English    Türkçe    فارسی   

1
406-430

 • غار با او یار با او در سرود ** مهر بر چشم است و بر گوشت چه سود
 • Mağara da, dost da onunla terennüm etmektir. Ne fayda, senin gözünde ve kulağında mühür var?
 • قصه‌‌ی دیدن خلیفه لیلی را
 • Halifenin Leylâ’yı görmesi
 • گفت لیلی را خلیفه کان توی ** کز تو مجنون شد پریشان و غوی‌‌
 • Halife, Leylâ’ya dedi ki: ”Sen o musun ki Mecnun, senin aşkından perişan oldu ve kendini kaybetti.
 • از دگر خوبان تو افزون نیستی ** گفت خامش چون تو مجنون نیستی‌‌
 • Sen başka güzellerden güzel değilsin. ” Leyla, “Sus, çünkü sen Mecnun değilsin” diye cevap verdi.
 • هر که بیدار است او در خواب‌‌تر ** هست بیداریش از خوابش بتر
 • Uyanık olan daha ziyade uykudadır. Onun uyanıklığı uykusundan beterdir.
 • چون به حق بیدار نبود جان ما ** هست بیداری چو در بندان ما 410
 • Canımız Hak ile uyanık olmazsa uyanıklık, bizim için iki dağ arasındaki boğaz ve geçit gibidir.
 • جان همه روز از لگدکوب خیال ** وز زیان و سود وز خوف زوال‌‌
 • Canın; her gün hayalin tekmesini yemeden, ziyandan, faydadan, elden çıkarma, kaybetme korkusundan.
 • نی صفا می‌‌ماندش نی لطف و فر ** نی به سوی آسمان راه سفر
 • Ne temizliği kalır, letafeti, ne kuvveti, ne de göklere çıkacak yolu!
 • خفته آن باشد که او از هر خیال ** دارد اومید و کند با او مقال‌‌
 • Uyumuş ona derler ki o, her hayalden ümitlenir, onunla konuşur;
 • دیو را چون حور بیند او به خواب ** پس ز شهوت ریزد او با دیو آب‌‌
 • Uykuda Şeytan’ı Hûri gibi görür, sonra şehvetle Şeytan’a erlik suyu döker.
 • چون که تخم نسل را در شوره ریختا ** و به خویش آمد خیال از وی گریخت‌‌ 415
 • Nesil tohumunu çorağa dökünce uyanır, kendine gelir, hayalde ondan kaçar.
 • ضعف سر بیند از آن و تن پلید ** آه از آن نقش پدید ناپدید
 • O rüyadan elde ettiği baş ağrısı, sersemlik beden pisliğidir. Ah, o zahirde görünen, hakikatte görünmeyen, aslı olmayan hayalden!
 • مرغ بر بالا و زیر آن سایه‌‌اش ** می‌‌دود بر خاک پران مرغ‌‌وش‌‌
 • Kuş havadadır, gölgesi yerde kuş gibi uçar görünür.
 • ابلهی صیاد آن سایه شود ** می‌‌دود چندان که بی‌‌مایه شود
 • Ahmağın biri, o gölgeyi avlamaya kalkışır, takati kalmayıncaya kadar koşar.
 • بی‌‌خبر کان عکس آن مرغ هواست ** بی‌‌خبر که اصل آن سایه کجاست‌‌
 • O gölgenin havadaki kuşun aksi olduğundan; o gölgenin aslının nerde bulunduğundan haberi yok!
 • تیر اندازد به سوی سایه او ** ترکشش خالی شود از جستجو 420
 • Gölgeye doğru ok atar. Bu araştırma yüzünden okluk bomboş kalır.
 • ترکش عمرش تهی شد عمر رفت ** از دویدن در شکار سایه تفت‌‌
 • Ömrünün okluğu boşaldı. Ömür gitti; gölge avı ardında koşmada yandı eridi!
 • سایه‌‌ی یزدان چو باشد دایه‌‌اش ** وارهاند از خیال و سایه‌‌اش‌‌
 • Bir kişinin dadısı, Tanrı gölgesi olursa onu gölgeden ve hayalden kurtarır.
 • سایه‌‌ی یزدان بود بنده‌‌ی خدا ** مرده او زین عالم و زنده‌‌ی خدا
 • Tanrı’ya kul olan, Tanrı gölgesidir. O bu âlemden ölmüş, Tanrı ile dirilmiştir.
 • دامن او گیر زودتر بی‌‌گمان ** تا رهی در دامن آخر زمان‌‌
 • Fırsatı kaçırmadan ve şüphe etmeksizin onun eteğine sarıl ki ahir zamanın sonundaki fitnelerden kurtulasın.
 • کيف مد الظل نقش اولیاست ** کاو دلیل نور خورشید خداست‌‌ 425
 • Tanrı gölgeyi nasıl uzattı (ayeti) evliyanın nakşidir. Çünkü veli, Tanrı güneşi nurunun delilidir.
 • اندر این وادی مرو بی‌‌این دلیل ** لا أحب الآفلین گو چون خلیل‌‌
 • Bu yolda bu delil olmaksızın yürüme, Halil gibi “Ben batanları sevmem ” de!
 • رو ز سایه آفتابی را بیاب ** دامن شه شمس تبریزی بتاب‌‌
 • Yürü, gölgeden bir güneş bul. Şah Şems-i Tebrîzî’nin eteğine yapış!
 • ره ندانی جانب این سور و عرس ** از ضیاء الحق حسام الدین بپرس‌‌
 • Bu düğün ve gelinin bulunduğu yerin yolunu bilmezsen Hak ziyası Hüsameddin’den sor!
 • ور حسد گیرد ترا در ره گلو ** در حسد ابلیس را باشد غلو
 • Haset, yolda gırtlağına sarılırsa... bil ki İblis’in tuğyanı hasettedir.
 • کاو ز آدم ننگ دارد از حسد ** با سعادت جنگ دارد از حسد 430
 • Çünkü o, haset yüzünden Âdem’den arlanır... Kutlulukla haset yüzünden savaşır.