English    Türkçe    فارسی   

3
1195-1219

 • جادوی که حق کند حقست و راست ** جادوی خواندن مر آن حق را خطاست 1195
 • Hakk’ın yaptığı sihir, haktır, yerindedir. O yerli yerinde olan şeye sihirbazlık demek hatadır.
 • جان بابا این نشان قاطعست ** گر بمیرد نیز حقش رافعست
 • Babalarının canı yavrular, bu keskin bir nişanedir. O peygamber, zahiren ölse bile Allah yine onu yüceltir, kadrini yükseltir.
 • تشبیه کردن قرآن مجید را به عصای موسی و وفات مصطفی را علیه السلام نمودن بخواب موسی و قاصدان تغییر قرآن را با آن دو ساحر بچه کی قصد بردن عصا کردند چو موسی را خفته یافتند
 • Kadri yüce Kur’an, Musa’nın asâsına, Mustafa sallallâhi aleyhi vesellem’in vefatı, Musa’nın uykusuna, Kur’an’ı, değiştirmek isteyenler de Musa’yı uyur bulup asâyı çalmak isteyen o iki küçük sihirbaza benzer
 • مصطفی را وعده کرد الطاف حق ** گر بمیری تو نمیرد این سبق
 • Allah’ın lütufları, Mustafa’ya vaatlerde bulundu da dedi ki: “Sen ölsen bile bu din, bu iman ölmez.
 • من کتاب و معجزه‌ت را رافعم ** بیش و کم‌کن را ز قرآن مانعم
 • Senin kitabını, mucizeni ben yüceltirim. Kur’an’dan bir şey eksiltmeye, ona bir şey katmaya yeltenen kişiye ben mâni olurum.
 • من ترا اندر دو عالم حافظم ** طاعنان را از حدیثت رافضم
 • Ben seni iki cihanda da korurum. Sözünü kınayanları terk eder, onları hor hakir bir hale korum.
 • کس نتاند بیش و کم کردن درو ** تو به از من حافظی دیگر مجو 1200
 • Hiç kimse Kur’an’ı değiştirmeye kudret bulamaz; ona ne bir şey ilâve edebilirler, ne ondan bir şey eksiltebilirler. Sen benden daha iyi başka bir koruyucu arama!
 • رونقت را روز روز افزون کنم ** نام تو بر زر و بر نقره زنم
 • Senin parlaklığını gün geçtikçe artırır, adını altınlara, gümüşlere bastırırım.
 • منبر و محراب سازم بهر تو ** در محبت قهر من شد قهر تو
 • Senin için minberler, mihraplar kurdururum. Ben, seni öyle seviyorum ki senin kahrın, benim demektir.
 • نام تو از ترس پنهان می‌گوند ** چون نماز آرند پنهان می‌شوند
 • Şimdi adını korkudan gizlice söylüyorlar, namaz kılacakları zaman gizleniyorlar.
 • از هراس وترس کفار لعین ** دینت پنهان می‌شود زیر زمین
 • Melûn kâfirlerin korkusundan dinin mağaralarda gizli kalıyor ya...
 • من مناره پر کنم آفاق را ** کور گردانم دو چشم عاق را 1205
 • Bütün âlemi minarelerle dolduracağım, âsilerin gözlerini kör edeceğim ben.
 • چاکرانت شهرها گیرند و جاه ** دین تو گیرد ز ماهی تا به ماه
 • Kulların şehirler alacak, mevkiler bulacak…
 • تا قیامت باقیش داریم ما ** تو مترس از نسخ دین ای مصطفی
 • Dinin balıktan aya kadar her tarafı kaplayacak.
 • ای رسول ما تو جادو نیستی ** صادقی هم‌خرقه‌ی موسیستی
 • Ey Peygamberimiz, sen sihirbaz değilsin, doğrusun… Sen de Musa’nın giydiği elbiseyi giymişsin, sen de onun gibi bir peygambersin.
 • هست قرآن مر تو را همچون عصا ** کفرها را در کشد چون اژدها
 • Kur’an’ın, Musa’nın asâsına benzer küfürleri ejderha gibi sömürüp yutar.
 • تو اگر در زیر خاکی خفته‌ای ** چون عصایش دان تو آنچ گفته‌ای 1210
 • Sen, toprak altında uyursun ama o tertemiz söz asa gibi her şeye agâhtır.
 • قاصدان را بر عصایش دست نی ** تو بخسپ ای شه مبارک خفتنی
 • Kast edenlerin elleri o asaya ulaşamaz. Uyu ey padişah, uyu… Uykun mübarek olsun!
 • تن بخفته نور تو بر آسمان ** بهر پیکار تو زه کرده کمان
 • Bedenin uyur ama nurun göklere ağar, düşmanlarını kahretmek için okunu kur, yayını ger.
 • فلسفی و آنچ پوزش می‌کند ** قوس نورت تیردوزش می‌کند
 • Felsefeci, aleyhine söylenmeye yeltenir ama nurunun oku ağzını oklar, onu susturur.”
 • آنچنان کرد و از آن افزون که گفت ** او بخفت و بخت و اقبالش نخفت
 • Hakikaten de öyle oldu, hatta bu vaatten de üstün şeyler vücuda geldi. O uyudu, fakat bahtı, ikbali uyumadı.
 • جان بابا چونک ساحر خواب شد ** کار او بی رونق و بی‌تاب شد 1215
 • Babalarının canı yavrularım, sihirbaz uyudu mu işinin parlaklığı gider, sihrinin tesiri kalmaz.”
 • هر دو بوسیدند گورش را و تفت ** تا بمصر از بهر آن پیگار زفت
 • Bu sözleri duyup uyandılar, ikisi de kabri öpüp o ulu savaş için Mısır’a hareket ettiler.
 • چون به مصر از بهر آن کار آمدند ** طالب موسی و خانه‌ی او شدند
 • Mısır’a varınca Musa’yı, Musa’nın evini aramaya başladılar.
 • اتفاق افتاد کان روز ورود ** موسی اندر زیر نخلی خفته بود
 • Onların Mısır’a geldikleri gün de Musa, tesadüfen bir hurma ağacının altında uyumaktaydı.
 • پس نشان دادندشان مردم بدو ** که برو آن سوی نخلستان بجو
 • Sordukları adamlar onlara “Varın hurmalıkta arayın” dediler.