English    Türkçe    فارسی   

1
406-415

 • غار با او یار با او در سرود ** مهر بر چشم است و بر گوشت چه سود
 • Mağara da, dost da onunla terennüm etmektir. Ne fayda, senin gözünde ve kulağında mühür var?
 • قصه‌‌ی دیدن خلیفه لیلی را
 • Halifenin Leylâ’yı görmesi
 • گفت لیلی را خلیفه کان توی ** کز تو مجنون شد پریشان و غوی‌‌
 • Halife, Leylâ’ya dedi ki: ”Sen o musun ki Mecnun, senin aşkından perişan oldu ve kendini kaybetti.
 • از دگر خوبان تو افزون نیستی ** گفت خامش چون تو مجنون نیستی‌‌
 • Sen başka güzellerden güzel değilsin. ” Leyla, “Sus, çünkü sen Mecnun değilsin” diye cevap verdi.
 • هر که بیدار است او در خواب‌‌تر ** هست بیداریش از خوابش بتر
 • Uyanık olan daha ziyade uykudadır. Onun uyanıklığı uykusundan beterdir.
 • چون به حق بیدار نبود جان ما ** هست بیداری چو در بندان ما 410
 • Canımız Hak ile uyanık olmazsa uyanıklık, bizim için iki dağ arasındaki boğaz ve geçit gibidir.
 • جان همه روز از لگدکوب خیال ** وز زیان و سود وز خوف زوال‌‌
 • Canın; her gün hayalin tekmesini yemeden, ziyandan, faydadan, elden çıkarma, kaybetme korkusundan.
 • نی صفا می‌‌ماندش نی لطف و فر ** نی به سوی آسمان راه سفر
 • Ne temizliği kalır, letafeti, ne kuvveti, ne de göklere çıkacak yolu!
 • خفته آن باشد که او از هر خیال ** دارد اومید و کند با او مقال‌‌
 • Uyumuş ona derler ki o, her hayalden ümitlenir, onunla konuşur;
 • دیو را چون حور بیند او به خواب ** پس ز شهوت ریزد او با دیو آب‌‌
 • Uykuda Şeytan’ı Hûri gibi görür, sonra şehvetle Şeytan’a erlik suyu döker.
 • چون که تخم نسل را در شوره ریختا ** و به خویش آمد خیال از وی گریخت‌‌ 415
 • Nesil tohumunu çorağa dökünce uyanır, kendine gelir, hayalde ondan kaçar.