English    Türkçe    فارسی   

1
2011-2020

 • روز باران است می‌‌رو تا به شب ** نی از این باران از آن باران رب‌‌
 • Yağmurlu gündür, gece çağına kadar yürü! Bu yağmur, bildiğimiz yağmur değil! Tanrı yağmurlarından.
 • قصه‌‌ی سؤال کردن عایشه از مصطفی علیه السلام که امروز باران بارید چون تو سوی گورستان رفتی جامه‌‌های تو چون تر نیست‌‌
 • Ayşe’nin -Tanrı ondan razı olsun- Mustafa Sallâllahu aleyhi vessellem’e “ Bugün yağmur yağdı. Sen mezarlığa gittiğin halde niçin elbisen ıslak değil? “diye sorması
 • مصطفی روزی به گورستان برفت ** با جنازه‌‌ی مردی از یاران برفت‌‌
 • Mustafa, bir gün, dostlarından birinin cenazesiyle ve dostlarla mezarlığa gitti.
 • خاک را در گور او آگنده کرد ** زیر خاک آن دانه‌‌اش را زنده کرد
 • Onun mezarına toprak doldurdu, tohumunu yeraltında diriltti.
 • این درختانند همچون خاکیان ** دستها بر کرده‌‌اند از خاکدان‌‌
 • Bu ağaçlar, toprak altındaki insanlara benzerler. Ellerini topraktan çıkarıp;
 • سوی خلقان صد اشارت می‌‌کنند ** و آن که گوش استش عبارت می‌‌کنند 2015
 • Halka doğru yüz türlü işaretlerde bulunurlar, duyana söz söylerler.
 • با زبان سبز و با دست دراز ** از ضمیر خاک می‌‌گویند راز
 • Yeşil dilleriyle, uzun elleriyle toprağın içindeki sırları anlatırlar.
 • همچو بطان سر فرو برده به آب ** گشته طاوسان و بوده چون غراب‌‌
 • Kazlar gibi başlarını su içine çekmişler. Karga gibiyken tavus haline gelmişlerdir.
 • در زمستانشان اگر محبوس کرد ** آن غرابان را خدا طاوس کرد
 • Tanrı, onları kış vakti hapsetmişse de baharda o kargaları tavus haline getirir.
 • در زمستانشان اگر چه داد مرگ ** زنده‌‌شان کرد از بهار و داد برگ‌‌
 • Kışın onlara ölüm vermişse de bahar yüzünden yine diriltip yapraklandırır, yeşertir.
 • منکران گویند خود هست این قدیم ** این چرا بندیم بر رب کریم‌‌ 2020
 • Münkirler der ki: “Eskiden beri olagelmiş bir şey. Neden bunu kerem sahibi Tanrı’ya isnat edelim?”