English    Türkçe    فارسی   

5
2748-2772

 • در تصور در نیاید عین آن  ** عیب بر تصویر نه نفیش مدان 
 • Düşünce de onun tıpkısı olmaz. Fakat öyle değildir deme de ayıbı benzetişe, anlatışa ver.
 • رفتن این شیخ در خانه‌ی امیری بهر کدیه روزی چهار بار به زنبیل به اشارت غیب و عتاب کردن امیر او را بدان وقاحت و عذر گفتن او امیر را 
 • Şeyhin bir gün içinde dört kere zembille dilenmek üzere Tanrı buyruğiyle bir beyin evine gitmesi, beyin onu azarlayıp kötü söylemesi, Şeyhin de özür dilemesi
 • شیخ روزی چار کرت چون فقیر  ** بهر کدیه رفت در قصر امیر 
 • Şeyh bir günde yoksul gibi dört kere bir beyin köşküne gitti.
 • در کفش زنبیل و شی لله زنان  ** خالق جان می‌بجوید تای نان  2750
 • Zembili elinde, Tanrı için canı yaratan, sizden bir lokma ekmek istiyor sözleri dilindeydi.
 • نعلهای بازگونه‌ست ای پسر  ** عقل کلی را کند هم خیره‌سر 
 • Oğul, bunlar, aklı küll'ü bile şaşırtan, sersem eden tersine çakılmış nallardır.
 • چون امیرش دید گفتش ای وقیح  ** گویمت چیزی منه نامم شحیح 
 • Bey, onu görünce : Kötü kişi dedi, sana bir şey söyleyeceğim ama bana nekes deme.
 • این چه سغری و چه رویست و چه کار  ** که به روزی اندر آیی چار بار 
 • Bu ne küstahlık, bu ne utanmaz yüz, bu ne çeşit iş? Bir günde tam dört kere geliyorsun.
 • کیست اینجا شیخ اندر بند تو  ** من ندیدم نر گدا مانند تو 
 • A Şeyh, burada seninle mukayyet olacak kim var ki ? Ben senin gibi küstah bir dilenci görmedim.
 • حرمت و آب گدایان برده‌ای  ** این چه عباسی زشت آورده‌ای  2755
 • Dilencilerin namusunu berbat ettin. Bu yaptığın, ne çirkin Abbaslık?
 • غاشیه بر دوش تو عباس دبس  ** هیچ ملحد را مباد این نفس نحس 
 • Abbası Debs, senin hizmetkârın olamaz. Bu şom nefis, hiçbir mülhitte olmasın.
 • گفت امیرا بنده فرمانم خموش  ** ز آتشم آگه نه‌ای چندین مجوش 
 • Şeyh dedi ki: Beyim, sus, ben emir kuluyum. İçimdeki ateşi bilmiyorsun, bu kadar coşma.
 • بهر نان در خویش حرصی دیدمی  ** اشکم نان‌خواه را بدریدمی 
 • Ekmek için kendimde bir hırs görseydim ekmek isteyen karnımı deşerdim.
 • هفت سال از سوز عشق جسم‌پز  ** در بیابان خورده‌ام من برگ رز 
 • Yedi yıl bu bedenim, aşk ateşiyle yandı kavruldu. Çöllerde asma yaprağı yedim, onunla geçindim.
 • تا ز برگ خشک و تازه خوردنم  ** سبز گشته بود این رنگ تنم  2760
 • Hattâ taze, yahut kuru yaprak yemeden bu bedenimin rengi yemyeşil oldu.
 • تا تو باشی در حجاب بوالبشر  ** سرسری در عاشقان کمتر نگر 
 • İnsanlar atasının suretinde, perdesinde bulundukça âşıklara öyle pek serserice bakma.
 • زیرکان که مویها بشکافتند  ** علم هیات را به جان دریافتند 
 • Akıllı fikirli kişiler, kılı kırk yardılar. Heyet (kozmoğrafya) bilgisini elde ettiler.
 • علم نارنجات و سحر و فلسفه  ** گرچه نشناسند حق المعرفه 
 • Neyrencat, sihir ve felsefeyi, hakkiyle belleyemedilerse de,
 • لیک کوشیدند تا امکان خود  ** بر گذشتند از همه اقران خود 
 • Mümkün olduğu kadar çalıştılar, elde ettiler, bütün akranlarını geçtiler.
 • عشق غیرت کرد و زیشان در کشید  ** شد چنین خورشید زیشان ناپدید  2765
 • Aşk, kıskançlığından kendisini gizledi. Böyle bir güneş, onlardan gizli kaldı.
 • نور چشمی کو به روز استاره دید  ** آفتابی چون ازو رو در کشید 
 • Gündüzün yıldızları gören keskin gözden güneş, yüzünü gizledi.
 • زین گذر کن پند من بپذیر هین  ** عاشقان را تو به چشم عشق بین 
 • Bundan geç de öğütümü dinle. Âşıkları aşk göziyle gör.
 • وقت نازک باشد و جان در رصد  ** با تو نتوان گفت آن دم عذر خود 
 • Vakit dar, can da kuşkuda. Artık sana özür getirmesine imkân yok.
 • فهم کن موقوف آن گفتن مباش  ** سینه‌های عاشقان را کم خراش 
 • Sen anla da o sözü bekleme. Âşıkların gönüllerini az incit.
 • نه گمانی برده‌ای تو زین نشاط  ** حزم را مگذار می‌کن احتیاط  2770
 • Sen bu neşeyi anlayamamışsın. Bari ağır ol, ihtiyatı bırakma.
 • واجبست و جایزست و مستحیل  ** این وسط را گیر در حزم ای دخیل 
 • Mutlaka yapılması lâzım şey var, yapılsa da olur, yapılmasa da olur iş var, bir de yapılmasına imkân olmayan var. Sen bu ikisinin ortasını tut, ihtiyatta caiz olanı gözet ey bu kavme sonradan gelip katılan kişi!
 • گریان شدن امیر از نصیحت شیخ و عکس صدق او و ایثار کردن مخزن بعد از آن گستاخی و استعصام شیخ و قبول ناکردن و گفتن کی من بی‌اشارت نیارم تصرفی کردن 
 • Beyin, Şeyhin öğütünü duyunca ağlaması ye Şeyhin özündeki doğruluğun ona aksetmesi, o küstahlıktan sonra hazinesini Şeyhe bağışlaması, Şeyhin, ben buyruksuz alıp kullanamam diyerek kabul etmemesi
 • این بگفت و گریه در شد های های  ** اشک غلطان بر رخ او جای جای 
 • Şeyh bu sözleri söyleyip hay hayla ağlamaya koyuldu, gözyaşları yeryüzünü ıslatmaya başladı.