English    Türkçe    فارسی   

3
1245-1269

 • تا بفرعون آمدند آن ساحران ** دادشان تشریفهای بس گران 1245
 • Sihirbazlar Firavunun huzuruna geldiler. Firavun onlara birçok ihsanlarda bulundu, elbiseler verdi.
 • وعده‌هاشان کرد و پیشین هم بداد ** بندگان و اسپان و نقد و جنس و زاد
 • Onlara daha bir hayli ihsanlarda bulunacağına dair vaatlerde bulundu, önceden de kullar, atlar, ağır ve değerli şeyler, yiyecek ve içecek verdi.
 • بعد از آن می‌گفت هین ای سابقان ** گر فزون آیید اندر امتحان
 • Ondan sonra: “Ey devletimle ileri giden kişiler, imtihanda galip gelirseniz,
 • برفشانم بر شما چندان عطا ** که بدرد پرده‌ی جود و سخا
 • Size o derecede ihsanlarda bulunacağım ki cömertlik de utanacak” dedi.
 • پس بگفتندش به اقبال تو شاه ** غالب آییم و شود کارش تباه
 • Sihirbazlar da cevaben dediler ki: “Padişahın sayesinde galebe edeceğiz, düşmanın bitik bir hale gelecek.
 • ما درین فن صفدریم و پهلوان ** کس ندارد پای ما اندر جهان 1250
 • Biz bu fende saflar bozan yiğitleriz. Âlemde kimse bizimle başa çıkamaz.”
 • ذکر موسی بند خاطرها شدست ** کین حکایتهاست که پیشین بدست
 • Musa’nın anılışı, hatırları oraya bağlıyor, bu hikâyeler evvelce olup biten şeylere aittir zannını veriyor.
 • ذکر موسی بهر روپوشست لیک ** نور موسی نقد تست ای مرد نیک
 • Hâlbuki Musa’yı anmamız işi gizlemek için. Yoksa Musa’nın nuru, ey iyi adam, senin bugün elinde.
 • موسی و فرعون در هستی تست ** باید این دو خصم را در خویش جست
 • Musa da sende, Firavun da. Bu iki düşmanı da kendinde ara sen.
 • تا قیامت هست از موسی نتاج ** نور دیگر نیست دیگر شد سراج
 • Musa, kıyamete kadar vardır. Nuru hep o nurdur, başka nur değil… Değişen yalnız kandildir.
 • این سفال و این پلیته دیگرست ** لیک نورش نیست دیگر زان سرست 1255
 • Bu kandille fitil başka, fakat nuru başka nur değil, hep o âlemden.
 • گر نظر در شیشه داری گم شوی ** زانک از شیشه‌ست اعداد دوی
 • Kandile bakarsan kayboldun gitti. Çünkü ikilik ve sayıya sığış, kandile göredir.
 • ور نظر بر نور داری وا رهی ** از دوی واعداد جسم منتهی
 • Fakat nura baktın mı ikilikten de, önü, sonu bulunan cisim âleminin sayısından da kurtulursun.
 • از نظرگاهست ای مغز وجود ** اختلاف ممن و گبر و جهود
 • Ey varlık hulâsası, müminle Mecusi ve Yahudi’nin birbirlerine aykırılığı, hep bakış, görüş yüzündendir.
 • اختلاف کردن در چگونگی و شکل پیل
 • Filin, nasıl bir hayvan olduğu ve şekli hususunda ihtilâf
 • پیل اندر خانه‌ی تاریک بود ** عرضه را آورده بودندش هنود
 • Hintliler karanlık bir ahıra bir fil getirip halka göstermek istediler.
 • از برای دیدنش مردم بسی ** اندر آن ظلمت همی‌شد هر کسی 1260
 • Hayvanı görmek için o kapkaranlık yere bir hayli adam toplandı.
 • دیدنش با چشم چون ممکن نبود ** اندر آن تاریکیش کف می‌بسود
 • Fakat ahır o kadar karanlıktı ki gözle görmenin imkânı yoktu. O, göz gözü görmeyecek kadar karanlık yerde file ellerini sürmeye başladılar.
 • آن یکی را کف به خرطوم اوفتاد ** گفت همچون ناودانست این نهاد
 • Birisi eline hortumunu geçirdi, “Fil bir oluğa benzer” dedi.
 • آن یکی را دست بر گوشش رسید ** آن برو چون بادبیزن شد پدید
 • Başka birinin eline kulağı geçti, “Fil bir yelpazeye benziyor” dedi.
 • آن یکی را کف چو بر پایش بسود ** گفت شکل پیل دیدم چون عمود
 • Bir başkasının eline ayağı geçmişti, dedi ki: “Fil bir direğe benzer.”
 • آن یکی بر پشت او بنهاد دست ** گفت خود این پیل چون تختی بدست 1265
 • Bir başkası da sırtını ellemişti, “Fil bir taht gibidir é dedi.
 • همچنین هر یک به جزوی که رسید ** فهم آن می‌کرد هر جا می‌شنید
 • Herkes neresini elledi, nasıl sandıysa fili ona göre anlatmaya koyuldu.
 • از نظرگه گفتشان شد مختلف ** آن یکی دالش لقب داد این الف
 • Onların sözleri, görüşleri yüzünden birbirine aykırı oldu. Birisi dal dedi, öbürü elif.
 • در کف هر کس اگر شمعی بدی ** اختلاف از گفتشان بیرون شدی
 • Herkesin elinde bir mum olsaydı sözlerindeki aykırılık kalmazdı.
 • چشم حس همچون کف دستست و بس ** نیست کف را بر همه‌ی او دست‌رس
 • Duygu gözü ancak avuca, ancak köpüğe benzer, avuç bütün fili birden elleyemez ki!