English    Türkçe    فارسی   

6
1241-1265

 • زانک قدر مستمع آید نبا  ** بر قد خواجه برد درزی قبا 
 • Çünkü söz, dinleyene göre söylenir; terzi kaftanı adamın boyuna göre biçer.
 • صفت آن عجوز 
 • (BASLIK YOK)
 • چونک مجلس بی چنین پیغاره نیست  ** از حدیث پست نازل چاره نیست 
 • Mademki meclisteki dinleyenler aşağılık kişiler, aşağılık söz söylemeden başka çare yok.
 • واستان هین این سخن را از گرو  ** سوی افسانه‌ی عجوزه باز رو 
 • Bu sözü rehine koy da yine o kocakarının hikâyesine başla.
 • چون مسن گشت و درین ره نیست مرد  ** تو بنه نامش عجوز سال‌خورد 
 • Bir insan kocaldı da bu yolda er olmadı mı adını kocakarı takıver!
 • نه مرورا راس مال و پایه‌ای  ** نه پذیرای قبول مایه‌ای  1245
 • Ne sermayesi var, ne değeri, ne de bir sermaye kabul edecek kabiliyeti.
 • نه دهنده نی پذیرنده‌ی خوشی  ** نه درو معنی و نه معنی‌کشی 
 • Ne hoş ve güzel bir şey verir, ne alır. Ne manâsı var ne anlama liyakati.
 • نه زبان نه گوش نه عقل و بصر  ** نه هش و نه بیهشی و نه فکر 
 • Ne dili var ne kulağı, ne aklı var; ne gözü. Ne kendinde, ne kendinden geçmiş, ne de düşünceye sahip.
 • نه نیاز و نه جمالی بهر ناز  ** تو بتویش گنده مانند پیاز 
 • Ne niyazı var, ne nazlanacak güzelliği. Soğan gibi kat kat ve her katıda kokmuş!
 • نه رهی ببریده او نه پای راه  ** نه تبش آن قحبه را نه سوز و آه 
 • Ne bir yol varmış, ne yola gidecek ayağı kalmış. O kahpenin ne bir yanıklığı var, ne bir ah ve feryadı.
 • قصه‌ی درویشی کی از آن خانه هرچه می‌خواست می‌گفت نیست 
 • Bir yoksul,evin birinden ne istediyse “yok” cevabını aldı.
 • سایلی آمد به سوی خانه‌ای  ** خشک نانه خواست یا تر نانه‌ای  1250
 • Evin birine bir yoksul geldi. Kuru ekmek, yahut taze nane istedi.
 • گفت صاحب‌خانه نان اینجا کجاست  ** خیره‌ای کی این دکان نانباست 
 • Ev sahibi, burada ekmek ne arar? Burası ekmekçi dükkânı mı, aptal mısın sen dedi.
 • گفت باری اندکی پیهم بیاب  ** گفت آخر نیست دکان قصاب 
 • Dilenci bâri biraz yağ ver deyince dedi ki: Burası kasap dükkânı değil ki.
 • گفت پاره‌ی آرد ده ای کدخدا  ** گفت پنداری که هست این آسیا 
 • A ev sahibi, birazcık un ver bari deyince de, yine ev sahibi, burasını değirmen mi sandın dedi.
 • گفت باری آب ده از مکرعه  ** گفت آخر نیست جو یا مشرعه 
 • Dilenci her şeyden vazgeçtik, bir çanak su olsun ver dedi. Ev sahibi cevap verdi: Burası ırmak, yahut çeşme değil.
 • هر چه او درخواست از نان یا سبوس  ** چربکی می‌گفت و می‌کردش فسوس  1255
 • Hâsılı ekmekten kepeğe kadar ne istediyse ev sahibi kendisiyle alay etti, acıklandı, yok dedi.
 • آن گدا در رفت و دامن بر کشید  ** اندر آن خانه بحسبت خواست رید 
 • Yoksul içeri girip eteklerini kaldırdı evin içinde aptes bozmaya niyetlendi.
 • گفت هی هی گفت تن زن ای دژم  ** تا درین ویرانه خود فارغ کنم 
 • Ev sahibi; hey çirkin herif ne yapıyorsun, deyince dedi ki: Böyle yıkık yere bâri aptes bozayım da ferahlayayım.
 • چون درینجا نیست وجه زیستن  ** بر چنین خانه بباید ریستن 
 • Burada yaşamanın madem ki imkânı yok, böyle eve ancak aptes bozulur.
 • چون نه‌ای بازی که گیری تو شکار  ** دست آموز شکار شهریار 
 • Padişah kolunda beslenmedin, avlanmayı bellemedin; zaten doğan değilsin ki av tutasın.
 • نیستی طاوس با صد نقش بند  ** که به نقشت چشمها روشن کنند  1260
 • Tavus kuşu da değilsin ki yüzlerce nakışlarla bezenesin de gözleri neşelendiresin.
 • هم نه‌ای طوطی که چون قندت دهند  ** گوش سوی گفت شیرینت نهند 
 • Dudu değilsin ki sana şeker versinler, tatlı sözlerini dinlesinler.
 • هم نه‌ای بلبل که عاشق‌وار زار  ** خوش بنالی در چمن یا لاله‌زار 
 • Bülbül değilsin, âşıkçasına ağlayıp inleyesin, çayırlıkta, çimenlikte yahut lâle bahçelerinde güzel güzel çileyesin.
 • هم نه‌ای هدهد که پیکیها کنی  ** نه چو لک‌لک که وطن بالا کنی 
 • Hüthüt değilsin ki çavuşluk edesin. Leylek değilsin ki yücelerde yurt tutasın.
 • در چه کاری تو و بهر چت خرند  ** تو چه مرغی و ترا با چه خورند 
 • Ne iştesin sen? Seni ne diye satın alsınlar? Ne kuşusun sen? Seni ne diye yesinler?
 • زین دکان با مکاسان برتر آ  ** تا دکان فضل که الله اشتری  1265
 • Bu değer bilmezlerin dükkânından vazgeç, yücel “Allah satın alır” ihsanının dükkânına gel!