English    Türkçe    فارسی   

1
3227-3251

 • هین ز مرهم سر مکش ای پشت ریش ** و آن ز پرتو دان مدان از اصل خویش‌‌
 • Kendine gel, ey sırtı yaralı, merhemden baş çekme; iyileşince de kendi kendime iyileştim deme, sıhhati merhemden bil!
 • مرتد شدن کاتب وحی به سبب آن که پرتو وحی بر او زد آن آیت را پیش از پیغامبر صلی الله علیه و اله بخواند گفت پس من هم محل وحیم‌‌
 • Vahiy kâtibine vahyin ışığı urunca âyeti Peygamber Aleyhisselâm’dan önce okuması ve “Bana da vahiy geliyor” diyerek dininden dönmesi
 • پیش از عثمان یکی نساخ بود ** کاو به نسخ وحی جدی می‌‌نمود
 • Osman’dan önce bir kâtip vardı. Vahyi yazmağa gayret ederdi.
 • چون نبی از وحی فرمودی سبق ** او همان را وانبشتی بر ورق‌‌
 • Peygamber, kendisine vahyedilen âyetleri söyledi mi o, hemen kâğıda yazardı.
 • پرتو آن وحی بر وی تافتی ** او درون خویش حکمت یافتی‌‌ 3230
 • Vahyin ışığı, kâtibe vurunca, gönlüne bazı hikmetler doğardı.
 • عین آن حکمت بفرمودی رسول ** زین قدر گمراه شد آن بو الفضول‌‌
 • Peygamber de onun içine doğanları aynen söylerdi. O herzevekil, bu kadarcık bir şeyden azdı. Yoldan çıkıp.
 • کانچه می‌‌گوید رسول مستنیر ** مر مرا هست آن حقیقت در ضمیر
 • ”Tanrıdan nur alan Peygamber, ne söylüyorsa o söylediği şey, benim gönlümde, o hakikat benim de gönlüme doğmakta” dedi.
 • پرتو اندیشه‌‌اش زد بر رسول ** قهر حق آورد بر جانش نزول‌‌
 • Düşüncesinin ışığı, Peygambere vurdu, kâtibin canına Tanrı’nın kahrı gelip çattı.
 • هم ز نساخی بر آمد هم ز دین ** شد عدوی مصطفی و دین به کین‌‌
 • Hem kâtiplikten çıktı, hem dinden. Kinlenip Mustafa’ya ve dine düşman oldu.
 • مصطفی فرمود کای گبر عنود ** چون سیه گشتی اگر نور از تو بود 3235
 • Mustafa “ Ey inatçı kâfir! Nur, sendense niçin şimdi kapkara kesildin?
 • گر تو ینبوع الهی بودیی ** این چنین آب سیه نگشودیی‌‌
 • Eğer Tanrı ırmağının kaynağı olsaydın böyle bir kara suyun bendini açmaz, akıtmazdın” dedi.
 • تا که ناموسش به پیش این و آن ** نشکند بر بست این او را دهان‌‌
 • Şunun, bunun yanında namusum bir paralık olmasın düşüncesi, ağzını bağladı.
 • اندرون می‌‌سوختش هم زین سبب ** توبه کردن می‌‌نیارست این عجب‌‌
 • Bu yüzden içten yanıp yakılıyordu. Fakat şaşılacak şey şurası ki tövbe de edemiyordu.
 • آه می‌‌کرد و نبودش آه سود ** چون در آمد تیغ و سر را در ربود
 • Ah ediyordu, fakat ah etmesi faydasız. Kılıç gelmiş, kelleyi uçurmuştu.
 • کرده حق ناموس را صد من حدید ** ای بسا بسته به بند ناپدید 3240
 • Tanrı, namusu, ar ve hayayı yüz batman ağırlığında bir demir yapmıştır. Nice kişiler, görünmez bağlarla bağlanıp kalmıştır!
 • کبر و کفر آن سان ببست آن راه را ** که نیارد کرد ظاهر آه را
 • Kibir ve kâfirlik, o yolu, o kadar bağlamıştır ki kibir ve küfür sahibi, açıkça ah edemez bile!
 • گفت اغلالا فهم به مقمحون ** نیست آن اغلال بر ما از برون‌‌
 • Tanrı “Onların boyunlarına zincirler vurduk, başlarını yukarı kaldırmışlardır, indiremezler “ dedi. Bu zincirler, bizden dışarıda değil.
 • خلفهم سدا فأغشیناهم ** می‌‌نبیند بند را پیش و پس او
 • “Önlerine, artlarına mânialar koyduk, gözlerini perdeleyip örttük” buyurdu. Fakat bu hale uğrayan, önündeki, ardındaki mâniaya görmez.
 • رنگ صحرا دارد آن سدی که خاست ** او نمی‌‌داند که آن سد قضاست‌‌
 • O dikilen mânianın çetinliği görünmez. Çünkü o kişi, kaza ve kaderin tesiriyle kurulduğunu bilmez.
 • شاهد تو سد روی شاهد است ** مرشد تو سد گفت مرشد است‌‌ 3245
 • Senin sevgilin, asıl sevgilinin yüzünü örtmekte...mürşidin, asıl mürşidin, sözünü dinlemene mâni olmaktadır.
 • ای بسا کفار را سودای دین ** بندشان ناموس و کبر آن و این‌‌
 • Nice kâfirler vardır ki din sevdasındadırlar. Fakat namus, kibir, şu bu; onların mâniaları, halleridir.
 • بند پنهان لیک از آهن بتر ** بند آهن را کند پاره تبر
 • Bu, gizli bir bağdır ama demirden beter. Demir bağı, ancak balta kırar...
 • بند آهن را توان کردن جدا ** بند غیبی را نداند کس دوا
 • Demir bağı kırmak, kaldırmak ne de olsa yine mümkündür. Fakat gayptan bağlanan bağa kimse çare bulamaz.
 • مرد را زنبور اگر نیشی زند ** طبع او آن لحظه بر دفعی تند
 • Bir adamı arı sokarsa tabiatı, derhal o kötülüğü gidermek için uğraşmaya başlar.
 • زخم نیش اما چو از هستی تست ** غم قوی باشد نگردد درد سست‌‌ 3250
 • Bu da arı sokmasıdır ama kendi varlığından, senden meydana gelmedir. Böyle olunca da gam kuvvetlenir, illet bir türlü geçmez.
 • شرح این از سینه بیرون می‌‌جهد ** لیک می‌‌ترسم که نومیدی دهد
 • İçimden bunu açmak, iyice anlatmak geliyor ama ümitsizlik verir diye korkuyorum.