English    Türkçe    فارسی   

1
2222-2246

 • در وجود آدمی جان و روان ** می‌‌رسد از غیب چون آب روان‌‌
 • İnsanın vücuduna akıl ve ruh, gayb âleminden akar su gibi gelmekte.
 • تفسیر دعای آن دو فرشته که هر روز بر سر هر بازاری منادی می‌‌کنند که اللهم أعط کل منفق خلفا اللهم أعط کل ممسک تلفا و بیان کردن که آن منفق مجاهد راه حق است نه مسرف راه هوا
 • Her Pazar yerinde “ Yarabbi, muhtaçları doyuranların her birerine verdiklerine karşılık mükâfat ihsan eyle. Yarabbi, vermeyip saklayanların mallarını da telef et, onları zararlandır” diye dua eden iki meleğin dualarını tefsir ve o verici kişinin Tanrı yolunda mücahit olduğu, heva ve heves yolunda müsrif olmadığı
 • گفت پیغمبر که دایم بهر پند ** دو فرشته‌‌ی خوش منادی می‌‌کنند
 • Peygamber dedi ki: “Öğüt vermek üzere iki melek hoş bir surette nida ederler:
 • کای خدایا منفقان را سیر دار ** هر درمشان را عوض ده صد هزار
 • Ey Tanrı, muhtaçlara ihtiyaçları olan şeyi verenleri doyur, verdikleri her dirheme karşılık yüz bin ihsan et!
 • ای خدایا ممسکان را در جهان ** تو مده الا زیان اندر زیان‌‌ 2225
 • Yarabbi, malını esirgeyenlere de ziyan içinde ziyandan başka bir şey verme!”
 • ای بسا امساک کز انفاق به ** مال حق را جز به امر حق مده‌‌
 • Fakat nice esirgemeler vardır ki vermeden iyidir. Tanrı malını Tanrı’nın buyurduğu yerden gayriye verme,
 • تا عوض یابی تو گنج بی‌‌کران ** تا نباشی از عداد کافران‌‌
 • Ki hadde hesaba sığmaz hazine elde edesin ve bu suretle kâfirlere, küfranı nimet edenlere katılmayasın.
 • کاشتران قربان همی‌‌کردند تا ** چیره گردد تیغشان بر مصطفا
 • Kâfirler; kılıçları, Mustafa’ya üstün olsun diye develer kurban edenlerdi.
 • امر حق را باز جو از واصلی ** امر حق را در نیابد هر دلی‌‌
 • Tanrı emrini, Tanrı’ya ulaşmış birisinden sor, öğren. Her gönül, Tanrı emrini anlayamaz.
 • چون غلام یاغیی کاو عدل کرد ** مال شه بر باغیان او بذل کرد 2230
 • (Yersiz ihsan), âsi bir kölenin, gûya adalet ediyorum, ihsanda bulunuyorum diye padişahın malını âsilere dağıtmasına benzer.
 • در نبی انذار اهل غفلت است ** کان همه انفاقهاشان حسرت است‌‌
 • Kur’an’da “onların bütün ihsanları hasretten ibarettir” diye gaflet ehlini korkutan bir âyet vardır.
 • عدل این یاغی و دادش نزد شاه ** چه فزاید دوری و روی سیاه‌‌
 • Şu âsinin adlü ihsanı, onu padişahtan daha ziyade uzaklaştırır, gözden düşürür ve ancak yüzünü kara eder.
 • سروران مکه در حرب رسول ** بودشان قربان به اومید قبول‌‌
 • Mekke ulularının Peygamberle harp ederken kurban kesmeleri de , Tanrı tarafından kabul edilir ümidiyleydi.
 • بهر این مومن همی‌‌گوید ز بیم ** در نماز اهد الصراط المستقیم‌‌
 • İşte bunun için mümin tevfika mazhar olamamak korkusundan daima namazda “İhdinas sıratal mustakim” der.
 • آن درم دادن سخی را لایق است ** جان سپردن خود سخای عاشق است‌‌ 2235
 • O para veriş cömert kişiye lâyıktır. Can vermekse esasen âşıkın vergisidir.
 • نان دهی از بهر حق نانت دهند ** جان دهی از بهر حق جانت دهند
 • Hak uğruna ekmek verirsen sana ekmek verirler; Hak uğruna can verirsen sana da can bahşederler.
 • گر بریزد برگهای این چنار ** برگ بی‌‌برگیش بخشد کردگار
 • Şu çınarın yaprakları dökülürse Tanrı, ona yapraksızlık azığı bağışlar.
 • گر نماند از جود در دست تو مال ** کی کند فضل خدایت پای مال‌‌
 • Dağıtmaktan dolayı elinde mal kalmazsa Tanrı’nın inayeti, seni hiç ayaklar altında çiğnetir mi?
 • هر که کارد گردد انبارش تهی ** لیکش اندر مزرعه باشد بهی‌‌
 • Bir adam ekin ekince ambarı boşalır ama bu işin iyiliği, tarlada belli olur.
 • و آن که در انبار ماند و صرفه کرد ** اشپش و موش و حوادث پاک خورد 2240
 • Fakat tohumu ambara kor, biriktirirse zaman geçtikçe bitler, fareler, o tohumu yiyip bitirirler.
 • این جهان نفی است در اثبات جو ** صورتت صفر است در معنات جو
 • Bu cihan tamamiyle fânidir; aradığını sebatlı, kararlı âlemde ara! Sûretin sıfırdan ibarettir; dilediğini mâna âleminde dile!
 • جان شور تلخ پیش تیغ بر ** جان چون دریای شیرین را بخر
 • Acı ve tuzlu canı kılıç önüne koy, feda et de tatlı bir deniz gibi olan canı al!
 • ور نمی‌‌دانی شدن زین آستان ** باری از من گوش کن این داستان‌‌
 • Eğer bu kapıdan bunu almaya kudretin yoksa bari şu hikâyeyi dinle!
 • قصه‌‌ی خلیفه که در کرم در زمان خود از حاتم طایی گذشته بود و نظیر خود نداشت‌‌
 • Zamanında Kerem ve ihsanda Hatemi Tai’yi geçen ve nazirî bulunmayan Halifenin hikâyesi
 • یک خلیفه بود در ایام پیش ** کرده حاتم را غلام جود خویش‌‌
 • Eski zamanda bir halife vardı ki, Hâtem’i cömertliğine köle etmişti.
 • رایت اکرام و داد افراشته ** فقر و حاجت از جهان برداشته‌‌ 2245
 • İhsan ve adalet bayrağını yüceltmiş, dünyadan yoksulluk ve ihtiyacı kaldırmıştı.
 • بحر و کان از بخشش‌‌اش صاف آمده ** داد او از قاف تا قاف آمده‌‌
 • Deniz ve inci, onun vergisine nispetle ehemmiyetsiz bir hale gelmiş lûtuf ve ihsan Kaf’tan Kaf’a yayılmıştı.