English    Türkçe    فارسی   

1
2011-2035

 • روز باران است می‌‌رو تا به شب ** نی از این باران از آن باران رب‌‌
 • Yağmurlu gündür, gece çağına kadar yürü! Bu yağmur, bildiğimiz yağmur değil! Tanrı yağmurlarından.
 • قصه‌‌ی سؤال کردن عایشه از مصطفی علیه السلام که امروز باران بارید چون تو سوی گورستان رفتی جامه‌‌های تو چون تر نیست‌‌
 • Ayşe’nin -Tanrı ondan razı olsun- Mustafa Sallâllahu aleyhi vessellem’e “ Bugün yağmur yağdı. Sen mezarlığa gittiğin halde niçin elbisen ıslak değil? “diye sorması
 • مصطفی روزی به گورستان برفت ** با جنازه‌‌ی مردی از یاران برفت‌‌
 • Mustafa, bir gün, dostlarından birinin cenazesiyle ve dostlarla mezarlığa gitti.
 • خاک را در گور او آگنده کرد ** زیر خاک آن دانه‌‌اش را زنده کرد
 • Onun mezarına toprak doldurdu, tohumunu yeraltında diriltti.
 • این درختانند همچون خاکیان ** دستها بر کرده‌‌اند از خاکدان‌‌
 • Bu ağaçlar, toprak altındaki insanlara benzerler. Ellerini topraktan çıkarıp;
 • سوی خلقان صد اشارت می‌‌کنند ** و آن که گوش استش عبارت می‌‌کنند 2015
 • Halka doğru yüz türlü işaretlerde bulunurlar, duyana söz söylerler.
 • با زبان سبز و با دست دراز ** از ضمیر خاک می‌‌گویند راز
 • Yeşil dilleriyle, uzun elleriyle toprağın içindeki sırları anlatırlar.
 • همچو بطان سر فرو برده به آب ** گشته طاوسان و بوده چون غراب‌‌
 • Kazlar gibi başlarını su içine çekmişler. Karga gibiyken tavus haline gelmişlerdir.
 • در زمستانشان اگر محبوس کرد ** آن غرابان را خدا طاوس کرد
 • Tanrı, onları kış vakti hapsetmişse de baharda o kargaları tavus haline getirir.
 • در زمستانشان اگر چه داد مرگ ** زنده‌‌شان کرد از بهار و داد برگ‌‌
 • Kışın onlara ölüm vermişse de bahar yüzünden yine diriltip yapraklandırır, yeşertir.
 • منکران گویند خود هست این قدیم ** این چرا بندیم بر رب کریم‌‌ 2020
 • Münkirler der ki: “Eskiden beri olagelmiş bir şey. Neden bunu kerem sahibi Tanrı’ya isnat edelim?”
 • کوری ایشان درون دوستان ** حق برویانید باغ و بوستان‌‌
 • Onların körlüğüne rağmen Tanrı, dostların gönüllerinde bağlar, bahçeler bitirmiştir.
 • هر گلی کاندر درون بویا بود ** آن گل از اسرار کل گویا بود
 • Gönülde kokan her gül, kül sırlarından bahisler açar.
 • بوی ایشان رغم انف منکران ** گرد عالم می‌‌رود پرده دران‌‌
 • Onların kokuları, münkirlerin burunlarını yere sürtmek için perdeleri yırtarak dünyanın etrafını dönüp dolaşırlar.
 • منکران همچون جعل ز آن بوی گل ** یا چو نازک مغز در بانگ دهل‌‌
 • Münkirler, o gönül kokusuna karşı kara böcek gibidirler; dayanamazlar. Yahut davul sesine tahammül edemeyen beyni zayıf kimseye benzerler.
 • خویشتن مشغول می‌‌سازند و غرق ** چشم می‌‌دزدند زین لمعان برق‌‌ 2025
 • Kendilerini meşgul ve müstağrak gösterirler. Şimşek parıltısından gözlerini yumarlar.
 • چشم می‌‌دزدند و آن جا چشم نی ** چشم آن باشد که بیند مأمنی‌‌
 • Göz yumarlar ama, onların bulundukları makamdaki göz değildir ki. Göz odur ki bir sığınak görsün.
 • چون ز گورستان پیمبر باز گشت ** سوی صدیقه شد و هم راز گشت‌‌
 • Peygamber, mezarlıktan dönünce Sıddîka’nın yanına giderek konuşup görüşmeye başladı.
 • چشم صدیقه چو بر رویش فتاد ** پیش آمد دست بر وی می‌‌نهاد
 • Sıddîka’nın gözü, Peygamber’in yüzüne ilişince önüne gelip elini onun üstüne,
 • بر عمامه و روی او و موی او ** بر گریبان و بر و بازوی او
 • Sarığına, yüzüne, saçına, yakasına, göğsüne, kollarına sürdü.
 • گفت پیغمبر چه می‌‌جویی شتاب ** گفت باران آمد امروز از سحاب‌‌ 2030
 • Peygamber, “Böyle acele acele ne arıyorsun?” dedi. Ayşe “Bugün hava bulutluydu, yağmur yağdı.
 • جامه‌‌هایت می‌‌بجویم از طلب ** تر نمی‌‌بینم ز باران ای عجب‌‌
 • Elbisende yağmurun eserini arıyorum. Gariptir ki üstünü, başını yağmurdan ıslanmamış görmekteyim” dedi.
 • گفت چه بر سر فگندی از ازار ** گفت کردم آن ردای تو خمار
 • Peygamber “O sırada başına ne örtmüşsün, baş örtün neydi? Diye sordu. Ayşe senin ridanı başıma örtmüştüm” dedi.
 • گفت بهر آن نمود ای پاک جیب ** چشم پاکت را خدا باران غیب‌‌
 • Peygamber dedi ki: “Ey yeni yakası tertemiz Hatun! Tanrı onun için temiz gözüne gayb yağmurunu gösterdi.”
 • نیست آن باران از این ابر شما ** هست ابری دیگر و دیگر سما
 • O yağmur, sizin bu bulutunuzdan değildir. Başka bir buluttan, başka bir göktendir.
 • تفسیر بیت حکیم: "آسمانهاست در ولایت جان کارفرمای آسمان جهان در ره روح پست و بالاهاست کوههای بلند و دریاهاست‌‌"
 • Hakîmi Senâî’nin “ Can elinde cihan göklerine iş buyuran gökler var. Can yolunda nice inişler, nice yokuşlar, nice yüksek dağlar ve denizler var “ beyitlerinin tefsiri
 • غیب را ابری و آبی دیگر است ** آسمان و آفتابی دیگر است‌‌ 2035
 • Gayb âleminin başka bir bulutu, başka bir yağmuru, başka bir göğü, başka bir güneşi vardır.