English    Türkçe    فارسی   

1
3227-3236

 • هین ز مرهم سر مکش ای پشت ریش ** و آن ز پرتو دان مدان از اصل خویش‌‌
 • Kendine gel, ey sırtı yaralı, merhemden baş çekme; iyileşince de kendi kendime iyileştim deme, sıhhati merhemden bil!
 • مرتد شدن کاتب وحی به سبب آن که پرتو وحی بر او زد آن آیت را پیش از پیغامبر صلی الله علیه و اله بخواند گفت پس من هم محل وحیم‌‌
 • Vahiy kâtibine vahyin ışığı urunca âyeti Peygamber Aleyhisselâm’dan önce okuması ve “Bana da vahiy geliyor” diyerek dininden dönmesi
 • پیش از عثمان یکی نساخ بود ** کاو به نسخ وحی جدی می‌‌نمود
 • Osman’dan önce bir kâtip vardı. Vahyi yazmağa gayret ederdi.
 • چون نبی از وحی فرمودی سبق ** او همان را وانبشتی بر ورق‌‌
 • Peygamber, kendisine vahyedilen âyetleri söyledi mi o, hemen kâğıda yazardı.
 • پرتو آن وحی بر وی تافتی ** او درون خویش حکمت یافتی‌‌ 3230
 • Vahyin ışığı, kâtibe vurunca, gönlüne bazı hikmetler doğardı.
 • عین آن حکمت بفرمودی رسول ** زین قدر گمراه شد آن بو الفضول‌‌
 • Peygamber de onun içine doğanları aynen söylerdi. O herzevekil, bu kadarcık bir şeyden azdı. Yoldan çıkıp.
 • کانچه می‌‌گوید رسول مستنیر ** مر مرا هست آن حقیقت در ضمیر
 • ”Tanrıdan nur alan Peygamber, ne söylüyorsa o söylediği şey, benim gönlümde, o hakikat benim de gönlüme doğmakta” dedi.
 • پرتو اندیشه‌‌اش زد بر رسول ** قهر حق آورد بر جانش نزول‌‌
 • Düşüncesinin ışığı, Peygambere vurdu, kâtibin canına Tanrı’nın kahrı gelip çattı.
 • هم ز نساخی بر آمد هم ز دین ** شد عدوی مصطفی و دین به کین‌‌
 • Hem kâtiplikten çıktı, hem dinden. Kinlenip Mustafa’ya ve dine düşman oldu.
 • مصطفی فرمود کای گبر عنود ** چون سیه گشتی اگر نور از تو بود 3235
 • Mustafa “ Ey inatçı kâfir! Nur, sendense niçin şimdi kapkara kesildin?
 • گر تو ینبوع الهی بودیی ** این چنین آب سیه نگشودیی‌‌
 • Eğer Tanrı ırmağının kaynağı olsaydın böyle bir kara suyun bendini açmaz, akıtmazdın” dedi.