşuz.
 • اندر آن دم جوحی آمد در بزد  ** جست قاضی مهربی تا در خزد 
 • Tam bu sırada Cuha gelip kapıyı döğmeye başladı. Kadı, yerinden sıçradı, bir kaçacak yer aramaya koyuldu.