English    Türkçe    فارسی   

3
1075-1099

 • همچو تو سالوس بسیاران بدند ** عاقبت در مصر ما رسوا شدند 1075
 • Senin gibi nice hilebazlar vardı, bizim Mısır’ımız da nihayet rüsvay oldular” dedi.
 • جواب موسی فرعون را در تهدیدی کی می‌کردش
 • Musa’nın Firavunun tehdidine cevap vermesi
 • گفت با امر حقم اشراک نیست ** گر بریزد خونم امرش باک نیست
 • Musa, Firavuna dedi ki: “Ben, Allah emrine karışamam. Emreder de kanımı bile dökerse korkum yok.
 • راضیم من شاکرم من ای حریف ** این طرف رسوا و پیش حق شریف
 • Ben, bu âlemde rüsvay olayım, buna hem razıyım, hem de şükrederim… Tek Hak yanında yüce olayımda.
 • پیش خلقان خوار و زار و ریش‌خند ** پیش حق محبوب و مطلوب و پسند
 • Halka karşı hor hakir olayım, benimle alay etsinler, bana gülsünler… Allah’a karşı sevgili olayım, o beni istesin, beğensin… Yeter bu bana.
 • از سخن می‌گویم این ورنه خدا ** از سیه‌رویان کند فردا ترا
 • Bunları da söz olsun diye söylüyorum hani. Yoksa Allah seni yarın kara yüzlülerden edecek, bu muhakkak!
 • عزت آن اوست و آن بندگانش ** ز آدم و ابلیس بر می‌خوان نشانش 1080
 • Yücelik onundur, onun kullarınındır. Onun nişanesini Âdem’le İblisin hikâyesini oku da anla!
 • شرح حق پایان ندارد همچو حق ** هین دهان بربند و برگردان ورق
 • Allah’ın zatına nasıl son yoksa hikmetlerine de son yoktur. Aklını başına al da ağzını yum, yaprağı çevir!”
 • پاسخ فرعون موسی را علیه السلام
 • Firavunun Musa aleyhisselâm’a cevap vermesi
 • گفت فرعونش ورق درحکم ماست ** دفتر و دیوان حکم این دم مراست
 • Firavun, Musa’ya “Yaprak bizim elimizde... Şimdi defter de bizim hükmümüzde, divan da bizim!
 • مر مرا بخریده‌اند اهل جهان ** از همه عاقلتری تو ای فلان
 • Bütün âlem halkı beni seçmiş, beni kabul etmiş. A Musa, bütün âlemde en akıllı sen misin ki?
 • موسیا خود را خریدی هین برو ** خویشتن کم بین به خود غره مشو
 • A Musa, sen kendini beğenmiş, almışsın… Haydi oradan be… Kendini az gör, kendine güvenip gururlanma.
 • جمع آرم ساحران دهر را ** تا که جهل تو نمایم شهر را 1085
 • Dünyanın sihirbazlarını toplayayım da bütün şehre senin bilgisizliğini göstereyim.
 • این نخواهد شد بروزی و دو روز ** مهلتم ده تا چهل روز تموز
 • Fakat bu, bir iki gün içinde olmaz. Bu yaz çağında bana kırk günceğiz mühlet ver” dedi.
 • جواب موسی فرعون را
 • Musa’nın Firavuna cevabı
 • گفت موسی این مرا دستور نیست ** بنده‌ام امهال تو مامور نیست
 • Musa dedi ki: “Bana bu hususta izin yok. Ben bir kulum, sana mühlet vermeye emir almadım.
 • گر تو چیری و مرا خود یار نیست ** بنده فرمانم بدانم کار نیست
 • Sen hükümdarsın, galipsin, benim yardımcım, dostum yok… Fakat Allah fermanına tabiim, başka bir şeyle işim yok.
 • می‌زنم با تو بجد تا زنده‌ام ** من چه کاره‌ی نصرتم من بنده‌ام
 • Diri oldukça seninle canla başla savaşacağım. Ben kulum, yardımla, yardımcıyla ne işim var?
 • می‌زنم تا در رسد حکم خدا ** او کند هر خصم از خصمی جدا 1090
 • Allah’ın hükmü zuhur edinceye kadar seninle uğraşacağım. Her hasmı düşmanından Allah ayırır”
 • جواب فرعون موسی را و وحی آمدن موسی را علیه‌السلام
 • Firavunun Musa’ya cevabı ve Musa aleyhisselâm’a vahiy gelmesi
 • گفت نه نه مهلتم باید نهاد ** عشوه‌ها کم ده تو کم پیمای باد
 • Firavun, hayır dedi, mutlaka bir mühlet vermek gerek. Beni aldatıp durma, yel alıp poyraz satma.
 • حق تعالی وحی کردش در زمان ** مهلتش ده متسع مهراس از آن
 • Bu sırada ulu Allah’tan Musa’ya “ Ona bol, bol mühlet ver, korkma.
 • این چهل روزش بده مهلت بطوع ** تا سگالد مکرها او نوع نوع
 • Bu kırk gün mühleti, ona gönül rızasıyla ver de çeşit, çeşit hileler düzsün.
 • تا بکوشد او که نی من خفته‌ام ** تیز رو گو پیش ره بگرفته‌ام
 • İstediği gibi çalıp çabalasın. Ben uyumuyorum ki. Ona söyle, hızlı gitsin, fakat yolu ben tuttum, pusuda ben varım.
 • حیله‌هاشان را همه برهم زنم ** و آنچ افزایند من بر کم زنم 1095
 • Onların hilelerini ben birbirine katar, onların arttırdıklarını ben eksiltirim.
 • آب را آرند من آتش کنم ** نوش و خوش گیرند و من ناخوش کنم
 • Su getirirlerse ateş haline sokar, şerbet içerlerse zehir yaparım.
 • مهر پیوندند و من ویران کنم ** آنک اندر وهم نارند آن کنم
 • Birbirlerine muhabbet bağlasalar sevgilerini yıkar, berbat ederim. Vehimlerine bile gelmeyen şeyleri yaparım ben.
 • تو مترس و مهلتش ده دم‌دراز ** گو سپه گرد آر و صد حیلت بساز
 • Sen korkma, ona uzun bir müddet mühlet ver… Asker topla, yüzlerce hileler düz de” diye vahiy geldi.
 • مهلت دادن موسی علیه‌السلام فرعون را تا ساحران را جمع کند از مداین
 • Musa aleyhisselâm’ın Firavuna şehirlerdeki sihirbazları toplamak üzere mühlet vermesi
 • گفت امر آمد برو مهلت ترا ** من بجای خود شدم رستی ز ما
 • Musa, “Emir geldi, mühlet sana. Bizden kurtuldun, şimdilik ben yerime gidiyorum” dedi.